W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ostatnio opublikowane:

Znak sprawy: BD.ZUZ.2.4210.420.2022.DS
Znak sprawy BD.ZUZ.2.4210.420.2022.DS
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieBD.ZUZ.2.4210.420.2022.DS Piła, 26 stycznia 2023 r. Na podstawie art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile ul. Motylewska 7, 64-920 Piła na wniosek Pełnomocnika, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin w s z c z ą ł  p o s t ę p o w a n i e  a d m i n i s t r a c y j n e w sprawie:I. Stwierdzenia wygaśnięcia pkt I.2. decyzji Starosty Wałeckiego z dnia 08 maja 2013 r., znak: OS.6341.24.2013, udzielającej Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, pozwolenia wodnoprawnego na „szczególne korzystanie z wódobejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku ul Sprzymierzonych w Mirosławcu”;II. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego usługi wodne obejmujące:1. Odprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu, za pośrednictwem wylotu W1 (działka o nr ewid. 415/1,obręb 0001 Mirosławiec, gm. Mirosławiec, powiat wałecki), wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych w km 26+490 ÷ 26+925 drogi wojewódzkiej nr 177 w m. Mirosławiec, gm. Mirosławiec, powiat wałecki;2. Odprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu, za pośrednictwem wylotu W2 (działka o nr ewid. 415/1, obręb 0001 Mirosławiec, gm. Mirosławiec, powiat wałecki), wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonej w km 26+740 ÷26+925 drogi wojewódzkiej nr 177 w m. Mirosławiec, gm. Mirosławiec, powiat wałecki. Wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w godzinach: pn – pt 800 - 1600Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.   Z up. Dyrektora   Dawid Ruta
zarządzenie nr: 16
zarządzenie nr 16
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mirosławiec
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 15
zarządzenie nr 15
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Mirosławiec
Status obowiązujące

IGN.6721.1.2023.DB – obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla części działki o nr 8278, położonej w obrębie 0034 Mirosławiec 34 w celu powiększenia terenu istniejącego Głównego Punktu Zasilania.

Mirosławiec, dnia 26 stycznia 2023 r. Urząd Miejski w Mirosławcu                              ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec IGN.6721.1.2023.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIROSŁAWCA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i...

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, zawiadamia o  przerwie w dostawie wody w miejscowościach: Jabłonowo, Jabłonkowo, Piecnik, Piecnik Kol. w dniu 2 lutego 2023 r. od godz. 8:30 do godz. 13:30. Przerwa spowodowana jest koniecznością okresowego płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej Za powstałe...

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, zawiadamia o  przerwie w dostawie wody w miejscowościach: Hanki i Hanki Kol. w dniu 1 lutego 2023 r. od godz. 11:30 do godz.14:30. Przerwa spowodowana jest koniecznością okresowego płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej Za powstałe utrudnienia serdecznie...

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, zawiadamia o  przerwie w dostawie wody w miejscowościach: Bronikowo i Próchnowo w dniu 1 lutego 2023 r. od godz. 8:00  do godz. 11:00. Przerwa spowodowana jest koniecznością okresowego płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej. Za powstałe utrudnienia serdecznie...

Informacja o LI posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 30 stycznia 2023 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie LI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu. 2. Wręczenie nowo wybranemu radnemu przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu zaświadczenia o...

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

UCHWAŁA NR LI/   /2023 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022...

Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Na podstawie  art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 13 ust. 1, 2,7 i 8 ustawy z...