W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 74

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 74

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z 2017 r. poz. 1509 oraz z 2018 r. 50 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. budownictwa i planowania przestrzennego.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 74Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 września 2018 r.

Burmistrza Mirosławca
z dnia 12 września 2018 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne
Gminy i Miasta Mirosławiec

I. 

1.  Księga wieczysta nr KO1W/00038529/3

2.  Działka nr 271 położona w Bronikowie, obręb 0029.

3.  Powierzchnia działki: 0,0075 ha.

4.  Nieruchomość niezabudowana.

5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren zainwestowany.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: jako działka uzupełniająca na rzecz właściciela działki nr 270

8.  Cena wywoławcza – 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł.)

9.  Płatność w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

II. 

1. Księga wieczysta nr KO1W/00037015/0

2.  Działka nr 246/10, położona w Łowiczu Wałeckim obręb 0035.

3.  Powierzchnia działki: 0,0389 ha.

4.  Nieruchomość rolna.

5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako obszar rolny nieprzewidziany do intensywnej produkcji.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących.

8.  Cena nieruchomości: 2 000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych)

9.  Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

III

1. Księga wieczysta nr KO1W/00041856/8

2.  Działka nr 979/1, położona w Mirosławcu obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,2049 ha.

4.  Nieruchomość niezabudowana.

5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako obszar zainwestowany.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 979/1

8.  Cena nieruchomości: 26 356 zł ( słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych)

9.  Płatność w całości przed zawarciem umowy notarialnej lub w ratach podlegających oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składac wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.74

Załączniki

74 pdf, 180 kB

Powiadom znajomego