W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 28340
Dane podstawowe 13940
Konta bankowe 11128
Kierownictwo urzędu 10195
Podatki i opłaty lokalne 6272
Gospodarka odpadami 6225
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mirosławiec za 2013 rok 5380
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku 5306
Godziny pracy 4084
Punkt potwierdzajacy profil zaufany 3786
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mirosławiec za 2017 rok 3492
Udostępnianie informacji publicznej 2653
Budżet i Finanse 2396
Pawlik Piotr 2355
GIŚ.271.22.2018.AS. Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu 2110
Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu GIŚ.271.15.2018.AS. 2082
GIŚ.6733.14.2018.DB do wiadomości stron postępowania postanowienie o zawieszeniu postępowania.. 1976
Urząd Miejski w Mirosławcu chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa 1971
Budowa budynku zaplecza plaży wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Kosiakowo, gm. Mirosławiec 1878
Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu w systemie zaprojektuj i wybuduj 1870
Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału 1713
Bartosik Dariusz 1622
Przetarg nieograniczony: "Nowoczesna szkoła - dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu"GIŚ.271.14.2018.AS. 1607
Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej 1530
Przebudowa dróg gminnych: ul. Kościuszki, Kościelnej i Młyńskiej w Mirosławcu 1484
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Mirosławiec (wioski) 01.IX.2021 -31.VIII.2022 1473
GIŚ.6730.21.2018.DB - decyzja o w.z. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz.nr 354/29 położonej w Mirosławcu, obr. m. Mirosławiec. ul. Sprzymierzonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto, obręb M. Mirosławiec (0001) 1468
GIŚ.6730.13.2019.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 500 kW, budynku socjalnego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 492/1 położonej w obrębie 0046, Marcinkowice, gm. Tuczno. 1449
Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – boisko w Piecniku 1410
GIŚ.6733.8.2018.DB zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej SN-15kV i słupa linii SN – 15kV w celu przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN Tuczno nr 953 – Program Leśny w gm. Mirosławiec. 1369
Nowoczesna szkoła - dostawa drobnego wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu GIŚ.271.14.2018.AS. 1362
Dostawa wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego wraz z osprzętem w ramach projektu: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" 1353
Sprawozdania z wykonania budżetu 1352
Ogłoszenie o naborze o udzielenie dotacji celowej 1346
Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 1339
GIŚ.271.19.2018.AS. Ja w Internecie - dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 1320
Aktualna baza NGO 1309
GIŚ.271.38.2018.AS.Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Piecniku i Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu oraz Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w 2019 roku wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów 1288
Przebudowa ul. Mickiewicza w Mirosławcu - I etap 1280
Ustalenie warunków zabudowy 1277
Dowód osobisty 1263
GIŚ.6730.21.2018.DB - wysłanie projektu decyzji do uzgodnień 1248
GIŚ.271.24.2018.AS. Usługa utrzymania powierzchni utwardzonych (sprzątanie, odśnieżanie) wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec 1234
Sprawozdania GiM Mirosławiec IV kwartał 1219
Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicy 1185
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego 1183
UCHWAŁA NR XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1165
Górniak Krystyna 1162
GIŚ.271.15.2018.AS. "Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu" 1148
GIŚ.6733.9.2018.DB - obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej z zadaszonym tarasem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 42/7 oraz 45 położonych w Toporzyku do uzgodnień. 1132
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Mirosławca 8717
Zarządzenie nr 15/2021 1722
Zarządzenie nr 59 1556
Zarządzenie nr 65 1365
Zarządzenie nr 81 1294
Zarządzenie nr 81 1181
Zarządzenie nr 80 1031
Zarządzenie nr 25 924
Zarządzenie nr 101 918
Zarządzenie nr 54 906
Zarządzenie nr 103/2020 889
Zarządzenie nr 27 887
Zarządzenie nr 10 855
Zarządzenie nr 70 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych 810
Zarządzenie nr 9 772
Zarządzenie nr 60 771
Zarządzenie nr 66 740
Zarządzenie nr 42 737
Zarządzenie nr 46/2005 735
Zarządzenie nr 9/2003 734
Zarządzenie nr 52 727
Zarządzenie nr 90 711
Zarządzenie nr 108 686
Zarządzenie nr 21 684
Zarządzenie nr 41 676
Zarządzenie nr 102 672
Zarządzenie nr 44 668
Zarządzenie nr 74 667
Zarządzenie nr 1 655
ZARZĄDZENIE NR 15 Burmistrza Mirosławca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2019 r. 654
Zarządzenie nr 20/02 652
Zarządzenie nr 79A/2018 648
Zarządzenie nr 112/2018 647
Zarządzenie nr 79/2018 645
Zarządzenie nr 69 635
Zarządzenie nr 45/2018 633
Zarządzenie nr 75 631
Zarządzenie nr 62 626
Zarządzenie nr 7 620
Zarządzenie nr 16/2019 617
Zarządzenie nr 34 617
Zarządzenie nr 64 612
Zarządzenie nr 109 604
Zarządzenie nr 82 596
Zarządzenie nr 18/02 593
Zarządzenie nr 104 590
Zarządzenie nr 50 576
Zarządzenie nr 111 571
Zarządzenie nr 24/2004 571
Zarządzenie nr 24 566
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład osobowy Rady Miejskiej w Mirosławcu- Kadencja 2018-2023 12395
UCHWAŁA NR XLIX/263/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007 - 2013 9444
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 3663
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług. 2434
Skład osobowy Rady Miejskiej w Mirosławcu- Kadencja 2014-2018 2083
UCHWAŁA NR XLIV/358/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec 1613
UCHWAŁA NR XXI/118/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium 1581
Projekt uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec 1580
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody 1446
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec 1292
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec. 1243
Uchwała nr III/35/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025 1172
UCHWAŁA NR XLII/351/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu działań Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie rozwoju turystyki 1098
UCHWAŁA NR XLII/340/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1082
UCHWAŁA NR XLII/347/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec 1010
UCHWAŁA NR XLII/349/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. 1008
UCHWAŁA NR XLII/352/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do projektu pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" 964
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 959
Protokół z XLI posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 roku r. 937
UCHWAŁA NR XLII/341/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu 876
UCHWAŁA NR XLII/348/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca 876
UCHWAŁA NR XLII/350/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁACU z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 862
UCHWAŁA NR V/61/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok 855
Protokół z XIX posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2020 roku 828
UCHWAŁA NR XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 825
RADA MIEJSKA W MIROSŁAWCU - OBECNA VII KADENCJA 2014-2018 814
UCHWAŁA NR XLIII/357/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 806
UCHWAŁA NR XLII/345/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec 784
UCHWAŁA NR XLV/368/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok 770
Wniosek nr 57/2018 763
Komisje Rady Miejskiej w Mirosławcu VIII kadencji 760
UCHWAŁA NR IX/98/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu 760
UCHWAŁA NR XLII/346/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym. 754
UCHWAŁA NR XLII/339/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca 742
UCHWAŁA NR XLII/342/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania działek należących do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 741
Zapytanie nr 5/2018 738
UCHWAŁA NR XLII/344/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 737
UCHWAŁA NR XLIV/360/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec 737
UCHWAŁA NR XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 733
Wniosek nr 54/2018 726
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec 720
UCHWAŁA NR XLII/343/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 713
UCHWAŁA NR XLIII/353/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 705
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Mirosławiec 694
II sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. 692
I sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 21 listopada 2018 r. 686
Wniosek 684
UCHWAŁA NR XL/327/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 676
Wniosek 676
UCHWAŁA NR XLII/338/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcuz dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok. 671
Statystyki strony Gmina Mirosławiec
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Organy Gminy Mirosławiec i podstawy prawne działania  samorządu 7070
Pawlik Piotr 2355
Jednostki organizacyjne Gminy Mirosławiec 2347
Instytucje kultury 2283
Spółki Gminy 2185
Rejestr sołtysów 2059
Kłos Iwona 1704
Czech Piotr 1686
Bartosik Dariusz 1622
UCHWAŁA NR XLIV/358/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec 1613
Krawczyk Paweł 1578
Plewa Grzegorz 1571
Sołectwa Gminy Mirosławiec - dane podstawowe 1567
Beer Janusz 1446
Turska Anna 1342
Dzida Anna 1322
Głuscow Wasilij 1314
Pilc Stanisław 1235
Uchwała nr III/35/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025 1172
Górniak Krystyna 1162
Czerniawska Danuta 1118
Suchojad Piotr 1110
Białas Jolanta 1104
Karczewski Marcin 1079
Michor Alicja 1063
Stefaniak Roman 983
Obara Krystyna 907
Stanisławska Urszula 902
Różycki Grzegorz 901
Rogowska Halina 894
Jurenc Katarzyna 888
Stąporek Monika 886
Rok 2018 872
Orawiec Stanisław 839
Jaskulski Mirosław 829
Wiese Stanisław 803
Lokalny Program Rewitalizacji w ramach projektu p.n.: "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 - 2024" 801
Stańczyk Teresa 792
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 784
UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec Dz. Urz. Woj. Zach-pom. poz 1343] 783
Markowska Justyna 752
UCHWAŁA NR XLIII/353/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 705
Wesołowski Ryszard 669
Pierzchała Katarzyna 664
Ryźlak Józef 658
UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec [tekst ujednolicony] 641
Strategia Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016 - 2025 619
Mikołajczak Sabina 589
UCHWAŁA NR XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirosławiec 589
Kwaśnik Andrzej 564
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 6989