W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2023 r.
w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1851) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Opłatę miejscową pobiera się na terenie miejscowości: Mirosławiec, Bronikowo, Drzewoszewo, Gniewosz, Hanki, Hanki-Kolonia, Jabłonowo, Jabłonkowo, Jadwiżyn, Kalinówka, Łowicz Wałecki, Polne, Orle, Piecnik, Kosiakowo, Próchnowo, Sadowo, Setnica i Toporzyk.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


UZASADNIENIE

Art. 17 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70) nakłada na radę gminy obowiązek w zakresie ustalenia miejscowości odpowiadających minimalnym warunkom jakie określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 17.10.2023 r. potwierdził, iż w miejscowościach: Mirosławiec, Bronikowo, Drzewoszewo, Gniewosz, Hanki, Hanki-Kolonia, Jabłonowo, Jabłonkowo, Jadwiżyn, Kalinówka, Łowicz Wałecki, Polne, Orle, Piecnik, Kosiakowo, Próchnowo, Sadowo, Setnica i Toporzyk nie odnotowano przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi, a także na terenie gminy Mirosławiec nie zostały przekroczone dopuszczalne normy poziomów pól elektromagnetycznych.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego