W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 50 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 50

Burmistrza Mirosławca

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec na rzecz użytkownika wieczystego

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 32 ust. 1, art. 35 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463 i 1506) Uchwały nr LXI/486/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2023r. poz. 6596) oraz Uchwały nr LXV/354/2024 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego Burmistrz Mirosławca zarządza co następuje:

§ 1. § 1. Przeznacza do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia na rzecz użytkownika wieczystego.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik


Załącznik do zarządzenia Nr 50

Burmistrza Mirosławca

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

I. 

1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 979/16, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny 0001 Mirosławiec

2.  Powierzchnia działki: 0,0370 ha

3.  Księga wieczysta: KO1W/00043008/3

4. Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (4.U3)

5.  Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec.

6.  Dotychczasowa wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - 4%.

7. Wartość nieruchomości ustalona na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego z dnia 27.10.2023r. - 16 306 zł. (słownie: szesnaście tysięcy trzysta sześć złotych).

8.  Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz użytkownika wieczystego.

9.  Cena sprzedaży zgodnie z art. 69 ust. 1 u.g.n - cenę nieruchomości gruntowej niewykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, ustala się jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Powiadom znajomego