Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Mirosławiec

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych  radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 25 ust. 4 i  art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 506) Rada Miejska w Mirosławcu, uchwala co następuje:
§ 1. Radnym Rady Miejskiej w Mirosławcu  i sołtysom z terenu Gminy Mirosławiec odbywających podróż służbową  przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
§ 2. 1. Termin, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej dla radnych określa Przewodniczący Rady w poleceniu wyjazdu służbowego.
2. Termin, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej dla sołtysów określa Burmistrz Mirosławca w poleceniu wyjazdu służbowego.
3. Zatwierdzony dokument polecenia wyjazdu służbowego stanowi podstawę ubiegania się o zwrot kosztów podróży.
4. W przypadku wyrażenia zgody na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawki za 1 kilometr w wysokości stawki za używanie pojazdów dla celów służbowych określonej w przepisach dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
5. Rozliczenia kosztów podróży należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady oraz Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych i sołtysów oraz w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wydawania Przewodniczącemu Rady poleceń wyjazdów służbowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
UZASADNIENIE

Na podstawie art. 25 ust. 4 oraz 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 506) do kompetencji rady gminy należy ustalenie zasad zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych oraz dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij