W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029

UCHWAŁA NR LXII/   /2023
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029


Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 3. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mirosławiec, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 6. Traci moc Uchwała nr L/383/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029 z późn. zmianami.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Załączniki

Powiadom znajomego