W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekty uchwał

XML

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

UCHWAŁA NR XLIII/   /2022 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz....

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

UCHWAŁA NR XLII/   /2022 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U....

Projekt uchwaly w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mirosławiec do realizacji projektu partnerskiego „Silni w rodzinie” RZPZ.07.06.00-32-K117/21

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mirosławiec do realizacji projektu partnerskiego „Silni w rodzinie” RZPZ.07.06.00-32-K117/21 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Projkt uchwaływ sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu Na podstawie art 10 ust. 2 art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r....

Projekt uchwały wsprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

UCHWAŁA NR XLI/   /2022 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia .................... 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach...

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

UCHWAŁA NR XL/   /2022 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z...

Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXVIII/290/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wykazu wydatków, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

UCHWAŁA NR XL/   /2022 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXVIII/290/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wykazu wydatków, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art. 263 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XL/   /2022 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie  wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala,...

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz....

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2022 r.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2022 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art....

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2022 rok.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2022 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z...