W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 5177 artykułów
uchwała nr: XLIV/333/2022
uchwała nr XLIV/333/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
uchwała nr: XLIV/332/2022
uchwała nr XLIV/332/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca
uchwała nr: XLIV/331/2022
uchwała nr XLIV/331/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2021 rok.
uchwała nr: XLIV/330/2022
uchwała nr XLIV/330/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca
Znak sprawy: GKS.6220.4.2022.KJ
Znak sprawy GKS.6220.4.2022.KJ
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Mirosławiec, dnia 27 czerwca 2022 r.  GKS.6220.4.2022.KJ OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCAz dnia 27 czerwca 2022 r.o wydaniu postanowienia w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamia o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dziesięciu budynków rekreacji indywidualnej wraz z podziałem działki, na działce nr 297 położonej w miejscowości Drzewoszewo, obręb ew. Jabłonowo 0027”.Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu,     ul. Wolności 37, w pok. nr 3 (tel. 67 259 62 66), od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 15.00, w czwartek w godzinach od 7.00 do 16.00  lub w piątek w godzinach od 7.00 do 14.00.  Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie. Burmistrz Mirosławca /-/ Piotr Pawlik   Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, w miejscowości Drzewoszewo oraz w BIP UM Mirosławiec w dniu 27 czerwca 2022 r. 

Zawiadomienie o płukaniu sieci wodociągowej

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu , zawiadamia o przerwach w dostawie wody w miejscowościach: Jabłonowo, Jabłonkowo, Piecnik, Piecnik Kolonia przewidzianych na dzień 28 czerwca od godziny 8:30  do godziny  13:00. Przerwa spowodowana jest  koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji oraz płukania sieci...

Znak sprawy: GKS.6220.3.2022.KJ
Znak sprawy GKS.6220.3.2022.KJ
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Mirosławiec, dnia 23 czerwca 2022 r.  GKS.6220.3.2022.KJ OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCAz dnia 23 czerwca 2022 r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachNa podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Burmistrz Mirosławca informuje o:- wydanej w dniu 23 czerwca 2022 r. decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 27/1, 106/1, 95/6, 98/2, 100/1, 102, 103 obręb ewidencyjny 0034 Mirosławiec, gmina Mirosławiec;- terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na okres 14 dni, tj. od 23 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r. Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.  Burmistrz Mirosławca /-/ Piotr Pawlik Treść niniejszej decyzji dostępna jest w załączniku.   Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, w miejscowości Kalinówka oraz w BIP UM Mirosławiec  w dniu 23 czerwca 2022 r.
Znak sprawy: GKS.6220.3.2022.KJ
Znak sprawy GKS.6220.3.2022.KJ
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Mirosławiec, dnia 23 czerwca 2022 r.  GKS.6220.3.2022.KJ OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCAz dnia 23 czerwca 2022 r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Burmistrz Mirosławca informuje o:- wydanej w dniu 23 czerwca 2022 r. decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 27/1, 106/1, 95/6, 98/2, 100/1, 102, 103 obręb ewidencyjny 0034 Mirosławiec, gmina Mirosławiec;- terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na okres 14 dni, tj. od 23 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r. Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Burmistrz Mirosławca /-/ Piotr Pawlik  Treść niniejszej decyzji dostępna w załączniku. Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, w miejscowości Kalinówka oraz w BIP UM Mirosławiec  w dniu 23 czerwca 2022 r.

IGN.6733.12.2019.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 22.06.2022 r. o wydaniu decyzji zmieniającej do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa podziemnej linii kablowej SN – 15 kV z instalacją optotelekomunikacyjną, podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn (obręb Sadowo (0032) oraz obręb Setnica (0033))

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.12.2019.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021...

Protokół nr 34/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 29.12. 2021 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Polityki Społecznej i Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 29 grudnia 2021 r.  w godz. 13.00- 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu   Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)...