W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Urząd Miejski w Mirosławcu chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa

Urząd Miejski w Mirosławcu chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa

Klauzula informacyjna

Kiedy załatwiasz sprawy w naszym urzędzie, podajesz nam swoje dane osobowe. Ich administratorem jest Burmistrz Mirosławca. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody.
Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych
Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Twoją prywatność.

Respektujemy wszystkie Twoje prawa
Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa i wolności. Szybko się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. Jeśli uznasz te działania za niewystarczające, możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jesteśmy dla Ciebie
W Urzędzie Miejskim w Mirosławcu wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Andrzejem Milczarskim możesz się  skontaktować e-mail: iodo@miroslawiec.pl


Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.


Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać. Wystarczy, że zwrócisz się do inspektora ochrony danych.

Klauzula informacyjna dla monitoringu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Mirosławca, z siedzibą przy ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Andrzeja Milczarskiego, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@miroslawiec.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego
  i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (monitoring miejsc publicznie dostępnych) na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Odbiorcami Twoich  danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa (organy Policji dla udokumentowania sytuacji naruszenia bezpieczeństwa w budynku Urzędu Miejskiego lub na terenie monitorowanym).
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz
  w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Twoje  dane osobowe będą przechowywane aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) przez okres około 90 dni za wyjątkiem danych będących dowodami w toczących się postępowaniach.
 7. Posiadasz  prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.
 8. Masz  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
 9. Decyzje podejmowane wobec Ciebie i Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

Powiadom znajomego