Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu :


poniedziałek : 7.00-15.00

wtorek : 7.00-15.00

środa  : 7.00 -15.00

czwartek: 7.00- 16.00

piątek :  7.00 – 14.00Burmistrz Mirosławca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37 na parterze w korytarzu głównym  znajduje się PIAP – urządzenie, za pomocą którego  nieodpłatnie udostępniane są przepisy prawa (m.in. Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe) w godzinach pracy Urzędu

 

Kontakt

Dane kontaktowe do pracujących w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu
1. Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik

67-259-61-86         

- 7
2.  Zastępca Burmistrza     Dariusz Bartosik

67-259-61-85 

45 9
3. Sekretarz Monika Stąporek 67-259-02-64     34 8
4. Skarbnik Alicja Michor

67-259-02-63  

  

33 108

Numery kont bankowych

Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w Banku SBL Złotów O/Mirosławiec
Należności z tytułu:  wieczystego użytkowania, sprzedaży mieszkań komunalnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego  nabycie prawa własności  oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, odpłatnego korzystania z mienia (najem, dzierżawa),  sprzedaży działek, wydania zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych, wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozostałenależy dokonywać na nr rachunku: 57-8941-1032-0092-2937-2000-0020......

Tablica ogłoszeń

Przebudowa dróg gminnych: ul. Kościuszki, Kościelnej i Młyńskiej w Mirosławcu

Ogłoszenie nr 586257-N-2019 z dnia 2019-08-14 r. Gmina i Miasto Mirosławiec: Przebudowa dróg gminnych: ul. Kościuszki, Kościelnej i Młyńskiej w Mirosławcu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Przebudowa ul. Mickiewicza w Mirosławcu - I etap

  Ogłoszenie nr 584409-N-2019 z dnia 2019-08-08 r. Gmina i Miasto Mirosławiec: Przebudowa ul. Mickiewicza w Mirosławcu - I etap OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego ...

IGN.6733.6.2019.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 lipca 2019 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o śr. 125 mm i dł. około 550 mb w rejonie ul. Parkowej i Orlej w Mirosławcu na dz. nr 210/1, 169, 126, 123/1, 121/4, 121/1, 119/16, 119/15, 119/2, 120/4, 120/3.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.6.2019.DB     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 lipca 2019 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego     Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1,  art. 49 ustawy z dnia 14...

Zarządzenie nr 70 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych

Na podstawie § 7 ust. 1 Zarządzenia nr 66 Burmistrza Mirosławca z dnia 1 października 2013 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu zarządzam, co następuje:...

OGŁOSZENIE oo aukcji na sprzedaż przyrządu do pomiaru prędkości w ruchu drogowym będącego własnością Gminy i Miasta Mirosławiec.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA   Burmistrz Mirosławca ogłasza aukcje na sprzedaż przyrządu do pomiaru prędkości w ruchu drogowym będącego własnością Gminy i Miasta Mirosławiec.   Przedmiotem sprzedaży jest przyrząd do pomiaru prędkości w ruchu drogowym o znaku fabrycznym...

Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – boisko w Piecniku

Ogłoszenie nr 574970-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. Gmina i Miasto Mirosławiec: Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – boisko w Piecniku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Praca

stanowisko: Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych

stanowisko Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych

miejsce pracy Urząd Miejski w Mirosławcu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu

stanowisko: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mirosławcu

stanowisko Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mirosławcu

miejsce pracy Biblioteka Publiczna w Mirosławcu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Mejski w Mirosławcu

stanowisko: Referent ds. gospodarki mieszkaniowej w ZECWiK sp. z o .o.

stanowisko Referent ds. gospodarki mieszkaniowej w ZECWiK sp. z o .o.

miejsce pracy Zakład Energetyki Cieplnej Wodocią i Kanalizacji sp. z o.o.w Mirosławcu ul. Wolności 37

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biurze Zarządu Spółki w Mirosławcu, ul. Wolności 37

stanowisko: Podinspektor ds. oświaty i zdrowia

stanowisko Podinspektor ds. oświaty i zdrowia

miejsce pracy Urząd Miejski w Mirosławcu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Zamówienia publiczne

Brak artykułów

Uchwały Rady

uchwała nr: VIII/92/2019

uchwała nr VIII/92/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026

uchwała nr: VIII/91/2019

uchwała nr VIII/91/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

uchwała nr: VIII/90/2019

uchwała nr VIII/90/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Mirosławiec

uchwała nr: VIII/89/2019

uchwała nr VIII/89/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

uchwała nr: VIII/88/2019

uchwała nr VIII/88/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

uchwała nr: VIII/87/2019

uchwała nr VIII/87/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 78

zarządzenie nr 78

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 77

zarządzenie nr 77

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 76

zarządzenie nr 76

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 75

zarządzenie nr 75

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej oraz procesu windykacji w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 73

zarządzenie nr 73

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 74

zarządzenie nr 74

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu i Szkoły Podstawowej w Piecniku.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij