Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

GIŚ.6733.14.2018.DB do wiadomości stron postępowania postanowienie o zawieszeniu postępowania..

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Mirosławiec, 22 lutego 2019 roku

GIŚ.6733.14.2018.DB

 
POSTANOWIENIE
O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA

 

Po rozpoznaniu wniosku złożonego przez wnioskodawcę w dniu 22 lutego 2019 r.  o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa podziemnej linii kablowej SN – 15 kV z instalacją optotelekomunikacyjną, małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn oraz złącza kablowego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 354/46, 354/42, 371/4, 371/3, 852/23, 852/19, 854, 831, 840, 853, 852/3  położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto,  w obrębie  M. Mirosławiec  (0001) oraz na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 354/44, 405/1, 405/2, 397/2, 399/1, 8279/1, 408/1 i 409/1 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_5, Mirosławiec – Obszar Wiejski, w obrębie  Mirosławiec 34  (0034), na podstawie art. 98 § 1, art. 101 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego   (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

 

zawieszam postępowanie administracyjne

 

w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa podziemnej linii kablowej SN – 15 kV  z instalacją optotelekomunikacyjną, małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn oraz złącza kablowego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 354/46, 354/42, 371/4, 371/3, 852/23, 852/19, 854, 831, 840, 853, 852/3  położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto, w obrębie  M. Mirosławiec  (0001) oraz na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 354/44, 405/1, 405/2, 397/2, 399/1, 8279/1, 408/1 i 409/1 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_5, Mirosławiec – Obszar Wiejski, w obrębie  Mirosławiec 34  (0034) prowadzonego na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Kruszyńskiego.

 

UZASADNIENIE

 

Strona – Pełnomocnik Enea Operator Sp. z o.o. Pan Piotr Kruszyński wystąpił 21 grudnia 2018 r.   z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa podziemnej linii kablowej SN – 15 kV z instalacją optotelekomunikacyjną, małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn oraz złącza kablowego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 354/46, 354/42, 371/4, 371/3, 852/23, 852/19, 854, 831, 840, 853, 852/3  położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto, w obrębie  M. Mirosławiec  (0001) oraz na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 354/44, 405/1, 405/2, 397/2, 399/1, 8279/1, 408/1 i 409/1 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_5, Mirosławiec – Obszar Wiejski, w obrębie  Mirosławiec 34  (0034). Na podstawie tego wniosku Burmistrz Mirosławca prowadził postępowanie  administracyjne z udziałem strony i pozostałych stron postępowania. Pan Piotr Kruszyński zwrócił się 22 lutego 2019 roku z wnioskiem o zawieszenie postępowania w tej sprawie do czasu uzyskania pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie realizacji inwestycji. Pozostałe strony postępowania nie sprzeciwiły się zawieszeniu postępowania. Nie stwierdza się, aby zawieszenie postępowania na wniosek wnioskodawcy w jakikolwiek sposób zagrażało interesowi społecznemu.

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Burmistrz Mirosławca uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony wnoszącej podanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, orzekł jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania (wniosek) uważa się za wycofane (art. 98 § 2 k.p.a.). Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z urzędu.

Umorzenie postępowania może nastąpić wcześniej, niż przed upływem 3 lat, o ile wnioskodawca wycofa swoje podanie.

Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za moim pośrednictwem.

 

 

Otrzymują:
1. Pełnomocnik:
   1)  Pan Piotr Kruszyński, ul. Juwenalisa 2B/1, 60-461 Poznań.
2. Władający terenem (rozdzielnik w aktach sprawy) – powiadomione za pośrednictwem BIP UM.
3.
Burmistrz Mirosławca (a/a).

 

 

Do wiadomości strony w postępowaniu powiadomione obwieszczeniem  z dnia 22 lutego 2019 r.

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego wywieszono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec,  ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec  oraz zamieszczono w BIP UM  Mirosławiec w  dniu 22 lutego 2019 r.

 

Sprawę prowadzi:

Zastępca Burmistrza – Dariusz Bartosik

pokój nr 9, tel. (67) 259 61 85,

e-mail: d.bartosik@miroslawiec.pl


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij