W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 roku

 

 

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890 i 1963), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się, że sezon kąpielowy w Gminie Mirosławiec w 2024 roku obejmował będzie okres od 01 lipca do 31 sierpnia 2024 roku.
§ 2. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Mirosławiec na rok 2024, obejmujący kąpielisko nad jeziorem Kosiakowo (Korytnickie), umiejscowione na działce ewidencyjnej 335/8, przy działkach 335/7 oraz 335/4 obręb 0034 Mirosławiec.
§ 3. Długość linii brzegowej kąpieliska, o którym mowa w § 2 wynosi 30 m.
§ 4. Organizatorem kąpieliska, o którym mowa w § 2 jest Gmina Mirosławiec.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890 i 1963), Rada zobowiązana jest określić w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy. Sezon ten obejmować powinien okres między 1 czerwca a 30 września. Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Gmina Mirosławiec jako organizator kąpieliska, złożyła terminowo wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 roku kąpieliska nad jeziorem Kosiakowo (Korytnickie).
W uchwale określono również czas trwania sezonu kąpielowego, który będzie trwał od 01 lipca do 31 sierpnia 2024 roku.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Burmistrza Mirosławca z dnia 24 stycznia 2024 r., w terminie od 01 do 22 lutego 2024 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu niniejszej uchwały. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły na formularzu konsultacyjnym żadne propozycje zmian ani wnioski.
Zgodnie wymogiem art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez właściwe organy, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu, umożliwiając Radzie Miejskiej w Mirosławcu podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ewidencję kąpielisk na terenie Gminy Mirosławiec prowadzi i aktualizuje Burmistrz Mirosławca. Wpisu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Radę Miejską uchwały zawierającej wykaz kąpielisk na dany rok.
Określenie sezonu kąpielowego oraz ustalenie kąpieliska ma na celu stworzenie warunków do bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz na wodzie podczas letnich wakacji, dla osób korzystających z terenu rekreacyjnego oraz kąpieliska nad jez. Kosiakowo.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego