W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XLII/347/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec

Dz.Urz.Woj.Zachpom. 2018r.poz.3611

                                                  UCHWAŁA
NR XLII/347/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz.1000) i art. 45 ust. 2 pkt 1 oraz art. 34 w związku z art. 32 i 30 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 10 i 650) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/58/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec, wprowadza się następujące zmiany:

1) W  § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i krzewów, z zastrzeżeniem ustępu 2 a”;

2) po § 2 ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: "2a. Zezwala się na zabiegi ochrony czynnej na siedliskach przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony w przedmiotowym obszarze natura 2000, na wydzieleniach nr 560h i 560b dzialki nr 8329/1."

3) W uchwale, o której mowa w § 1, w załączniku nr 1 "Wykaz użytków ekologicznych" dokonuje się zmiany zapisów z:

a) "wydzielenie nr 445a o pow. 5,18 ha i nr 455g o pow. 3,13 ha na działce nr 8329/1 położonej w obrębie Nieradź" na:

b) "wydzielenie nr 560h o pow. 5,24 ha i nr 560b o pow. 3,07 ha na działce nr 8329/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Próchnowo".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego