W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XL/327/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 130) i art. 12 § 2, § 3, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 15 z późn. zm.1 )
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 2483

Dz.Urz.Woj.Zachpom.2018 r. poz. 2483

UCHWAŁA NR XL/327/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.), art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 130) i art. 12 § 2, § 3, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 15 z późn. zm.1 ) Rada Miejska - na wniosek Burmistrza Mirosławca - uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie.
§ 3. Na niniejszą uchwałę  wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koszalinie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/333/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.Uchwałę podaje się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Piotr CzechZałącznik do uchwały Nr XL/327/2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Podział Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Numer stałego obwodu głosowania

Numer okręgu wyborczego

Granice stałego obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

2

Miasto Mirosławiec, ulice: 10-go Lutego, Spacerowa, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Hugo Kołłątaja, Jaśminowa, Jeziorna, Juliusza Słowackiego, Kwiatowa, Lipowa, Radosna, Stanisława Staszica, Wąska

Szkoła Podstawowa                          w Mirosławcu                        

ul. Wolności 21

78-650 Mirosławiec


3

Miasto Mirosławiec, ulice: Nowa, Polna, Szkolna

5

Miasto Mirosławiec, ulice: Kościelna, Kościuszki numery domów  5, nieparzyste 15-17, 26-46, Młyńska, Ogrodowa, Poznańska, Sprzymierzonych numery domów 23-84, Szmaragdowa, Osiedle Diamentowe,

Zacisze

6

Miasto Mirosławiec, ulice: Kościuszki numery domów 1-4, 7-12, 16, Krótka, Plac Wolności, Sprzymierzonych numery domów 2-13, Wałecka, Wileńska, Wolności numery domów 5-19A

2

1


Miasto Mirosławiec, ulice: Księżycowa, Słoneczna, Tęczowa, Wolności numery domów  parzyste 32-38, 39A-69B

Ośrodek Kultury               w Mirosławcu


ul. Parkowa 1

78-650 Mirosławiec


4

Miasto Mirosławiec, ulice: Dworcowa, Wolności numery domów 22-31C, nieparzyste 33-35, Zamkowa

7

Miasto Mirosławiec, ulice: Jaskółcza, Jastrzębia, Leśna, Orla, Parkowa numery domów 9-23, Żurawia, Krucza

8


 Miasto Mirosławiec, ulice: Parkowa numery domów 2-6, Spokojna

11

Sołectwo Łowicz Wałecki - miejscowości: Kierpnik, Łowicz Wałecki, Polne

Sołectwo Orle,

Sołectwo Kalinówka,

Gniewosz,


3

9

Sołectwo Mirosławiec Górny, ulica Lotnictwa Polskiego numery domów 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 28, 29, 34Świetlica Wiejska           w Mirosławcu Górnym


ul. Lotnictwa Polskiego 4/1

78-651 Mirosławiec Górny


10

Sołectwo Mirosławiec Górny, ulica Lotnictwa Polskiego   numery domów 30, 31, 33, 37, 38, 39, 41


4

12

Sołectwo Hanki -miejscowości: Hanki, Hanki-Kolonia, Nieradź,

Sołectwo Jadwiżyn - miejscowości Jadwiżyn,  Sadowo, Setnica

Świetlica Wiejska                    w Bronikowie

Bronikowo 40B

78-652 Bronikowo13

 

Sołectwo Bronikowo,

Sołectwo Próchnowo


5

14

Sołectwo Jabłonowo -miejscowości:  Jabłonowo, Pilów,

Sołectwo Jabłonkowo


Świetlica Wiejska

w Piecniku


Piecnik 53

78-650 Mirosławiec15

Sołectwo Piecnik,

Sołectwo Toporzyk

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego