W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Przerwy w dostawie wody w miejscowościach Bronikowo i Próchnowo

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, zawiadamia o  przerwie w dostawie wody w miejscowościach: Bronikowo, Próchnowo przewidzianej na późne godziny wieczorne tj. 22 30 -24 00 w dniu   01.11.2021r.   Przerwa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia kolejnych prac modernizacyjnych na ujęciu wody, co...

Informacja o skróceniu czasu przyjmowania wniosków o dowód osobisty i odbioru dowodów osobistych w dniu 5 listopada 2021 r.

W związku z wprowadzaniem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nowego systemu do obsługi dowodów osobistych informujemy, że w dniu 05.11.2021 r. złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego jak i jego odbiór będzie możliwy wyłącznie do godz. 11.30 . Po godz. 12.00 system do obsługi Rejestru Dowodów Osobistych zostanie...

IGN.6730.38.2021.DB - udostępnienie dla stron decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przebudowy drogi pożarowej nr 1 o dł. ok. 2 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w Leśnictwach Łowicz i Mirosławiec

IGN.6730.38.2021.DB – udostępnienie na podstawie art. 49 § 1, 2 i art. 49a5  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) dla stron postępowania   decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przebudowy drogi pożarowej nr 1 o dł. ok. 2 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną...

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody w Toporzyku w dniach 19-20.10.2021 r.

ZAWIADOMIENIE: Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu zawiadamia mieszkańców miejscowości Toporzyk o  przerwie w dostawie wody w dniach 19 - 20 października 2021r. Przerwa spowodowana jest koniecznością dokonania renowacji studni. Zastępczy pkt poboru wody (beczka oraz woda w butlach) znajdował się będzie obok...

Zawiadomienie o przerwach w dostawie wody w Bronikowie i Próchnowie w dniu 13.10.2021 r.

ZAWIADOMIENIE: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, zawiadamia o  przerwach w dostawie wody w miejscowościach Bronikowo oraz Próchnowo w dniu 13 października od godz. 8:00  do godz.13:00. Przerwa spowodowana jest koniecznością dokonania prac modernizacyjnych w budynku hydroforni. Po płukaniu nastąpi...

GKS.6220.13.2021.KJ

Mirosławiec, dnia 6 października 2021 r.  GKS.6220.13.2021.KJ   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art....

GIŚ.6733.4.2018.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z 01.10.2021 r. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie zmiany decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publicznego z dnia 21.01.2021 r. dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej, słupa, 2 małogabarytowych stacji transformatorowych oraz elektroenergetycznej sieci kablowej na działkach nr 21/5, 31, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16, 992 położonych w Mirosławcu.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu GIŚ.6733.4.2018.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 01 października 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art....

IGN.6730.38.2021.DB - udostępnienie dla stron postępowania pism przewodnich oraz projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącego przebudowy drogi pożarowej nr 1 o dł. ok. 2 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w Leśnictwach Łowicz i Mirosławiec wysłanego do uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile, ze Starostą Wałeckim Powiatowym Zarządem Dróg w Wałczuoraz z Wodami Polskimi Zarządem Zlewni w Pile i RZGW w Bydgoszczy

IGN.6730.38.2021.DB – udostępnienie na podstawie art. 49 § 1, 2 i art. 49a5  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) dla stron postępowania  pism przewodnich oraz projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącego przebudowy drogi pożarowej nr 1 o dł. ok. 2 km wraz z niezbędną...

IGN.6733.9.2021.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z 17.09.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnych zespołów linii kablowych SN (do dwóch zespołów), składających się maksymalnie z trzech osobnych kabli każdy zespół na działkach nr 226/6, 226/8, 214, 211/3 oraz 211/6 położonych w obrębie Mirosławiec 34.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.9.2021.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 53...

IGN.6733.8.2021.DB – Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz na remoncie ujęcia wody podziemnej zlokalizowanych w rejonie miejscowości Mirosławiec Górny na działkach nr 50/42, 50/45, 50/18 oraz 50/72 położonych w obrębie 0034 Mirosławiec 34, gmina Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.8.2021.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  ...

IGN.6733.7.2021.DB – Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenera technicznego i remoncie ujęcia wody podziemnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 546/7 położonej w miejscowości Mirosławiec Górny, w obrębie 0034 Mirosławiec 34, gmina Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.7.2021.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  ...

IGN.6733.6.2021.DB – Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości Bronikowo na działce nr 61, położonej w obrębie 0029 Bronikowo, gmina Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.6.2021.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  ...

IGN.6733.5.2021.DB – Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z dwoma złączami kablowo-pomiarowymi oraz szafą i liniami kablowymi nN 0,4kV na dz. nr 364 i 298/1 położonych w jednostce w obrębie 0027 Jabłonowo, w celu zasilania elektroenergetycznego budynków rekreacyjnych, które będą zlokalizowane na dz. nr 298/5, 298/6 i 298/7 położonych w m. Drzewoszewo)

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.5.2021.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  ...

IGN.6733.4.2021.DB – Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 17 sierpnia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie układu dróg osiedlowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Mirosławcu w rejonie ulicy Słonecznej, Kruczej, Leśnej, Orlej, Skowronkowej, Jaskółczej, Żurawiej i Jastrzębiej.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.4.2021.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 sierpnia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  oraz...

Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955). Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o narodowym...

Zawiadamienie o  przerwach w dostawie wody w miejscowości Mirosławiec

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, zawiadamia o  przerwach w dostawie wody w miejscowości Mirosławiec przewidzianych na dzień 05.08.2021r. od godziny 9 00 do godziny 18 00 . Przerwa spowodowana jest  koniecznością okresowego płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej.  Za powstałe utrudnienia serdecznie...

Ogłoszenie o przydatności wody do spożycia z wodociągu w miejscowości Łowicz Wałecki

  ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu informuje, iż w związku z otrzymaną decyzją PPIS w Wałczu znak PPIS-N.HK -  z dnia 30.07.3031r. w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia w badanym zakresie mikrobiologicznym z wodociągu w miejscowości Łowicz Wałecki: 1.   Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków. 2.   Woda...

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku                  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372), § 3 ust. 1 rozporządzenia...

Wnioski elektroniczne o wydanie dowodów osobistych

KOMUNIKAT SZANOWNI PAŃSTWO Z DNIEM 26 LIPCA 2021 R . USŁUGA SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODÓW OSOBISTYCH PRZEZ INTERNET ZARÓWNO DLA OSOBY DOROSŁEJ JAK I DZIECKA/PODOPIECZNEGO ZOSTANIE WYŁĄCZONA.