W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o LXII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 28 grudnia 2023 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się LXII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym  porządkiem obrad:


1.Otwarcie LXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LX Sesji Rady Miejskiej. - sprawozdanie
a)   przyjęcie sprawozdania.
7.Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” za lata 2021-2022. - raport
a)   przyjęcie raportu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024 rok. - projekt uchwały
9.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029.- projekt uchwały
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Spokojnej w Mirosławcu. - projekt uchwały
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu. - projekt uchwały
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalet publicznych na terenie gminy Mirosławiec. - projekt uchwały
16.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec oraz ustalenia wysokości opłat. - projekt uchwały
17.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. - projekt uchwały
18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Mirosławiec w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. - projekt uchwały
19.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług na terenie Gminy Mirosławiec. - projekt uchwały
20.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej. - projekt uchwały
21.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. - projekt uchwały
22.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2024 rok. - projekt uchwały
23.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2024 rok. - projekt uchwały
24.Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. - projekt uchwały
25.Interpelacje i zapytania Radnych.
26.Wnioski i oświadczenia Radnych.
26.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
28.Zamknięcie obrad LXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.


                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                     /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego