W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 64

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 64

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 13, art. 25, art. 35 i art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 64

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 lipca 2019 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących mienie komunalne
Gminy i Miasta Mirosławiec

I. 

1.  Księga wieczysta nr KO1W00038433/3

2.  Działka nr 36 położona w Próchnowie, obręb 0029.

3.  Powierzchnia działki: 1,6143 ha.

4.  Nieruchomość gruntowa.

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren rolny nie przewidziany do intensywnej produkcji.

6.  W ewidencji gruntów prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejw Wałczu działka figuruje jako droga (dr).

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: przetarg

8.  Cena sprzedaży – 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki

64 pdf, 174 kB

Powiadom znajomego