W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekty uchwał

XML

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2021/2022 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2021/2022 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w...

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz  art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.

UCHWAŁA NR XXXII/   /2021 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu. Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz.1378; z 2021 r. poz.1038) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art....

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

UCHWAŁA NR XXXII/   /2021 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026. Na podstawie art. 226, 227, 229 i art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje: § 1....

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXII/    /2021 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r....

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca

UCHWAŁA NR XXXII/   /2021 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28 lit. "a" ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378),  i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o...

Projekt ucchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/   /2021 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...