W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 6427 artykułów

Zawiadomienie o badaniu jakości wody w Bronikowie i Próchnowie

ZECWiK sp. z o. o. w Mirosławcu informuje, iż po podjęciu przez zakład działań naprawczych dla przywrócenia jakości  wody do norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w dniu 9 lutego 2024 r . zostaną pobrane próbki wody w miejscowości Bronikowie i Próchnowie dla potwierdzenia skuteczności  działań przeprowadzonych przez spółkę. W dniu 12...

Znak sprawy: GIŚ.6220.10.2015.AM
Znak sprawy GIŚ.6220.10.2015.AM
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Mirosławiec, dnia 09 lutego 2024 r. GIŚ.6220.10.2015.AM  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCAz dnia 09 lutego 2024 r.o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Burmistrz Mirosławca informuje o: - wydanej w dniu 09 lutego 2024 r. decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Hanki, Jadwiżyn i Setnica w gminie Mirosławiec. Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Burmistrz Mirosławca /-/ Piotr Pawlik    Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec i w BIP UM Mirosławiec w dniu 09 lutego 2024 r 
zarządzenie nr: 24
zarządzenie nr 24
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie ustanowienia w Gminie Mirosławiec koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.
Status obowiązujące

Zawiadomienie dla mieszkańców Bronikowa i Próchnowa - woda nieprzydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu stwierdził, że woda z wodociągu w Bronikowie zaopatrująca mieszkańców miejscowości Bronikowo i Próchnowo nie spełnia  wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (Dz.U. 2317. poz. 2294) z uwagi na przekroczenie...

IGN.6733.1.2024.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 07.02.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 136/16 położonej w obrębie 0035, Łowicz Wałecki, w gminie Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.1.2024.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 07 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1...

Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 6 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Mirosławca z dnia 6 lutego 2024 roku Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Mirosławca podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie...

Wniosek Nr 2/2024 z dnia 30.01.2024 r.

o przycięcie żywopłotu, sprawdzenie stanu i ewentualne wycięcie drzewa Jarząb Pospolity (Jarzębina) na skrzyżowaniu ulic Sprzymierzonych - Wolności w Mirosławcu oraz o przycięcie świerków (przy krzyżach) przy ul. Wałeckiej w Mirosławcu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2024r. - kontynuacja umów

Mirosławiec, 02.02.2024 r.  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W ROKU 2024 Na podstawie uchwały nr LXIII/514/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21...

Zarządzenie Burmistrza Miroslawca w sprawie wyznaczenia miejsca na urzedowe informacje, plakaty i ulotki w związku z wyborami samorządowymi

ZARZĄDZENIE NR 19 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 lutego 2024 r. w  sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mirosławiec miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast...

Protokół z LXII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023 roku

Protokół nr LXII/2023 z LXII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu, która odbyła się 28 grudnia 2023 r. w godz. 13.00-14.25 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu   Obecni na sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2). 1.Otwarcie LXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu....

zarządzenie nr: 17
zarządzenie nr 17
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
Status obowiązujące

Zarządzenie nr 22 Burmistrza Mirosławca z dnia 1 lutego 2024r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i uzytkowania stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 22 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użytkowania stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec Na podstawie art. 13 ust. 1,  art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344)  Burmistrz...

Zarządzienie nr 21 Burmistrza Mirosławca z dnia 1 lutego 2024r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust.1, art. 35 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 5,  art. 198g ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023...

zarządzenie nr: 22
zarządzenie nr 22
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użytkowania stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 21
zarządzenie nr 21
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 20
zarządzenie nr 20
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów inwestycyjnych oraz dla rachunku dochodów pozostałych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Status obowiązujące