W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konta bankowe 36820
Kontakt 31889
Dane podstawowe 16065
Kierownictwo urzędu 15515
Gospodarka odpadami 6549
Podatki i opłaty lokalne 6447
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mirosławiec za 2013 rok 5480
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku 5364
Godziny pracy 5215
Punkt potwierdzajacy profil zaufany 4860
Udostępnianie informacji publicznej 3630
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mirosławiec za 2017 rok 3615
Budżet i Finanse 2933
Pawlik Piotr 2762
Nabór na stanowisko młodszy referent ds. gospodarki komunalnej 2483
Urząd Miejski w Mirosławcu chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa 2461
GIŚ.6733.14.2018.DB do wiadomości stron postępowania postanowienie o zawieszeniu postępowania.. 2256
GIŚ.271.22.2018.AS. Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu 2240
Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu GIŚ.271.15.2018.AS. 2195
Budowa budynku zaplecza plaży wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Kosiakowo, gm. Mirosławiec 2045
Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału 2040
Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu w systemie zaprojektuj i wybuduj 1976
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Mirosławiec (wioski) 01.IX.2021 -31.VIII.2022 1884
Bartosik Dariusz 1845
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązująca od 1 października 2023 roku 1793
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1771
Przetarg nieograniczony: "Nowoczesna szkoła - dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu"GIŚ.271.14.2018.AS. 1704
ePortal dla Mieszkańców Gminy Mirosławiec 1666
Przebudowa dróg gminnych: ul. Kościuszki, Kościelnej i Młyńskiej w Mirosławcu 1616
Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej 1616
GIŚ.6730.13.2019.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 500 kW, budynku socjalnego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 492/1 położonej w obrębie 0046, Marcinkowice, gm. Tuczno. 1579
TABELA SYGNAŁÓW POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA 1572
Sprawozdania z wykonania budżetu 1565
GIŚ.6730.21.2018.DB - decyzja o w.z. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz.nr 354/29 położonej w Mirosławcu, obr. m. Mirosławiec. ul. Sprzymierzonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto, obręb M. Mirosławiec (0001) 1556
Dowód osobisty 1541
Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – boisko w Piecniku 1512
Ustalenie warunków zabudowy 1485
GIŚ.6733.8.2018.DB zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej SN-15kV i słupa linii SN – 15kV w celu przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN Tuczno nr 953 – Program Leśny w gm. Mirosławiec. 1481
Dostawa wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego wraz z osprzętem w ramach projektu: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" 1451
Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 1443
Nowoczesna szkoła - dostawa drobnego wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu GIŚ.271.14.2018.AS. 1435
Ogłoszenie o naborze o udzielenie dotacji celowej 1408
Górniak Krystyna 1405
GIŚ.271.19.2018.AS. Ja w Internecie - dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 1398
GIŚ.6730.21.2018.DB - wysłanie projektu decyzji do uzgodnień 1378
GIŚ.271.38.2018.AS.Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Piecniku i Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu oraz Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w 2019 roku wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów 1355
Przebudowa ul. Mickiewicza w Mirosławcu - I etap 1349
GIŚ.271.24.2018.AS. Usługa utrzymania powierzchni utwardzonych (sprzątanie, odśnieżanie) wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec 1335
Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicy 1305
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1286
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Mirosławca 11532
Zarządzenie nr 15/2021 1869
Zarządzenie nr 59 1672
Zarządzenie nr 65 1456
Zarządzenie nr 25 1445
Zarządzenie nr 81 1364
Zarządzenie nr 81 1274
Zarządzenie nr 80 1114
Zarządzenie nr 27 1009
Zarządzenie nr 101 989
Zarządzenie nr 54 985
Zarządzenie nr 10 940
Zarządzenie nr 103/2020 933
Zarządzenie nr 70 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych 870
Zarządzenie nr 60 862
Zarządzenie nr 9 846
Zarządzenie nr 38 814
Zarządzenie nr 90 814
Zarządzenie nr 66 802
Zarządzenie nr 42 799
Zarządzenie nr 46/2005 798
Zarządzenie nr 9/2003 796
Zarządzenie nr 52 785
Zarządzenie nr 108 772
Zarządzenie nr 21 767
Zarządzenie nr 23 756
Zarządzenie nr 74 733
Zarządzenie nr 102 732
Zarządzenie nr 41 732
Zarządzenie nr 1 725
Zarządzenie nr 44 723
Zarządzenie nr 79A/2018 721
Zarządzenie nr 112/2018 720
ZARZĄDZENIE NR 15 Burmistrza Mirosławca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2019 r. 719
Zarządzenie nr 79/2018 718
Zarządzenie nr 75 710
Zarządzenie nr 69 708
Zarządzenie nr 20/02 706
Zarządzenie nr 45/2018 701
Zarządzenie nr 62 699
Zarządzenie nr 7 688
Zarządzenie nr 16/2019 682
Zarządzenie nr 34 681
Zarządzenie nr 109 678
Zarządzenie nr 64 670
Zarządzenie nr 104 661
Zarządzenie nr 50 660
Zarządzenie nr 82 648
Zarządzenie nr 18/02 648
Zarządzenie nr 24/2004 647
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład osobowy Rady Miejskiej w Mirosławcu- Kadencja 2018-2023 15437
UCHWAŁA NR XLIX/263/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007 - 2013 9543
TRANSMISJE Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 4409
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług. 2876
Projekt uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec 2371
UCHWAŁA NR XLIV/358/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec 2240
Skład osobowy Rady Miejskiej w Mirosławcu- Kadencja 2014-2018 2179
UCHWAŁA NR XXI/118/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium 1648
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody 1623
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec 1504
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec. 1413
Uchwała nr III/35/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025 1253
UCHWAŁA NR XLII/351/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu działań Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie rozwoju turystyki 1184
UCHWAŁA NR XLII/340/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1177
UCHWAŁA NR XLII/347/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec 1140
UCHWAŁA NR XLII/349/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. 1110
UCHWAŁA NR XLII/352/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do projektu pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" 1064
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 1053
UCHWAŁA NR XLII/348/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca 1008
Protokół z XLI posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 roku r. 998
UCHWAŁA NR XLII/341/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu 955
UCHWAŁA NR XLII/350/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁACU z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 954
UCHWAŁA NR V/61/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok 918
UCHWAŁA NR XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 912
Komisje Rady Miejskiej w Mirosławcu VIII kadencji 891
Protokół z XIX posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2020 roku 886
UCHWAŁA NR XLIII/357/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 879
RADA MIEJSKA W MIROSŁAWCU - OBECNA VII KADENCJA 2014-2018 877
UCHWAŁA NR XLII/345/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec 865
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Mirosławiec 855
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec 852
UCHWAŁA NR XLV/368/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok 849
UCHWAŁA NR IX/98/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu 849
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat 847
UCHWAŁA NR XLII/342/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania działek należących do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 829
UCHWAŁA NR XLII/339/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca 827
UCHWAŁA NR XLII/346/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym. 826
Wniosek nr 57/2018 817
UCHWAŁA NR XLII/344/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 816
UCHWAŁA NR XLIV/360/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec 800
Zapytanie nr 5/2018 797
UCHWAŁA NR XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 794
UCHWAŁA NR XLIII/353/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 788
Wniosek nr 54/2018 781
UCHWAŁA NR XLII/343/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 776
UCHWAŁA NR XL/327/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 770
Wniosek 761
Wniosek 747
UCHWAŁA NR XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 746
UCHWAŁA NR II/15/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 rok. 740
Statystyki strony Gmina Mirosławiec
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Organy Gminy Mirosławiec i podstawy prawne działania  samorządu 8549
Pawlik Piotr 2762
Jednostki organizacyjne Gminy Mirosławiec 2719
Spółki Gminy 2625
Instytucje kultury 2623
Rejestr sołtysów 2576
UCHWAŁA NR XLIV/358/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec 2240
Sołectwa Gminy Mirosławiec - dane podstawowe 1978
Czech Piotr 1885
Kłos Iwona 1872
Bartosik Dariusz 1845
Krawczyk Paweł 1827
Plewa Grzegorz 1755
Beer Janusz 1612
Dzida Anna 1490
Głuscow Wasilij 1449
Turska Anna 1443
Górniak Krystyna 1405
Pilc Stanisław 1335
Białas Jolanta 1254
Uchwała nr III/35/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025 1253
Suchojad Piotr 1231
Czerniawska Danuta 1226
Karczewski Marcin 1202
Michor Alicja 1163
Stefaniak Roman 1157
Stąporek Monika 1094
Jurenc Katarzyna 1034
Obara Krystyna 999
Orawiec Stanisław 998
Rogowska Halina 997
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 988
Rok 2018 981
Różycki Grzegorz 977
Stanisławska Urszula 960
Lokalny Program Rewitalizacji w ramach projektu p.n.: "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 - 2024" 954
Jaskulski Mirosław 925
Stańczyk Teresa 909
Markowska Justyna 906
Wiese Stanisław 891
UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec Dz. Urz. Woj. Zach-pom. poz 1343] 845
Wesołowski Ryszard 798
UCHWAŁA NR XLIII/353/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 788
Pierzchała Katarzyna 772
Kwaśnik Andrzej 761
Ryźlak Józef 719
Strategia Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016 - 2025 704
UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec [tekst ujednolicony] 703
UCHWAŁA NR XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirosławiec 661
Mikołajczak Sabina 652
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 8833