W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekty uchwał

XML

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

UCHWAŁA NR XXXVI/   /2021 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026. Na podstawie art. 226, 227, 229 i art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), uchwala się, co...

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/    /2021 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych...

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 października 2021 r. w sprawie likwidacji Klubu Integracji Społecznej w Mirosławcu Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U....

Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Mirosławiec

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Mirosławiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz....

Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia .................... 2021 r. w sprawie opłaty miejscowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ),  art. 17 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. b), pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia .................... 2021 r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i...

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia .................... 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2021 r., poz. 1372),  art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i...

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia .................... 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ),  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i...

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXV/    /2021 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U....

Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz....

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

UCHWAŁA NR XXXV/  /2021 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)  art. 229 pkt 3 i art. 239...

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.,...

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/    /2021 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz....

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz....