W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 10 w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na DK10 na odcinku Łowicz Wałecki - Mirosławiec”.

  Koszalin, 19 lutego 2024 r. Znak: K-AP-1.7820.8.2023.EW(3) OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie  dróg  publicznych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek    z 27.12.2023 r. (uzupełniony 26.01.2024...

Zawiadomienie o nieprzydatności do spożycia wody w Łowiczu Wałeckim

W związku z ponownym stwierdzeniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu niespełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2017.,poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli w miejscowości Łowicz Wałecki...

Komunikat o przydatności do spożycia wody w Łowiczu Wałeckim

KOMUNIKAT Nr 13/2024 dot. Komunikatu Nr 11/2024 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z dnia 19.02.2024 r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu w Łowiczu Wałeckim, gmina Mirosławiec, powiat wałecki, zaopatrującego ok. 183 mieszkańców miejscowości Łowicz Wałecki . Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Wałczu po...

Zawiadomienie o badaniu jakości wody w Łowiczu Wałeckim

Dla potwierdzenia  skuteczności działań naprawczych  mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.,poz.2294)  pobrano na ternie Łowicza Wałeckiego w dniu dzisiejszym próbki wody dla oznaczenia  parametrów...

Zawiadomienie o nieprzydatności do spożycia wody w Łowiczu Wałeckim

W związku ze stwierdzeniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu nie spełniania  wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi, z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli w miejscowości Łowicz Wałecki spółka informuje, że :  w dniu...

IGN.6733.2.2024.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 13.02.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa dwóch budynków gospodarczych, wiaty lub budynku, silosu, ogrodzenia o wysokości pow. 2,2m wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 256/3 położonej w Jabłonowie 42, w obrębie 0027, Jabłonowo, w gminie Mirosławiec.

IGN.6733.2.2024.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...

Zawiadomienie o przerwie w dostępie do wody

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu, informuje mieszkańców Bronikowa i Próchnowa o przerwie w dostawie wody od godziny 20:00 dnia dzisiejszego t.j. 9  lutego 2024 r., do godziny 7:00 dnia jutrzejszego t.j. 10 lutego 2024 r..  Powyższe spowodowane jest dalszymi pracami naprawczymi mającymi na celu...

Zawiadomienie o badaniu jakości wody w Bronikowie i Próchnowie

ZECWiK sp. z o. o. w Mirosławcu informuje, iż po podjęciu przez zakład działań naprawczych dla przywrócenia jakości  wody do norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w dniu 9 lutego 2024 r . zostaną pobrane próbki wody w miejscowości Bronikowie i Próchnowie dla potwierdzenia skuteczności  działań przeprowadzonych przez spółkę. W dniu 12...

Zawiadomienie dla mieszkańców Bronikowa i Próchnowa - woda nieprzydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu stwierdził, że woda z wodociągu w Bronikowie zaopatrująca mieszkańców miejscowości Bronikowo i Próchnowo nie spełnia  wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (Dz.U. 2317. poz. 2294) z uwagi na przekroczenie...

IGN.6733.1.2024.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 07.02.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 136/16 położonej w obrębie 0035, Łowicz Wałecki, w gminie Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.1.2024.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 07 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2024r. - kontynuacja umów

Mirosławiec, 02.02.2024 r.  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W ROKU 2024 Na podstawie uchwały nr LXIII/514/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21...

Zarządzenie nr 22 Burmistrza Mirosławca z dnia 1 lutego 2024r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i uzytkowania stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 22 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użytkowania stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec Na podstawie art. 13 ust. 1,  art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344)  Burmistrz...

Zarządzienie nr 21 Burmistrza Mirosławca z dnia 1 lutego 2024r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust.1, art. 35 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 5,  art. 198g ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023...

ZAWIADOMIENIE O AWARI HYDRANTU W JABŁONKOWIE

ZECWiK sp. z o.o w Mirosławcu zawiadamia mieszkańców Jabłonkowa o awarii hydrantu. Awaria wiąże się z koniecznością odcięcia części miejscowości  od dostaw wody. Wymiana hydrantu nastąpi w dniu jutrzejszym w godzinach porannych.  Na wysokości przystanku autobusowego zostanie udostępniona woda butelkowana. Za powstałe utrudnienia spółka serdecznie...

Konsultacje w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego w 2024 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Burmistrza Mirosławca z dn. 24 stycznia 2024 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 r. konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 01 do 22 lutego 2024 r.  Projekt uchwały będący przedmiotem...

Przerwy w dostawie wody w dniu 29.01.2024 r.

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu, zawiadamia o przerwach w dostawie wody przewidzianych na dzień 29 stycznia 2024 r. w miejscowościach: - Jabłonowo, Jabłonkowo, Piecnik, Piecnik Kolonia w godzinach od 8:00  do 12:00, - Łowicz Wałecki, Łowicz Wałecki Kolonia w godzinach od 12:30  do 15:00 Przerwa...

Podstawowe informacje o Programie Czyste Powietrze

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest...

Zgromadzenie publiczne -10.02.2024 r.

Informuję, że w dniu 10 lutego 2024 r. odbędzie się zgromadzenie publiczne w celu uczczenia idei patriotyzmu lokalnego w dzień Walk o Mirosławiec w godz. od 15:50 do 17:45. Miejsce zgromadzenia : ul. Parkowa przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu i pomniku czołgu.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu Czyste Powietrze

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu Czyste Powietrze Zapraszamy wszystkich mieszkańców do Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Punkt działa w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, pokój nr 3.  Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów...