W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekty uchwał

XML

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

UCHWAŁA NR LIV/   /2023 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r....

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.), Rada Miejska w Mirosławcu...

Projekt uchwał w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12, w związku z art. 84 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40),...

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia .................... 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2023 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j....

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029

UCHWAŁA NR LIII/   /2023   Rady Miejskiej w Mirosławcu                                          z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029 Na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r....

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

UCHWAŁA NR LIII/   /2023 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r....

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2023 r.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2023 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art....

Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

UCHWAŁA NR LII/   /2023 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 13 ust. 1, 2,7 i 8 ustawy z dnia 27...

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

UCHWAŁA NR LI/   /2023 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022...

Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Na podstawie  art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 13 ust. 1, 2,7 i 8 ustawy z...

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z...

Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym          ...

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym          ...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania, określenia składu ilościowego i osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu

UCHWAŁA NR LI/   /2023 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania, określenia składu ilościowego i osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz....