W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XLII/341/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR XLII/341/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" i "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.994, zm. poz. 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu z kwoty 7 761 500,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset sześćdzisiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 gr.) do kwoty 7 861 500,00 zł ( słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 gr.) poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego w wysokości 100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych 00/100 gr.) poprzez utworzenie nowych 200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł ( słownie: pięćset złotych ) każdy udział.

§ 2. Nowoutworzone udziały w całości, tj. 200 udziałów po 500 zł każdy, o łącznej wartości określonej w § 1, obejmuje Gmina Mirosławiec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca, którego upoważnia się do podjęcia wszystkich czynności prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane