W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 103/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Status uchylone

ZARZĄDZENIE NR 103/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662 i 1011), w związku z art 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środkówRządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

§ 2. Ustalenie planu finansowego,z uwzględnieniem finansowania inwestycji w latach 2020-2022następuje w zakresie;

- dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2,

- przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 3, do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ustala się dla dochodów środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) rachunek bankowy o numerze 69 8941 1032 0092 2937 2000 0580.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zalacznik3.pdf
Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 103/2020
Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 listopada 2020 r.

Do 10 sierpnia 2020 r. gminy mogły ubiegać się o środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Mirosławiec skorzystała z tej możliwości i złożyła wniosek o wsparcie finansowe w ramach RFIL. Wysokość przysługujących Gminie Mirosławiec i wnioskowanych środków wynosiła 574 555,00zł. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne. Podstawa prawna przyznania środków: Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662). (Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wg wyjaśnień KPRM wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów). Pełna kwota ww. dotacji wpłynęła na konto Gminy. Środki z RFIL mogą zostać wykorzystane wyłącznie na działania inwestycyjne o wartości pow. 400 tys. zł. Planuje się, że otrzymane rządowe środki będą przeznaczone, jako częściowe pokrycie wkładu własnego przy realizacji projektu „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”. 

Załączniki

103/2020 pdf, 1.02 MB

Powiadom znajomego