W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.05.2018

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 26220
Dane podstawowe 13077
Konta bankowe 8949
Kierownictwo urzędu 8693
Podatki i opłaty lokalne 5689
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mirosławiec za 2013 rok 5338
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku 5266
Gospodarka odpadami 5174
Godziny pracy 3637
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mirosławiec za 2017 rok 3402
Punkt potwierdzajacy profil zaufany 3261
Udostępnianie informacji publicznej 2410
Budżet i Finanse 2108
Pawlik Piotr 2068
Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu GIŚ.271.15.2018.AS. 2010
GIŚ.271.22.2018.AS. Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu 1996
Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu w systemie zaprojektuj i wybuduj 1780
Urząd Miejski w Mirosławcu chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa 1774
Budowa budynku zaplecza plaży wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Kosiakowo, gm. Mirosławiec 1754
GIŚ.6733.14.2018.DB do wiadomości stron postępowania postanowienie o zawieszeniu postępowania.. 1738
Przetarg nieograniczony: "Nowoczesna szkoła - dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu"GIŚ.271.14.2018.AS. 1518
Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału 1512
Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej 1444
Bartosik Dariusz 1423
GIŚ.6730.13.2019.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 500 kW, budynku socjalnego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 492/1 położonej w obrębie 0046, Marcinkowice, gm. Tuczno. 1378
GIŚ.6730.21.2018.DB - decyzja o w.z. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz.nr 354/29 położonej w Mirosławcu, obr. m. Mirosławiec. ul. Sprzymierzonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto, obręb M. Mirosławiec (0001) 1360
Przebudowa dróg gminnych: ul. Kościuszki, Kościelnej i Młyńskiej w Mirosławcu 1360
Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – boisko w Piecniku 1347
Ogłoszenie o naborze o udzielenie dotacji celowej 1304
Nowoczesna szkoła - dostawa drobnego wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu GIŚ.271.14.2018.AS. 1295
Dostawa wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego wraz z osprzętem w ramach projektu: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" 1290
GIŚ.6733.8.2018.DB zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej SN-15kV i słupa linii SN – 15kV w celu przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN Tuczno nr 953 – Program Leśny w gm. Mirosławiec. 1275
GIŚ.271.19.2018.AS. Ja w Internecie - dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 1253
Aktualna baza NGO 1242
Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 1240
Przebudowa ul. Mickiewicza w Mirosławcu - I etap 1235
GIŚ.271.38.2018.AS.Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Piecniku i Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu oraz Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w 2019 roku wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów 1230
Sprawozdania GiM Mirosławiec IV kwartał 1194
GIŚ.6730.21.2018.DB - wysłanie projektu decyzji do uzgodnień 1183
Sprawozdania z wykonania budżetu 1181
GIŚ.271.24.2018.AS. Usługa utrzymania powierzchni utwardzonych (sprzątanie, odśnieżanie) wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec 1172
UCHWAŁA NR XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1131
Ustalenie warunków zabudowy 1128
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu pożarniczego 1117
Dowód osobisty 1100
GIŚ.271.15.2018.AS. "Nowoczesna szkoła - dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu" 1092
Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicy 1080
Dostawa samochodu ciężarowego o DMC do 3,5t w ramach projektu: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" 1060
GIŚ.6733.9.2018.DB - obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej z zadaszonym tarasem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 42/7 oraz 45 położonych w Toporzyku do uzgodnień. 1050
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mirosławiec za 2016 rok 1034
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Mirosławca 7424
Zarządzenie nr 15/2021 1609
Zarządzenie nr 59 1380
Zarządzenie nr 65 1259
Zarządzenie nr 81 1247
Zarządzenie nr 81 1143
Zarządzenie nr 80 967
Zarządzenie nr 101 877
Zarządzenie nr 54 869
Zarządzenie nr 103/2020 863
Zarządzenie nr 10 798
Zarządzenie nr 27 795
Zarządzenie nr 70 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych 772
Zarządzenie nr 9 715
Zarządzenie nr 66 711
Zarządzenie nr 9/2003 704
Zarządzenie nr 42 701
Zarządzenie nr 46/2005 697
Zarządzenie nr 52 690
Zarządzenie nr 60 688
Zarządzenie nr 90 646
Zarządzenie nr 41 645
Zarządzenie nr 74 636
Zarządzenie nr 44 631
Zarządzenie nr 108 628
Zarządzenie nr 20/02 622
Zarządzenie nr 21 621
Zarządzenie nr 102 620
Zarządzenie nr 1 610
Zarządzenie nr 79A/2018 606
ZARZĄDZENIE NR 15 Burmistrza Mirosławca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2019 r. 604
Zarządzenie nr 112/2018 601
Zarządzenie nr 79/2018 597
Zarządzenie nr 45/2018 590
Zarządzenie nr 75 588
Zarządzenie nr 64 586
Zarządzenie nr 62 574
Zarządzenie nr 69 570
Zarządzenie nr 7 567
Zarządzenie nr 34 566
Zarządzenie nr 82 563
Zarządzenie nr 16/2019 562
Zarządzenie nr 18/02 562
Zarządzenie nr 109 551
Zarządzenie nr 104 550
Zarządzenie nr 111 541
Zarządzenie nr 24 536
Zarządzenie nr 50 536
Zarządzenie nr 56/2018 530
Zarządzenie nr 48 520
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład osobowy Rady Miejskiej w Mirosławcu- Kadencja 2018-2023 10514
UCHWAŁA NR XLIX/263/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007 - 2013 9392
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 3171
Skład osobowy Rady Miejskiej w Mirosławcu- Kadencja 2014-2018 2035
UCHWAŁA NR XXI/118/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium 1547
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług. 1262
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody 1238
UCHWAŁA NR XLIV/358/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec 1231
Uchwała nr III/35/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025 1130
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec. 1108
UCHWAŁA NR XLII/351/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu działań Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie rozwoju turystyki 1035
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec 1029
UCHWAŁA NR XLII/340/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1003
Projekt uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec 983
UCHWAŁA NR XLII/347/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec 951
UCHWAŁA NR XLII/349/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. 950
UCHWAŁA NR XLII/352/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do projektu pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" 916
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 908
Protokół z XLI posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 roku r. 896
UCHWAŁA NR XLII/341/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu 829
UCHWAŁA NR XLII/348/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca 828
UCHWAŁA NR V/61/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok 818
UCHWAŁA NR XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 801
UCHWAŁA NR XLII/350/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁACU z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 800
Protokół z XIX posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2020 roku 798
RADA MIEJSKA W MIROSŁAWCU - OBECNA VII KADENCJA 2014-2018 785
UCHWAŁA NR XLIII/357/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 776
UCHWAŁA NR XLV/368/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok 734
UCHWAŁA NR XLII/345/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec 732
UCHWAŁA NR IX/98/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu 731
Wniosek nr 57/2018 728
Zapytanie nr 5/2018 713
UCHWAŁA NR XLII/346/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym. 697
UCHWAŁA NR XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu 693
UCHWAŁA NR XLIV/360/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec 691
UCHWAŁA NR XLII/339/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca 689
UCHWAŁA NR XLII/343/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. 683
Wniosek nr 54/2018 683
UCHWAŁA NR XLII/342/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania działek należących do Gminy i Miasta Mirosławiec na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 678
UCHWAŁA NR XLII/344/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 674
UCHWAŁA NR XLIII/353/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 673
Wniosek 651
II sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. 647
I sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 21 listopada 2018 r. 644
UCHWAŁA NR XL/327/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 642
UCHWAŁA NR II/15/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 rok. 641
UCHWAŁA NR XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 639
Wniosek 639
UCHWAŁA NR XLV/369/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 633
UCHWAŁA NR XXXI/271/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania 626
Statystyki strony Gmina Mirosławiec
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Organy Gminy Mirosławiec i podstawy prawne działania  samorządu 6210
Jednostki organizacyjne Gminy Mirosławiec 2135
Pawlik Piotr 2068
Instytucje kultury 2026
Spółki Gminy 1947
Rejestr sołtysów 1605
Kłos Iwona 1535
Czech Piotr 1524
Bartosik Dariusz 1423
Krawczyk Paweł 1423
Plewa Grzegorz 1416
Beer Janusz 1352
Turska Anna 1271
Sołectwa Gminy Mirosławiec - dane podstawowe 1245
UCHWAŁA NR XLIV/358/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec 1231
Dzida Anna 1199
Głuscow Wasilij 1199
Uchwała nr III/35/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019 – 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025 1130
Pilc Stanisław 1095
Suchojad Piotr 1037
Czerniawska Danuta 1013
Białas Jolanta 979
Karczewski Marcin 977
Górniak Krystyna 969
Michor Alicja 964
Stanisławska Urszula 855
Stefaniak Roman 841
Różycki Grzegorz 833
Rogowska Halina 798
Stąporek Monika 797
Rok 2018 794
Jaskulski Mirosław 771
Jurenc Katarzyna 762
UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec Dz. Urz. Woj. Zach-pom. poz 1343] 751
Obara Krystyna 748
Orawiec Stanisław 744
Wiese Stanisław 732
Stańczyk Teresa 730
Lokalny Program Rewitalizacji w ramach projektu p.n.: "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 - 2024" 722
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 681
UCHWAŁA NR XLIII/353/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025 673
Markowska Justyna 641
Wesołowski Ryszard 611
Ryźlak Józef 610
UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec [tekst ujednolicony] 590
Pierzchała Katarzyna 580
UCHWAŁA NR XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirosławiec 560
Strategia Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016 - 2025 553
Mikołajczak Sabina 534
Kwaśnik Andrzej 485
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 6028