W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ostatnio opublikowane:

Znak sprawy: GIŚ.6220.2.2019.AM
Znak sprawy GIŚ.6220.2.2019.AM
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Mirosławiec, dnia 12 maja 2022 r. GIŚ.6220.2.2019.AM OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCAz dnia 12 maja 2022 r.o umorzeniu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Mirosławca z dnia 16 kwietnia 2019 r., znak GIŚ.6220.2.2019.AM dotyczącej budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 3/16 w obrębie Łowicz Wałecki w gminie Mirosławiec.W dniu 5 maja 2022 roku do Burmistrza Mirosławca wpłynął wniosek Pro Vento Energia Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, 85-236 Bydgoszcz o wycofanie wniosku w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Mirosławca z dnia 16 kwietnia 2019 r., znak GIŚ.6220.2.2019.AM dotyczącej budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 3/16 w obrębie Łowicz Wałecki w gminie Mirosławiec. Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Burmistrz Mirosławca decyzją z dnia 12 maja 2022 roku umorzył przedmiotowe postępowanie administracyjne.Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), właścicielom działek, jak również Stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca.Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 3 (tel. 67 259 62 66), od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 15.00, w czwartek w godzinach od 7.00 do 16.00  lub w piątek w godzinach od 7.00 do 14.00. Burmistrz Mirosławca/-/ Piotr Pawlik  Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, w miejscowości Łowicz Wałecki oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 12 maja 2022 r.

Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci rolnej, położonej w Mirosławcu, obręb 0001

Mirosławiec, dn. 12.05.2022 r. OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIROSŁAWCA  o drugim (2) ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001, który odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37 –  I piętro, sala nr 107  o...

Znak sprawy: GKS.6220.1.2022.KJ
Znak sprawy GKS.6220.1.2022.KJ
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Mirosławiec, dnia 9 maja 2022 r.  GKS.6220.1.2022.KJ OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCAz dnia 9 maja 2022 r.o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 9 maja 2022 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Piecnik na terenie działek o nr ewid. 55/4 i 57/6, obręb Piecnik, gmina Mirosławiec.Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu,     ul. Wolności 37, w pok. nr 3 (tel. 67 259 62 66), od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 15.00, w czwartek w godzinach od 7.00 do 16.00  lub w piątek w godzinach od 7.00 do 14.00.  Na niniejsze postanowienie przysługuje Stronom postępowania zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.  Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Burmistrz Mirosławca /-/ Piotr Pawlik  Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, w miejscowości Piecnik oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 9 maja 2022 r. 
zarządzenie nr: 34
zarządzenie nr 34
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów inwestycyjnych oraz dla rachunku dochodów pozostałych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 42
zarządzenie nr 42
wydane przez Burmistrza
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Mirosławiec
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 41
zarządzenie nr 41
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocowego
Status obowiązujące

IGN.6733.4.2022.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 05.05.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – rewitalizacja obszaru w rejonie ul. Dworcowej w Mirosławcu na działkach nr 971 oraz 115/20 położonych w obrębie 0001 M. Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.4.2022.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 05 maja 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)   oraz...