W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 16497
Dane podstawowe 10474
Kierownictwo urzędu 7925
Konta bankowe 7825
Podatki i opłaty lokalne 5242
Gospodarka odpadami 4685
Godziny pracy 3368
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku 3316
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mirosławiec za 2013 rok 3196
Punkt potwierdzajacy profil zaufany 2983
Udostępnianie informacji publicznej 2205
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mirosławiec za 2017 rok 2055
Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu GIŚ.271.15.2018.AS. 1962
GIŚ.271.22.2018.AS. Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu 1933
Budżet i Finanse 1911
Pawlik Piotr 1906
Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu w systemie zaprojektuj i wybuduj 1671
Budowa budynku zaplecza plaży wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Kosiakowo, gm. Mirosławiec 1664
Urząd Miejski w Mirosławcu chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa 1635
GIŚ.6733.14.2018.DB do wiadomości stron postępowania postanowienie o zawieszeniu postępowania.. 1537
Przetarg nieograniczony: "Nowoczesna szkoła - dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu"GIŚ.271.14.2018.AS. 1412
Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej 1375
Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału 1365
GIŚ.6730.13.2019.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 500 kW, budynku socjalnego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 492/1 położonej w obrębie 0046, Marcinkowice, gm. Tuczno. 1333
Bartosik Dariusz 1315
Przebudowa dróg gminnych: ul. Kościuszki, Kościelnej i Młyńskiej w Mirosławcu 1309
Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – boisko w Piecniku 1292
Ogłoszenie o naborze o udzielenie dotacji celowej 1283
GIŚ.6730.21.2018.DB - decyzja o w.z. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz.nr 354/29 położonej w Mirosławcu, obr. m. Mirosławiec. ul. Sprzymierzonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto, obręb M. Mirosławiec (0001) 1244
Dostawa wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego wraz z osprzętem w ramach projektu: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" 1238
Nowoczesna szkoła - dostawa drobnego wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu GIŚ.271.14.2018.AS. 1236
Aktualna baza NGO 1214
GIŚ.271.19.2018.AS. Ja w Internecie - dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 1213
GIŚ.6733.8.2018.DB zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej SN-15kV i słupa linii SN – 15kV w celu przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN Tuczno nr 953 – Program Leśny w gm. Mirosławiec. 1199
Przebudowa ul. Mickiewicza w Mirosławcu - I etap 1196
GIŚ.271.38.2018.AS.Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Piecniku i Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu oraz Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w 2019 roku wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów 1190
Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 1190
Sprawozdania GiM Mirosławiec IV kwartał 1174
GIŚ.271.24.2018.AS. Usługa utrzymania powierzchni utwardzonych (sprzątanie, odśnieżanie) wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec 1110
UCHWAŁA NR XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1104
GIŚ.6730.21.2018.DB - wysłanie projektu decyzji do uzgodnień 1098
Sprawozdania z wykonania budżetu 1095
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego 1066
Ustalenie warunków zabudowy 1066
GIŚ.271.15.2018.AS. "Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu" 1045
Dostawa samochodu ciężarowego o DMC do 3,5t w ramach projektu: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" 1021
GIŚ.6733.9.2018.DB - obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej z zadaszonym tarasem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 42/7 oraz 45 położonych w Toporzyku do uzgodnień. 1000
Sprawozdania GiM Mirosławiec III kwartał 999
Dowód osobisty 998
Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicy 995
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Mirosławca 7113
Zarządzenie nr 15/2021 1499
Zarządzenie nr 59 1233
Zarządzenie nr 81 1192
Zarządzenie nr 81 1024
Zarządzenie nr 80 916
Zarządzenie nr 101 841
Zarządzenie nr 54 836
Zarządzenie nr 103/2020 833
Zarządzenie nr 65 776
Zarządzenie nr 10 752
Zarządzenie nr 70 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych 748
Zarządzenie nr 27 713
Zarządzenie nr 66 687
Zarządzenie nr 9 674
Zarządzenie nr 9/2003 673
Zarządzenie nr 42 671
Zarządzenie nr 46/2005 661
Zarządzenie nr 52 657
Zarządzenie nr 60 653
Zarządzenie nr 41 616
Zarządzenie nr 90 615
Zarządzenie nr 44 605
Zarządzenie nr 74 601
Zarządzenie nr 108 586
Zarządzenie nr 20/02 578
Zarządzenie nr 21 576
Zarządzenie nr 102 573
Zarządzenie nr 79A/2018 570
Zarządzenie nr 112/2018 566
Zarządzenie nr 1 565
Zarządzenie nr 79/2018 565
ZARZĄDZENIE NR 15 Burmistrza Mirosławca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2019 r. 563
Zarządzenie nr 45/2018 559
Zarządzenie nr 64 558
Zarządzenie nr 75 552
Zarządzenie nr 18/02 540
Zarządzenie nr 82 539
Zarządzenie nr 62 539
Zarządzenie nr 69 532
Zarządzenie nr 34 528
Zarządzenie nr 7 522
Zarządzenie nr 111 521
Zarządzenie nr 16/2019 521
Zarządzenie nr 104 517
Zarządzenie nr 109 513
Zarządzenie nr 56/2018 511
Zarządzenie nr 24 506
Zarządzenie nr 50 503
Zarządzenie nr 7/2003 495
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład osobowy Rady Miejskiej w Mirosławcu- Kadencja 2018-2023 9489
UCHWAŁA NR XLIX/263/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007 - 2013 5286
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 2974
Skład osobowy Rady Miejskiej w Mirosławcu- Kadencja 2014-2018 1986
UCHWAŁA NR XLIV/358/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec 1129
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody 1111
Uchwała nr III/35/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025 1097
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec. 1035
UCHWAŁA NR XLII/351/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu działań Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie rozwoju turystyki 979
UCHWAŁA NR XLII/340/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 964
UCHWAŁA NR XXI/118/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium 947
UCHWAŁA NR XLII/347/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec 908
UCHWAŁA NR XLII/352/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do projektu pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" 882
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec 857
UCHWAŁA NR XLII/349/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. 825
UCHWAŁA NR XLII/341/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu 790
UCHWAŁA NR XLII/348/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca 781
Projekt uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec 780
UCHWAŁA NR XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 777
RADA MIEJSKA W MIROSŁAWCU - OBECNA VII KADENCJA 2014-2018 765
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 765
UCHWAŁA NR XLII/350/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁACU z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 756
UCHWAŁA NR V/61/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok 747
UCHWAŁA NR XLIII/357/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 745
UCHWAŁA NR XLV/368/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok 715
UCHWAŁA NR IX/98/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu 710
Wniosek nr 57/2018 700
UCHWAŁA NR XLII/345/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec 692
Zapytanie nr 5/2018 684
UCHWAŁA NR XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 666
Protokół z XLI posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 roku r. 664
UCHWAŁA NR XLIV/360/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec 663
Wniosek nr 54/2018 659
UCHWAŁA NR XLII/346/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym. 658
UCHWAŁA NR XLII/343/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 657
UCHWAŁA NR XLII/339/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca 655
UCHWAŁA NR XLIII/353/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 646
UCHWAŁA NR XLII/344/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 642
UCHWAŁA NR XLII/342/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania działek należących do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 640
Wniosek 627
UCHWAŁA NR II/15/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 rok. 620
UCHWAŁA NR XLV/369/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 616
UCHWAŁA NR XL/327/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 615
I sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 21 listopada 2018 r. 614
II sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. 612
Wniosek 612
UCHWAŁA NR XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 611
UCHWAŁA NR XXXI/271/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania 611
Protokół z XIX posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2020 roku 609
Uchwała nr III/50/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r. 599
Statystyki strony Gmina Mirosławiec
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Organy Gminy Mirosławiec i podstawy prawne działania  samorządu 5668
Pawlik Piotr 1906
Instytucje kultury 1856
Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Mirosławiec 1821
Spółki Gminy 1759
Rejestr sołtysów 1488
Kłos Iwona 1454
Czech Piotr 1405
Krawczyk Paweł 1348
Plewa Grzegorz 1325
Bartosik Dariusz 1315
Beer Janusz 1281
Turska Anna 1236
Sołectwa Gminy Mirosławiec - dane podstawowe 1152
UCHWAŁA NR XLIV/358/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec 1129
Dzida Anna 1118
Głuscow Wasilij 1108
Uchwała nr III/35/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025 1097
Suchojad Piotr 994
Pilc Stanisław 985
Czerniawska Danuta 944
Karczewski Marcin 927
Białas Jolanta 901
Michor Alicja 893
Górniak Krystyna 871
Stanisławska Urszula 821
Różycki Grzegorz 782
Stefaniak Roman 768
Stąporek Monika 744
Rogowska Halina 739
Jaskulski Mirosław 729
UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec Dz. Urz. Woj. Zach-pom. poz 1343] 726
Rok 2018 719
Jurenc Katarzyna 696
Obara Krystyna 686
Wiese Stanisław 685
Stańczyk Teresa 684
Orawiec Stanisław 680
UCHWAŁA NR XLIII/353/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 646
Lokalny Program Rewitalizacji w ramach projektu p.n.: "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 - 2024" 643
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 603
Markowska Justyna 593
Wesołowski Ryszard 576
Ryźlak Józef 575
UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec [tekst ujednolicony] 562
Pierzchała Katarzyna 536
UCHWAŁA NR XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirosławiec 527
Strategia Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016 - 2025 510
Mikołajczak Sabina 488
Kwaśnik Andrzej 443
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 5226