W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wałcz a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2023 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wałcz a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343, 2666, z 2023 r. poz. 1003, 1234, 1688, 1720), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Wałcz porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Mirosławiec zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych:
- Mirosławiec - Lubno (przez Kalinówka, Nieradz, Piecnik),
- Piecnik - Lubno (przez Górnica, Próchnowo, Jabłonkowo, Jabłonowo).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
W związku z potrzebą zapewnienia mieszkańcom Gminy Mirosławiec możliwości dojazdu do ich celów podróży znajdujących się na terenie Gminy Wałcz, zamiarem Gminy Mirosławiec jest kontynuacja utrzymania linii komunikacyjnych pomiędzy tymi gminami, w oparciu o porozumienie międzygminne dotyczące zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
Mając na względzie przepisy zawarte w art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. b w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, a także przewidzianą w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym możliwością zawierania porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez to porozumienie zadań publicznych, aby publiczny transport zbiorowy mógł być realizowany w granicach gmin sąsiadujących, niezbędne jest zawarcie porozumienia międzygminnego w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, na czym skorzystają mieszkańcy obu gmin.
Biorąc jednocześnie pod uwagę przepis art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym, aby porozumienie takie mogło być skutecznie zawarte, niezbędne jest uprzednie udzielenie przez radę gminy zgody na jego zawarcie, co należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Obecna umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku i ze względu na chęć zawarcia umowy na 2024 rok niezbędne jest zawarcie porozumienia międzygminnego.
Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego