W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 30129
Konta bankowe 21175
Dane podstawowe 14907
Kierownictwo urzędu 11687
Gospodarka odpadami 6503
Podatki i opłaty lokalne 6406
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mirosławiec za 2013 rok 5426
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku 5335
Godziny pracy 4595
Punkt potwierdzajacy profil zaufany 4346
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mirosławiec za 2017 rok 3555
Udostępnianie informacji publicznej 2865
Budżet i Finanse 2671
Pawlik Piotr 2551
Urząd Miejski w Mirosławcu chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa 2212
GIŚ.271.22.2018.AS. Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu 2180
Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu GIŚ.271.15.2018.AS. 2149
GIŚ.6733.14.2018.DB do wiadomości stron postępowania postanowienie o zawieszeniu postępowania.. 2133
Budowa budynku zaplecza plaży wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Kosiakowo, gm. Mirosławiec 1971
Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu w systemie zaprojektuj i wybuduj 1930
Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału 1911
Nabór na stanowisko młodszy referent ds. gospodarki komunalnej 1768
Bartosik Dariusz 1739
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Mirosławiec (wioski) 01.IX.2021 -31.VIII.2022 1698
Przetarg nieograniczony: "Nowoczesna szkoła - dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu"GIŚ.271.14.2018.AS. 1660
Przebudowa dróg gminnych: ul. Kościuszki, Kościelnej i Młyńskiej w Mirosławcu 1582
Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej 1578
GIŚ.6730.21.2018.DB - decyzja o w.z. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz.nr 354/29 położonej w Mirosławcu, obr. m. Mirosławiec. ul. Sprzymierzonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto, obręb M. Mirosławiec (0001) 1513
GIŚ.6730.13.2019.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 500 kW, budynku socjalnego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 492/1 położonej w obrębie 0046, Marcinkowice, gm. Tuczno. 1507
Sprawozdania z wykonania budżetu 1474
Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – boisko w Piecniku 1458
GIŚ.6733.8.2018.DB zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej SN-15kV i słupa linii SN – 15kV w celu przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN Tuczno nr 953 – Program Leśny w gm. Mirosławiec. 1421
Dowód osobisty 1414
Dostawa wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego wraz z osprzętem w ramach projektu: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" 1409
Nowoczesna szkoła - dostawa drobnego wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu GIŚ.271.14.2018.AS. 1397
Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 1396
Ogłoszenie o naborze o udzielenie dotacji celowej 1376
Ustalenie warunków zabudowy 1374
GIŚ.271.19.2018.AS. Ja w Internecie - dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 1359
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1326
GIŚ.271.38.2018.AS.Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Piecniku i Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu oraz Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w 2019 roku wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów 1316
Przebudowa ul. Mickiewicza w Mirosławcu - I etap 1314
GIŚ.6730.21.2018.DB - wysłanie projektu decyzji do uzgodnień 1306
Górniak Krystyna 1294
GIŚ.271.24.2018.AS. Usługa utrzymania powierzchni utwardzonych (sprzątanie, odśnieżanie) wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec 1285
Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicy 1256
Sprawozdania GiM Mirosławiec IV kwartał 1251
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego 1218
GIŚ.6733.9.2018.DB - obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej z zadaszonym tarasem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 42/7 oraz 45 położonych w Toporzyku do uzgodnień. 1202
UCHWAŁA NR XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1198
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Mirosławca 10273
Zarządzenie nr 15/2021 1804
Zarządzenie nr 59 1633
Zarządzenie nr 65 1406
Zarządzenie nr 81 1328
Zarządzenie nr 25 1238
Zarządzenie nr 81 1229
Zarządzenie nr 80 1066
Zarządzenie nr 101 951
Zarządzenie nr 27 951
Zarządzenie nr 54 944
Zarządzenie nr 103/2020 909
Zarządzenie nr 10 896
Zarządzenie nr 70 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych 833
Zarządzenie nr 60 822
Zarządzenie nr 9 805
Zarządzenie nr 66 769
Zarządzenie nr 46/2005 766
Zarządzenie nr 9/2003 766
Zarządzenie nr 42 761
Zarządzenie nr 90 753
Zarządzenie nr 52 752
Zarządzenie nr 108 735
Zarządzenie nr 21 725
Zarządzenie nr 38 701
Zarządzenie nr 102 699
Zarządzenie nr 41 696
Zarządzenie nr 74 695
Zarządzenie nr 44 691
Zarządzenie nr 1 685
ZARZĄDZENIE NR 15 Burmistrza Mirosławca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2019 r. 681
Zarządzenie nr 112/2018 677
Zarządzenie nr 20/02 677
Zarządzenie nr 79A/2018 673
Zarządzenie nr 69 671
Zarządzenie nr 79/2018 670
Zarządzenie nr 45/2018 664
Zarządzenie nr 75 661
Zarządzenie nr 62 660
Zarządzenie nr 7 648
Zarządzenie nr 34 644
Zarządzenie nr 16/2019 643
Zarządzenie nr 109 640
Zarządzenie nr 23 638
Zarządzenie nr 64 634
Zarządzenie nr 50 621
Zarządzenie nr 104 619
Zarządzenie nr 82 618
Zarządzenie nr 18/02 617
Zarządzenie nr 24/2004 606
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład osobowy Rady Miejskiej w Mirosławcu- Kadencja 2018-2023 14066
UCHWAŁA NR XLIX/263/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007 - 2013 9492
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 3936
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług. 2729
Skład osobowy Rady Miejskiej w Mirosławcu- Kadencja 2014-2018 2125
Projekt uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec 2057
UCHWAŁA NR XLIV/358/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec 1999
UCHWAŁA NR XXI/118/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium 1615
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody 1545
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec 1437
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec. 1360
Uchwała nr III/35/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025 1215
UCHWAŁA NR XLII/351/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu działań Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie rozwoju turystyki 1137
UCHWAŁA NR XLII/340/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1129
UCHWAŁA NR XLII/347/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec 1069
UCHWAŁA NR XLII/349/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. 1059
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 1010
UCHWAŁA NR XLII/352/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do projektu pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" 1009
Protokół z XLI posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 roku r. 967
UCHWAŁA NR XLII/348/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca 934
UCHWAŁA NR XLII/341/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu 910
UCHWAŁA NR XLII/350/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁACU z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 900
UCHWAŁA NR V/61/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok 889
Protokół z XIX posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2020 roku 859
RADA MIEJSKA W MIROSŁAWCU - OBECNA VII KADENCJA 2014-2018 847
UCHWAŁA NR XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 846
UCHWAŁA NR XLIII/357/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 838
Komisje Rady Miejskiej w Mirosławcu VIII kadencji 837
UCHWAŁA NR XLII/345/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec 819
UCHWAŁA NR XLV/368/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok 810
UCHWAŁA NR IX/98/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu 803
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec 800
Wniosek nr 57/2018 789
UCHWAŁA NR XLII/346/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym. 785
UCHWAŁA NR XLII/342/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania działek należących do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 780
UCHWAŁA NR XLII/339/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca 779
UCHWAŁA NR XLII/344/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 771
UCHWAŁA NR XLIV/360/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec 765
Zapytanie nr 5/2018 764
UCHWAŁA NR XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 755
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Mirosławiec 752
UCHWAŁA NR XLIII/353/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 748
Wniosek nr 54/2018 747
UCHWAŁA NR XLII/343/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 742
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat 740
I sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 21 listopada 2018 r. 735
II sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. 731
UCHWAŁA NR XL/327/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 722
Wniosek 717
Wniosek 699
Statystyki strony Gmina Mirosławiec
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Organy Gminy Mirosławiec i podstawy prawne działania  samorządu 7875
Pawlik Piotr 2551
Jednostki organizacyjne Gminy Mirosławiec 2550
Instytucje kultury 2477
Spółki Gminy 2400
Rejestr sołtysów 2336
UCHWAŁA NR XLIV/358/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec 1999
Sołectwa Gminy Mirosławiec - dane podstawowe 1808
Kłos Iwona 1792
Czech Piotr 1779
Bartosik Dariusz 1739
Krawczyk Paweł 1666
Plewa Grzegorz 1663
Beer Janusz 1522
Dzida Anna 1408
Turska Anna 1397
Głuscow Wasilij 1371
Górniak Krystyna 1294
Pilc Stanisław 1294
Uchwała nr III/35/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025 1215
Białas Jolanta 1182
Czerniawska Danuta 1171
Suchojad Piotr 1171
Karczewski Marcin 1135
Michor Alicja 1116
Stefaniak Roman 1066
Stąporek Monika 1032
Rogowska Halina 958
Obara Krystyna 956
Jurenc Katarzyna 947
Różycki Grzegorz 937
Orawiec Stanisław 929
Stanisławska Urszula 928
Rok 2018 910
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 900
Lokalny Program Rewitalizacji w ramach projektu p.n.: "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 - 2024" 893
Jaskulski Mirosław 876
Stańczyk Teresa 855
Wiese Stanisław 846
Markowska Justyna 821
UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec Dz. Urz. Woj. Zach-pom. poz 1343] 815
UCHWAŁA NR XLIII/353/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 748
Wesołowski Ryszard 727
Pierzchała Katarzyna 721
Kwaśnik Andrzej 708
Ryźlak Józef 692
UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec [tekst ujednolicony] 680
Strategia Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016 - 2025 662
UCHWAŁA NR XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirosławiec 630
Mikołajczak Sabina 620
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 7961