W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekty uchwał

XML

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 rok.

UCHWAŁA NR XLIV/   /2022 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach...

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z...

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej ze środków z budżetu Gminy Mirosławiec na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mirosławiec na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia .................... 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia...

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2021 rok.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia .................... 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2021 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

UCHWAŁA NR XLIV/   /2022 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: § 1. Udziela się wotum...