W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody

Wersja strony w formacie XML


UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody

Na podstawie art 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 zm. poz. 1309, 1696) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, zm. z 2018 r.  poz. 2244, 2340, z 2019 r. poz. 1696 ) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie,  Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody następujący obiekt:
1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior o obwodzie pnia 385 cm, mierzonym na wysokości 130 cm., wchodzący w skład grupy alei jesionowej (pozycja rejestru 613), uznany za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 62/94 Wojewody Pilskiego w sprawie uznania za pomniki przyrody z dnia 14 października 1994 r.
§ 2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody drzewa, o którym mowa w § 1, następuje z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego i z uwagi na całkowitą utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono pomnik przyrody.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
W dniu 20 września 2019 r. pismem ZG.7112.1.2.2019.MD Nadleśnictwo Mirosławiec zwróciło się o zniesienie formy ochrony przyrody – pomnika przyrody 1 drzewa gatunku jesion wyniosły rosnącego na działce ewidencyjnej nr 8215/1, obręb ewidencyjny Sadowo  Gminy Mirosławiec, w sąsiedztwie pasa drogowego oraz zabudowań. Zgodnie z art. 44 ust. 3, 3a i 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614, z późn. zm.), zniesienia formy przyrody  dokonuje rada gminy w drodze uchwały w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że ww. drzewo stanowiące pomnik przyrody utraciło wartości przyrodnicze ( drzewo jest martwe) a pozwolenie na  usunięcie jest związane z zapewnieniem bezpieczeństwa powszechnego.
Podjęcie przedmiotowej uchwały następuje po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz uzyskania zezwolenia na usunięcie w/w drzewa,  podjęcie przez Radę Miejską w Mirosławcu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z ww. drzewa jest uzasadnione.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane