W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicy

ZARZĄDZENIE NR 35
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy  w Mirosławcu
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących  nadania nazwy ulicy   działkom drogowym oznaczonym numerem geodezyjnym 630/6 i 629/4  o łącznej powierzchni  0,0604  ha,  stanowiącym własność Gminy i Miasta Mirosławiec na terenie Miasta Mirosławiec (Obręb Mirosławiec Miasto Nr 0001).
2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie propozycji nazwy dla ulicy, która stanowi działki opisane w ust. 1.
§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie Miasto Mirosławiec.
§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Mirosławca.
§ 4. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez:
1) wypełnienie  i przedłożenie  formularza konsultacyjnego propozycji nadania nazwy ulicy działkom opisanym w  § 1 ust. 1 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec  w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - środa 700-1500, czwartek 700-1600, piątek 700-1400.
2) wypełnienie  i przedłożenie  formularza konsultacyjnego propozycji nadania nazwy ulicy działkom opisanym w  § 1 ust. 1 poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl .
3) wypełnienie  i przesłanie  formularza konsultacyjnego propozycji nadania nazwy ulicy działkom opisanym w § 1 ust. 1 na adres Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
2. Dopuszcza się możliwość złożenia zbiorczej propozycji nadania nazwy ulicy działkom opisanym w § 1 ust. 1 wraz z podpisami osób uprawnionych do udziału w konsultacjach.
§ 5. 1. Formularz konsultacyjny  propozycji nadania nazwy ulicy  stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.
2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia szkic sytuacyjny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 16 do 30 kwietnia 2019 r. Za termin złożenia formularza konsultacyjnego uważa się datę wpływu  do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.  
§ 7. 1. Jeżeli w wyniku przedmiotowych konsultacji wpłynie równa ilość różnych propozycji nadania nazwy ulicy, wówczas wybór nazwy nastąpi w trybie ponownych konsultacji spośród zgłoszonych propozycji.
2. Jeżeli w wyniku przedmiotowych konsultacji wpłyną propozycje nadania nazwy ulicy z przewagą określonej nazwy, wówczas ta propozycja nadania nazwy ulicy zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Mirosławcu celem podjęcia stosownej uchwały.
§ 8. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców do 7 maja 2019 r. na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl  , www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
§ 9. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Referat Gospodarki, Inwestycji i Środowiska.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego