W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ostatnio opublikowane:

IGN.6733.3.2024.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 22.05.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE RC SDR17 o średnicy 125mm i długości około 559 m, na działkach nr 27/1, 28 i 29 położonych w obrębie 0034, Mirosławiec 34, w gminie Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.3.2024.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 53 ust. 1...

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

UCHWAŁA NR II/   /2024 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U....

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania, w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Mirosławiec

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania, w formie darowizny  nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Mirosławiec Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a, art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344,...

Informacja o II posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 28 maja 2024 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym  porządkiem obrad: 1. Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej. 5. Ustne...

zarządzenie nr: 71
zarządzenie nr 71
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Mirosławiec do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Status obowiązujące

Postanowienie Komisarza Wyborczego o terminach pierwszych posiedzeń OKW

POSTANOWIENIE NR 1154/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych  zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r.  poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), w celu...

Znak sprawy: ROZPORZĄDZENIE NR 11/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie odstrzału s
Znak sprawy ROZPORZĄDZENIE NR 11/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie odstrzału s
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis ROZPORZĄDZENIE NR 11/2024WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGOz dnia 16 maja 2024 r.w sprawie odstrzału sanitarnego dzikówna terenie województwa zachodniopomorskiego Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz  zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 oraz z 2022 r. poz. 1570) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190), na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:§ 1. Uznaje się teren wchodzący w skład obwodów łowieckich położonych w województwie zachodniopomorskim, określonych w załączniku do rozporządzenia, za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – afrykańskiego pomoru świń.§ 2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, nakazuje się zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików w terminie do dnia 15 grudnia 2024 r. w liczbie określonej w poszczególnych obwodach łowieckich w załączniku do rozporządzenia.§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 4/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 745 oraz poz. 1422).§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin położonych na obszarze, o którym mowa w § 1.§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. wz. Wojewody ZachodniopomorskiegoI Wicewojewoda ZachodniopomorskiBartosz Brożyński