W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Spokojnej w Mirosławcu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Spokojnej w Mirosławcu


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: 
§ 1. Przyjmuje się regulamin targowiska miejskiego położonego w Mirosławcu przy ulicy Spokojnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/99/2000 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie: lokalizacji i regulaminu targowiska miejskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) prowadzenie targowiska i hal targowych należy do zadań własnych gminy służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy rada gminy uchwala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
W związku z przebudową targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Spokojnej w Mirosławcu oraz koniecznością ustalenia nowego regulaminu targowiska miejskiego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego