W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne organizowane w ramach programu "Czyste Powietrze"

W dniu 29 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się kolejne spotkanie edukacyjno - informacyjne dot. realizacji Programu „Czyste Powietrze”. Celem spotkania było przybliżenie Mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także szeregu informacji związanych z całym procesem...

IGN.6733.10.2021.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z 22.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia oraz słupów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach położonych w obrębie Mirosławiec 34, Łowicz Wałecki, Stara Korytnica oraz Krężno.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.10.2021.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 53...

IGN.6733.9.2021.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z 12.11.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnych zespołów linii kablowych SN (do dwóch zespołów), składających się maksymalnie z trzech osobnych kabli każdy zespół na działkach nr 226/6, 226/8, 214, 211/3 oraz 211/6 położonych w obrębie Mirosławiec 34.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.9.2021.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 listopada 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  ...

Informacja o przerwie w dostawie wody w miejscowościach Próchnowo i Bronikowo

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu , zawiadamia o  przerwie w dostawie wody w miejscowościach: Bronikowo, Próchnowo przewidzianej na okres od godziny 8:00 w dniu   10.11.2021r. do godz.9:30 w dniu 11.11.2021 r. Przerwa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia  prac konserwacyjnych na ujęciu wody,...

GIŚ.6733.4.2018.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z 29.10.2021 r. o wydaniu decyzji zmieniającej do decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publicznego z 21.01.2021 r. - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej, słupa, 2 małogabarytowych stacji transformatorowych, elektroenergetycznej sieci kablowej, dwóch słupów oraz szafy oświetlenia ulicznego wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na dz. nr 21/5, 31, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16, 992 położonych w Mirosławcu.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu GIŚ.6733.4.2018.DB   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 października 2021 r. o wydaniu decyzji zmieniającej do decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t....

Przerwy w dostawie wody w miejscowościach Bronikowo i Próchnowo

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, zawiadamia o  przerwie w dostawie wody w miejscowościach: Bronikowo, Próchnowo przewidzianej na późne godziny wieczorne tj. 22 30 -24 00 w dniu   01.11.2021r.   Przerwa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia kolejnych prac modernizacyjnych na ujęciu wody, co...

Informacja o skróceniu czasu przyjmowania wniosków o dowód osobisty i odbioru dowodów osobistych w dniu 5 listopada 2021 r.

W związku z wprowadzaniem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nowego systemu do obsługi dowodów osobistych informujemy, że w dniu 05.11.2021 r. złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego jak i jego odbiór będzie możliwy wyłącznie do godz. 11.30 . Po godz. 12.00 system do obsługi Rejestru Dowodów Osobistych zostanie...

IGN.6730.38.2021.DB - udostępnienie dla stron decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przebudowy drogi pożarowej nr 1 o dł. ok. 2 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w Leśnictwach Łowicz i Mirosławiec

IGN.6730.38.2021.DB – udostępnienie na podstawie art. 49 § 1, 2 i art. 49a5  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) dla stron postępowania   decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przebudowy drogi pożarowej nr 1 o dł. ok. 2 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną...

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody w Toporzyku w dniach 19-20.10.2021 r.

ZAWIADOMIENIE: Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu zawiadamia mieszkańców miejscowości Toporzyk o  przerwie w dostawie wody w dniach 19 - 20 października 2021r. Przerwa spowodowana jest koniecznością dokonania renowacji studni. Zastępczy pkt poboru wody (beczka oraz woda w butlach) znajdował się będzie obok...

Zawiadomienie o przerwach w dostawie wody w Bronikowie i Próchnowie w dniu 13.10.2021 r.

ZAWIADOMIENIE: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, zawiadamia o  przerwach w dostawie wody w miejscowościach Bronikowo oraz Próchnowo w dniu 13 października od godz. 8:00  do godz.13:00. Przerwa spowodowana jest koniecznością dokonania prac modernizacyjnych w budynku hydroforni. Po płukaniu nastąpi...

GKS.6220.13.2021.KJ

Mirosławiec, dnia 6 października 2021 r.  GKS.6220.13.2021.KJ   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art....

GIŚ.6733.4.2018.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z 01.10.2021 r. o wszczęciu postępowania admin. w sprawie zmiany decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publicznego z dnia 21.01.2021 r. dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej, słupa, 2 małogabarytowych stacji transformatorowych oraz elektroenergetycznej sieci kablowej na działkach nr 21/5, 31, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16, 992 położonych w Mirosławcu.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu GIŚ.6733.4.2018.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 01 października 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art....

IGN.6730.38.2021.DB - udostępnienie dla stron postępowania pism przewodnich oraz projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącego przebudowy drogi pożarowej nr 1 o dł. ok. 2 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w Leśnictwach Łowicz i Mirosławiec wysłanego do uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile, ze Starostą Wałeckim Powiatowym Zarządem Dróg w Wałczuoraz z Wodami Polskimi Zarządem Zlewni w Pile i RZGW w Bydgoszczy

IGN.6730.38.2021.DB – udostępnienie na podstawie art. 49 § 1, 2 i art. 49a5  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) dla stron postępowania  pism przewodnich oraz projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącego przebudowy drogi pożarowej nr 1 o dł. ok. 2 km wraz z niezbędną...

IGN.6733.9.2021.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z 17.09.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnych zespołów linii kablowych SN (do dwóch zespołów), składających się maksymalnie z trzech osobnych kabli każdy zespół na działkach nr 226/6, 226/8, 214, 211/3 oraz 211/6 położonych w obrębie Mirosławiec 34.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.9.2021.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 53...

IGN.6733.8.2021.DB – Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz na remoncie ujęcia wody podziemnej zlokalizowanych w rejonie miejscowości Mirosławiec Górny na działkach nr 50/42, 50/45, 50/18 oraz 50/72 położonych w obrębie 0034 Mirosławiec 34, gmina Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.8.2021.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  ...

IGN.6733.7.2021.DB – Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenera technicznego i remoncie ujęcia wody podziemnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 546/7 położonej w miejscowości Mirosławiec Górny, w obrębie 0034 Mirosławiec 34, gmina Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.7.2021.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  ...

IGN.6733.6.2021.DB – Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości Bronikowo na działce nr 61, położonej w obrębie 0029 Bronikowo, gmina Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.6.2021.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  ...

IGN.6733.5.2021.DB – Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z dwoma złączami kablowo-pomiarowymi oraz szafą i liniami kablowymi nN 0,4kV na dz. nr 364 i 298/1 położonych w jednostce w obrębie 0027 Jabłonowo, w celu zasilania elektroenergetycznego budynków rekreacyjnych, które będą zlokalizowane na dz. nr 298/5, 298/6 i 298/7 położonych w m. Drzewoszewo)

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.5.2021.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  ...