W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o LXI posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 30 listopada 2023 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się LXI sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie LXI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Miejskiej.

5.    Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

6.    Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LIX Sesji Rady Miejskiej.

a)    przyjęcie sprawozdania.

7.    Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.

a)    informacja Burmistrza Mirosławca; informacja

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)    dyskusja;

d)    przyjęcie informacji.

8.    Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego:

a)    przyjęcie informacji.

 9.  Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy:

a) przyjęcie informacji.

10. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Burmistrza Mirosławca:

a)    przyjęcie informacji.

11. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej:

a)    przyjęcie informacji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirosławiec na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. - projekt uchwały

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. - projekt uchwały

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. - projekt uchwały

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wałcz a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. - projekt uchwały

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 roku. - projekt uchwały

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. - projekt uchwały

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. - projekt uchwały

19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. - projekt uchwały

20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. - projekt uchwały

21. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Mirosławca do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. - projekt uchwały

22. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. - projekt uchwały

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mirosławiec do Celowego Związku Gmin R-XXI. - projekt uchwały

24. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości. - projekt uchwały

25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową. - projekt uchwały

26. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych. - projekt uchwały

27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec. - projekt uchwały

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r. - projekt uchwały

29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029. - projekt uchwały

30. Interpelacje i zapytania Radnych.

31. Wnioski i oświadczenia Radnych.

32. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

33. Zamknięcie obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

         /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego