W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w sprawie wynikow wyborów do rad

 

gm. Bierzwnik

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 8.
Wybory do Rady Gminy Bierzwnik

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 3674.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2106 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2105 osób, to jest 57,29% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 2039, to jest 96,86% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 66, to jest 3,14% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 12, to jest 18,18% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 54, to jest 81,82% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 235;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 140 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139;

6) głosów ważnych oddano 137;

7) radną została wybrana:

― CEMBAŁA Joanna Katarzyna,

z listy nr 14          KWW GWARANCJA SUKCESU.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 204;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 115 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114;

6) głosów ważnych oddano 107;

7) radnym został wybrany:

― PIECHOTA Radosław Jan,

z listy nr 15          KWW LESZKA WALOCHA.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 199;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 133 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133;

6) głosów ważnych oddano 128;

7) radnym został wybrany:

― KOCYŁA Robert Maciej,

z listy nr 16          KWW TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 231;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 152 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152;

6) głosów ważnych oddano 146;

7) radną została wybrana:

― RADZISZEWICZ Beata Jadwiga,

z listy nr 15          KWW LESZKA WALOCHA.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 343;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 204 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204;

6) głosów ważnych oddano 199;

7) radnym został wybrany:

― MAREK Jan Wacław,

z listy nr 15          KWW LESZKA WALOCHA.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 186;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 82 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 82;

6) głosów ważnych oddano 76;

7) radnym został wybrany:

― SIERA Arkadiusz,

z listy nr 14          KWW GWARANCJA SUKCESU.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 231;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 119 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119;

6) głosów ważnych oddano 118;

7) radną została wybrana:

― BYCZKIEWICZ Krystyna,

z listy nr 15          KWW LESZKA WALOCHA.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 316;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 182 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182;

6) głosów ważnych oddano 178;

7) radnym został wybrany:

― TERKA Wincenty,

z listy nr 14          KWW GWARANCJA SUKCESU.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 237;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 144 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144;

6) głosów ważnych oddano 139;

7) radną została wybrana:

― RĘBAS Karolina,

z listy nr 14          KWW GWARANCJA SUKCESU.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 231;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 115 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115;

6) głosów ważnych oddano 110;

7) radnym został wybrany:

― PRZYGOŃSKI Dominik,

z listy nr 14          KWW GWARANCJA SUKCESU.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 194;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 125 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126;

6) głosów ważnych oddano 120;

7) radnym został wybrany:

― PAWLAK Grzegorz,

z listy nr 14          KWW GWARANCJA SUKCESU.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 192;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 115 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115;

6) głosów ważnych oddano 109;

7) radną została wybrana:

― RYBIŃSKA Katarzyna,

z listy nr 16          KWW TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 320;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 152 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152;

6) głosów ważnych oddano 151;

7) radnym został wybrany:

― WASZKIEL Dawid,

z listy nr 14          KWW GWARANCJA SUKCESU.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 316;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 190 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190;

6) głosów ważnych oddano 189;

7) radną została wybrana:

― WŁODARCZYK Anna Ewa,

z listy nr 15          KWW LESZKA WALOCHA.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 239;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 138 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138;

6) głosów ważnych oddano 132;

7) radnym został wybrany:

― HERMAN Szymon Jarosław,

z listy nr 15          KWW LESZKA WALOCHA.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 2.
Wybory do Rady Powiatu Choszczeńskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 36188.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 18829 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18828 osób, to jest 52,03% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 17754, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1074, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 720, to jest 67,04% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 354, to jest 32,96% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 4              KKW LEWICA;

4)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

5)   lista nr 11             KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK;

6)   lista nr 12             KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 6381;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3568;

6)   głosów ważnych oddano 3315;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― OWCZAREK Henryk;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOŁUDA Aneta Maria;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RADOMIAK Maciej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 16121;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8231 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8232;

6)   głosów ważnych oddano 7927;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― RYDZ Stanisław Krzysztof,

        ― CIEŚLAK Barbara;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SIEŃKO Magdalena;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ADAMCZYK Robert,

        ― KAMELA Piotr Tomasz;

d)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KASZAK Wioletta,

        ― KOZUBSKI Jerzy;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 7932;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4175 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4175;

6)   głosów ważnych oddano 3893;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BUCHAJCZYK Małgorzata Grażyna,

        ― KIŁOCZKO Jolanta;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOWALCZYK Izabela;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KONOPELSKI Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 5754;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2853 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2853;

6)   głosów ważnych oddano 2619;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHEBA Wojciech Henryk;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZYŁUCKI Sławomir;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KWIATKOWSKI Bogdan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Choszczno

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 18.
Wybory do Rady Miejskiej w Choszcznie

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 16123, w tym 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8225 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8224 osób, to jest 51,01% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 8007, to jest 97,36% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 217, to jest 2,64% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 43, to jest 19,82% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 174, to jest 80,18% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1309;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 591 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 591;

6) głosów ważnych oddano 575;

7) radnym został wybrany:

― ZADKA Maciej,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1262, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 697 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 697;

6) głosów ważnych oddano 673;

7) radną została wybrana:

― KASIOR Teresa,

z listy nr 20          KWW TERESY KASIOR.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1332;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 548 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 548;

6) głosów ważnych oddano 532;

7) radnym został wybrany:

― MĘŻYKOWSKI Waldemar,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1181;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 601 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 601;

6) głosów ważnych oddano 585;

7) radnym został wybrany:

― WIERZBA Piotr,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1127;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 635 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 635;

6) głosów ważnych oddano 623;

7) radnym został wybrany:

― PUZIAK Michał,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1135;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 624 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 623;

6) głosów ważnych oddano 604;

7) radną została wybrana:

― MAJEWSKA Małgorzata Aneta,

z listy nr 21          KWW MAŁGORZATY MAJEWSKIEJ.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 736;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 416 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416;

6) głosów ważnych oddano 405;

7) radnym został wybrany:

― ZAKRZEWSKI Andrzej Jerzy,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 863;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 475 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 475;

6) głosów ważnych oddano 468;

7) radnym został wybrany:

― ŻÓŁKIEWICZ Zbigniew,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 804;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 508 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 508;

6) głosów ważnych oddano 491;

7) radną została wybrana:

― KASZAK Malwina Antonina,

z listy nr 14          KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1526;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 747 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 747;

6) głosów ważnych oddano 734;

7) radną została wybrana:

― BIKOWSKA Anetta Maria,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 920, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 488 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 488;

6) głosów ważnych oddano 470;

7) radnym został wybrany:

― SZYMAŃSKI Bogusław Ireneusz,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 975;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 465 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 465;

6) głosów ważnych oddano 452;

7) radną została wybrana:

― MAZURKIEWICZ Sylwia Katarzyna,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1093;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 504 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 504;

6) głosów ważnych oddano 493;

7) radnym został wybrany:

― POŁOMSKI Krzysztof,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 947;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 437 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437;

6) głosów ważnych oddano 425;

7) radnym został wybrany:

― CZAPIEWSKI Kazimierz Władysław,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 913;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 489 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 489;

6) głosów ważnych oddano 477;

7) radnym został wybrany:

― PILARSKI Adam,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 2.
Wybory do Rady Powiatu Choszczeńskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 36188.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 18829 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18828 osób, to jest 52,03% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 17754, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1074, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 720, to jest 67,04% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 354, to jest 32,96% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 4              KKW LEWICA;

4)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

5)   lista nr 11             KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK;

6)   lista nr 12             KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 6381;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3568;

6)   głosów ważnych oddano 3315;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― OWCZAREK Henryk;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOŁUDA Aneta Maria;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RADOMIAK Maciej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 16121;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8231 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8232;

6)   głosów ważnych oddano 7927;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― RYDZ Stanisław Krzysztof,

        ― CIEŚLAK Barbara;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SIEŃKO Magdalena;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ADAMCZYK Robert,

        ― KAMELA Piotr Tomasz;

d)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KASZAK Wioletta,

        ― KOZUBSKI Jerzy;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 7932;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4175 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4175;

6)   głosów ważnych oddano 3893;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BUCHAJCZYK Małgorzata Grażyna,

        ― KIŁOCZKO Jolanta;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOWALCZYK Izabela;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KONOPELSKI Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 5754;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2853 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2853;

6)   głosów ważnych oddano 2619;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHEBA Wojciech Henryk;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZYŁUCKI Sławomir;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KWIATKOWSKI Bogdan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Czaplinek

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 19.
Wybory do Rady Miejskiej w Czaplinku

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 8921, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4405 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4401 osób, to jest 49,33% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 4312, to jest 97,98% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 89, to jest 2,02% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 24, to jest 26,97% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 65, to jest 73,03% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 737;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 410 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 409;

6) głosów ważnych oddano 402;

7) radnym został wybrany:

― GABRYŚ Grzegorz,

z listy nr 20          KWW MARCIN NARUSZEWICZ.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 485;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 222 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222;

6) głosów ważnych oddano 209;

7) radną została wybrana:

― SOBCZAK Ewa Jolanta,

z listy nr 17          KWW MICHAŁ OLEJNICZAK DZIAŁAJMY RAZEM.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 626;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 301 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301;

6) głosów ważnych oddano 297;

7) radnym został wybrany:

― CZERNIAWSKI Marcin Jan,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 621;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 304 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304;

6) głosów ważnych oddano 300;

7) radnym został wybrany:

― BERNAT Maciej Piotr,

z listy nr 16          KWW - MOŻNA LEPIEJ 2024.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 612;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328;

6) głosów ważnych oddano 327;

7) radnym został wybrany:

― SIELATYCKI Marcin,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 548;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 298 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298;

6) głosów ważnych oddano 291;

7) radną została wybrana:

― HEIB Patrycja,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 561;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 288 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 288;

6) głosów ważnych oddano 280;

7) radnym został wybrany:

― PASTUSZEK Szymon,

z listy nr 20          KWW MARCIN NARUSZEWICZ.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 509;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 265 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265;

6) głosów ważnych oddano 263;

7) radną została wybrana:

― KAŁKA Anna,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 657;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 309 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309;

6) głosów ważnych oddano 298;

7) radną została wybrana:

― JĘDRZEJEWSKA Ewa,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 595;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 292 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290;

6) głosów ważnych oddano 281;

7) radną została wybrana:

― JĘDRZEJSZYN Katarzyna,

z listy nr 20          KWW MARCIN NARUSZEWICZ.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 645;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 355 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 355;

6) głosów ważnych oddano 348;

7) radnym został wybrany:

― KOTŁOWSKI Kacper Grzegorz,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 566;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 230 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230;

6) głosów ważnych oddano 226;

7) radnym został wybrany:

― BABIAK Mariusz,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 641, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 294 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294;

6) głosów ważnych oddano 288;

7) radnym został wybrany:

― BIEGAJŁO Rafał,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 569;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 256 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255;

6) głosów ważnych oddano 249;

7) radną została wybrana:

― KUPCZYK Elżbieta,

z listy nr 19          KWW STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZAPLINKA.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 549;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 253 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253;

6) głosów ważnych oddano 253;

7) radną została wybrana:

― KUCHARCZYK Anna,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 3.
Wybory do Rady Powiatu Drawskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 42828.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 21189 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21186 osób, to jest 49,47% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 19929, to jest 94,07% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1257, to jest 5,93% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 734, to jest 58,39% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 523, to jest 41,61% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 4              KKW LEWICA;

3)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 11             KWW DOBRA DROGA 2050;

5)   lista nr 12             KWW POJEZIERZE DRAWSKIE;

6)   lista nr 13             KWW PSL TRZECIA DROGA.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 12265;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6236 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6235;

6)   głosów ważnych oddano 5837;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GRZYMAŁA Jan Stanisław;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― POLAK Genowefa,

        ― SZEWCZYK Jan;

c)   lista nr 11 ― KWW DOBRA DROGA 2050 uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SŁOMKA Maciej;

d)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DUDOR Zbigniew Józef;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 18328;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 9152 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9152;

6)   głosów ważnych oddano 8568;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHOJNACKI Michał;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CYBULA Stanisław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― PŁAŻALSKI Piotr Michał,

        ― ZBYTEK Violetta Maria;

d)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KORCZYŃSKI Karol Adam,

        ― SAMEK Halina;

e)   lista nr 13 ― KWW PSL TRZECIA DROGA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― BUDZYŃSKI Tomasz Jan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 12235;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5801 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5799;

6)   głosów ważnych oddano 5524;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― GŁOWACKA Barbara;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KOZŁOWSKI Jacek Jerzy,

        ― BUCZEK Grażyna Bogusława;

c)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― WŁODARCZYK Waldemar Krzysztof,

        ― PTAK Urszula Henryka;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Człopa

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 20.
Wybory do Rady Miejskiej w Człopie

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 3802, w tym 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2110 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2110 osób, to jest 55,50% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 2055, to jest 97,39% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 55, to jest 2,61% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 9, to jest 16,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 46, to jest 83,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 337;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 198 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198;

6) głosów ważnych oddano 196;

7) radną została wybrana:

― GAZDA Krystyna,

z listy nr 18          KWW RAMIĘ W RAMIĘ Z MIESZKAŃCAMI.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 231;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 123 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123;

6) głosów ważnych oddano 119;

7) radnym został wybrany:

― MACIESZA Wojciech Jerzy,

z listy nr 15          KWW GMINA CZŁOPA 2030.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 284;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 171 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171;

6) głosów ważnych oddano 169;

7) radnym został wybrany:

― BULIK Piotr,

z listy nr 15          KWW GMINA CZŁOPA 2030.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 229;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 145 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145;

6) głosów ważnych oddano 144;

7) radnym został wybrany:

― POGORZELSKI Dariusz Adam,

z listy nr 15          KWW GMINA CZŁOPA 2030.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 302;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 183 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183;

6) głosów ważnych oddano 177;

7) radnym został wybrany:

― SZLĘDAK Krzysztof,

z listy nr 15          KWW GMINA CZŁOPA 2030.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 197;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 86 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86;

6) głosów ważnych oddano 81;

7) radnym został wybrany:

― NOWAK Mirosław,

z listy nr 15          KWW GMINA CZŁOPA 2030.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 212;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 122 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122;

6) głosów ważnych oddano 117;

7) radną została wybrana:

― SROCZYŃSKA Maria Anna,

z listy nr 18          KWW RAMIĘ W RAMIĘ Z MIESZKAŃCAMI.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 335;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 184 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184;

6) głosów ważnych oddano 181;

7) radną została wybrana:

― KAWALEC Ewa Maria,

z listy nr 15          KWW GMINA CZŁOPA 2030.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 195;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 114 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114;

6) głosów ważnych oddano 113;

7) radnym został wybrany:

― OLEJARCZYK Tadeusz,

z listy nr 14          KWW NIEZALEŻNI - WSPÓLNOTA.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 254;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 131 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131;

6) głosów ważnych oddano 128;

7) radnym został wybrany:

― ZASKÓRSKI Lech Bolesław,

z listy nr 14          KWW NIEZALEŻNI - WSPÓLNOTA.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 188;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 101 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101;

6) głosów ważnych oddano 99;

7) radnym został wybrany:

― LUBCZYŃSKI Karol Leon,

z listy nr 18          KWW RAMIĘ W RAMIĘ Z MIESZKAŃCAMI.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 170;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 97 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97;

6) głosów ważnych oddano 92;

7) radnym został wybrany:

― JABŁOŃSKI Maciej Bartosz,

z listy nr 16          KWW DOBRO GMINY.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 304, w tym 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 163 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163;

6) głosów ważnych oddano 158;

7) radnym został wybrany:

― LISOWSKI Wojciech Andrzej,

z listy nr 18          KWW RAMIĘ W RAMIĘ Z MIESZKAŃCAMI.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 214;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 84 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84;

6) głosów ważnych oddano 80;

7) radnym został wybrany:

― ŻESZOT Wojciech,

z listy nr 15          KWW GMINA CZŁOPA 2030.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 350;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 208 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208;

6) głosów ważnych oddano 201;

7) radną została wybrana:

― MAGDZIŃSKA Małgorzata Agnieszka,

z listy nr 16          KWW DOBRO GMINY.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 18.
Wybory do Rady Powiatu w Wałczu

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 39508.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 20022 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20020 osób, to jest 50,67% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 19048, to jest 95,14% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 972, to jest 4,86% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 566, to jest 58,23% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 406, to jest 41,77% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 11             KWW „NIEZALEŻNI”;

5)   lista nr 12             KWW „WSPÓLNY POWIAT”.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 18447;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 9328 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9328;

6)   głosów ważnych oddano 8980;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ZASADA Bartosz Henryk,

        ― DOŁOWY Janusz Jakub;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― WANKIEWICZ Bogdan Jan,

        ― NIEWCZAS Sławomir,

        ― PAWLUS Jolanta,

        ― TEREFENKO Bożena Alicja;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― JARCZEWSKA Anna;

d)   lista nr 12 ― KWW „WSPÓLNY POWIAT” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RÓŻAŃSKI Janusz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 9603;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4771 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4771;

6)   głosów ważnych oddano 4488;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SUBOCZ Jadwiga Maria;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WENIO Tadeusz;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― MAKSYMOWICZ Przemysław Piotr;

d)   lista nr 12 ― KWW „WSPÓLNY POWIAT” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― STANISŁAWSKI Przemysław;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 11458;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5923 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5921;

6)   głosów ważnych oddano 5580;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PIERZYŃSKI Piotr Stanisław;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KĘSEK Danuta,

        ― GOSTOŁEK Andrzej Czesław,

        ― NAREL Wojciech;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GRUDZIŃSKI Jan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Drawno

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 27.
Wybory do Rady Miejskiej w Drawnie

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 3898.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2069 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2069 osób, to jest 53,08% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 1994, to jest 96,38% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 75, to jest 3,62% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 23, to jest 30,67% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 52, to jest 69,33% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 252;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 144 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144;

6) głosów ważnych oddano 142;

7) radnym został wybrany:

― WIŚNIOWSKI Wojciech,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 227;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 136 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136;

6) głosów ważnych oddano 133;

7) radnym został wybrany:

― EMILIANOWICZ Adam Andrzej,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 201;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107;

6) głosów ważnych oddano 103;

7) radnym został wybrany:

― LEWANDOWSKI Janusz Wojciech,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 200;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 103 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103;

6) głosów ważnych oddano 97;

7) radnym został wybrany:

― BOJARA Krzysztof Janusz,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 263;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 142 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142;

6) głosów ważnych oddano 137;

7) radnym został wybrany:

― BUCHAJCZYK Bogdan Sławomir,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 264;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 142 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142;

6) głosów ważnych oddano 139;

7) radnym został wybrany:

― NOWAK Sławomir,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 346;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 191 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191;

6) głosów ważnych oddano 186;

7) radnym został wybrany:

― KRYKWIŃSKI Patryk,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 369;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 185 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185;

6) głosów ważnych oddano 168;

7) radnym został wybrany:

― BUCHAJCZYK Łukasz,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 335;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 167 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167;

6) głosów ważnych oddano 162;

7) radną została wybrana:

― TRACZYK Agnieszka,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 350;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 213 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213;

6) głosów ważnych oddano 207;

7) radnym został wybrany:

― KIC Tomasz,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 227;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 139 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139;

6) głosów ważnych oddano 136;

7) radnym został wybrany:

― LEWDAŃSKI Karol Jakub,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 241;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 112 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112;

6) głosów ważnych oddano 108;

7) radnym został wybrany:

― DEMENTIEW Aleksander,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 234;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107;

6) głosów ważnych oddano 103;

7) radnym został wybrany:

― KASPRZAK Paweł Piotr,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 235;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 106 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106;

6) głosów ważnych oddano 104;

7) radną została wybrana:

― KOŁODZIEJSKA Agnieszka,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 154;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 75 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75;

6) głosów ważnych oddano 69;

7) radną została wybrana:

― KUCHARSKA Jolanta,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 2.
Wybory do Rady Powiatu Choszczeńskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 36188.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 18829 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18828 osób, to jest 52,03% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 17754, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1074, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 720, to jest 67,04% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 354, to jest 32,96% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 4              KKW LEWICA;

4)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

5)   lista nr 11             KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK;

6)   lista nr 12             KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 6381;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3568;

6)   głosów ważnych oddano 3315;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― OWCZAREK Henryk;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOŁUDA Aneta Maria;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RADOMIAK Maciej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 16121;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8231 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8232;

6)   głosów ważnych oddano 7927;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― RYDZ Stanisław Krzysztof,

        ― CIEŚLAK Barbara;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SIEŃKO Magdalena;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ADAMCZYK Robert,

        ― KAMELA Piotr Tomasz;

d)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KASZAK Wioletta,

        ― KOZUBSKI Jerzy;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 7932;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4175 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4175;

6)   głosów ważnych oddano 3893;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BUCHAJCZYK Małgorzata Grażyna,

        ― KIŁOCZKO Jolanta;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOWALCZYK Izabela;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KONOPELSKI Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 5754;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2853 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2853;

6)   głosów ważnych oddano 2619;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHEBA Wojciech Henryk;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZYŁUCKI Sławomir;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KWIATKOWSKI Bogdan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Drawsko Pomorskie

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 28.
Wybory do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 12985, w tym 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6070 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6071 osób, to jest 46,75% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 5878, to jest 96,82% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 193, to jest 3,18% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 45, to jest 23,32% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 148, to jest 76,68% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 763;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 405 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 405;

6) głosów ważnych oddano 398;

7) radną została wybrana:

― JESIOŁOWSKA Ewa,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 855;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 454 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 454;

6) głosów ważnych oddano 439;

7) radnym został wybrany:

― KURZĄTKOWSKI Romuald,

z listy nr 16          KWW ZDR.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 948;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 474 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 474;

6) głosów ważnych oddano 451;

7) radnym został wybrany:

― TYLKA Andrzej Stefan,

z listy nr 16          KWW ZDR.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 814;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 341 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341;

6) głosów ważnych oddano 331;

7) radnym został wybrany:

― CZERWIŃSKI Krzysztof Jan,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 864;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 373 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 373;

6) głosów ważnych oddano 359;

7) radnym został wybrany:

― KOWALCZYK Robert,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 887;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 390 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390;

6) głosów ważnych oddano 372;

7) radnym został wybrany:

― KAMIŃSKI Artur Patryk,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 960;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 544 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 544;

6) głosów ważnych oddano 533;

7) radną została wybrana:

― BRZEŹNIAKIEWICZ Agnieszka Krystyna,

z listy nr 5            KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 956;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 472 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 473;

6) głosów ważnych oddano 456;

7) radnym został wybrany:

― WESOŁOWSKI Mateusz Łukasz,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 803;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 392 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 392;

6) głosów ważnych oddano 380;

7) radnym został wybrany:

― MATUSIAK Włodzimierz Jacek,

z listy nr 5            KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 855;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 392 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 392;

6) głosów ważnych oddano 377;

7) radnym został wybrany:

― SKRZYPCZAK Michał,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 972;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 398 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 398;

6) głosów ważnych oddano 391;

7) radną została wybrana:

― GRABOWSKA Anna,

z listy nr 4            KKW LEWICA.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 734;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 295 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295;

6) głosów ważnych oddano 294;

7) radną została wybrana:

― MALEC Regina Sabina,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 872;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 422 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 422;

6) głosów ważnych oddano 417;

7) radnym został wybrany:

― GENDEK Ireneusz,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1097;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 452 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 452;

6) głosów ważnych oddano 430;

7) radną została wybrana:

― WARDZAŁA Mariola,

z listy nr 5            KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 605, w tym 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 266 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266;

6) głosów ważnych oddano 250;

7) radnym został wybrany:

― BANY Roman Zdzisław,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 3.
Wybory do Rady Powiatu Drawskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 42828.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 21189 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21186 osób, to jest 49,47% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 19929, to jest 94,07% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1257, to jest 5,93% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 734, to jest 58,39% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 523, to jest 41,61% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 4              KKW LEWICA;

3)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 11             KWW DOBRA DROGA 2050;

5)   lista nr 12             KWW POJEZIERZE DRAWSKIE;

6)   lista nr 13             KWW PSL TRZECIA DROGA.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 12265;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6236 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6235;

6)   głosów ważnych oddano 5837;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GRZYMAŁA Jan Stanisław;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― POLAK Genowefa,

        ― SZEWCZYK Jan;

c)   lista nr 11 ― KWW DOBRA DROGA 2050 uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SŁOMKA Maciej;

d)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DUDOR Zbigniew Józef;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 18328;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 9152 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9152;

6)   głosów ważnych oddano 8568;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHOJNACKI Michał;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CYBULA Stanisław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― PŁAŻALSKI Piotr Michał,

        ― ZBYTEK Violetta Maria;

d)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KORCZYŃSKI Karol Adam,

        ― SAMEK Halina;

e)   lista nr 13 ― KWW PSL TRZECIA DROGA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― BUDZYŃSKI Tomasz Jan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 12235;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5801 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5799;

6)   głosów ważnych oddano 5524;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― GŁOWACKA Barbara;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KOZŁOWSKI Jacek Jerzy,

        ― BUCZEK Grażyna Bogusława;

c)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― WŁODARCZYK Waldemar Krzysztof,

        ― PTAK Urszula Henryka;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Kalisz Pomorski

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 35.
Wybory do Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 5346, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3081 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3080 osób, to jest 57,61% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 2999, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 81, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 18, to jest 22,22% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 63, to jest 77,78% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 455, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 271 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271;

6) głosów ważnych oddano 269;

7) radnym został wybrany:

― WASIUTA Bogusław Ryszard,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 314;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 173 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173;

6) głosów ważnych oddano 170;

7) radnym został wybrany:

― TUZIAK Waldemar Stanisław,

z listy nr 16          KWW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 368;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 234 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234;

6) głosów ważnych oddano 222;

7) radnym został wybrany:

― RYMARSKI Grzegorz,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 338;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 173 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172;

6) głosów ważnych oddano 164;

7) radną została wybrana:

― BANASIAK Aneta,

z listy nr 18          KWW JANUSZA GARBACZA.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 348;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 205 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205;

6) głosów ważnych oddano 201;

7) radną została wybrana:

― RYDEL Natalia,

z listy nr 16          KWW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 303;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166;

6) głosów ważnych oddano 164;

7) radnym został wybrany:

― KĘDZIERSKI Grzegorz Karol,

z listy nr 18          KWW JANUSZA GARBACZA.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 370;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 203 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203;

6) głosów ważnych oddano 203;

7) radną została wybrana:

― STODULSKA Bogumiła,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 394;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 243 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243;

6) głosów ważnych oddano 237;

7) radnym został wybrany:

― FURMAN Grzegorz Władysław,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 281;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 163 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163;

6) głosów ważnych oddano 154;

7) radną została wybrana:

― SROKA Maria,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 360;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 168 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168;

6) głosów ważnych oddano 161;

7) radnym został wybrany:

― ROMANIUK Jacek,

z listy nr 16          KWW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 371;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 227 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227;

6) głosów ważnych oddano 222;

7) radną została wybrana:

― KOWALSKA Grażyna Teresa,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 290;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 151 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151;

6) głosów ważnych oddano 150;

7) radnym został wybrany:

― GĄSIOROWSKI Paweł,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 387;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 229 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229;

6) głosów ważnych oddano 218;

7) radnym został wybrany:

― BUDZYŃSKI Szczepan,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 374;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 237 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237;

6) głosów ważnych oddano 232;

7) radnym został wybrany:

― KARSZNIA Marcin,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 393;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 238 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238;

6) głosów ważnych oddano 232;

7) radnym został wybrany:

― WITEK Zbigniew,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 3.
Wybory do Rady Powiatu Drawskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 42828.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 21189 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21186 osób, to jest 49,47% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 19929, to jest 94,07% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1257, to jest 5,93% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 734, to jest 58,39% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 523, to jest 41,61% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 4              KKW LEWICA;

3)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 11             KWW DOBRA DROGA 2050;

5)   lista nr 12             KWW POJEZIERZE DRAWSKIE;

6)   lista nr 13             KWW PSL TRZECIA DROGA.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 12265;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6236 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6235;

6)   głosów ważnych oddano 5837;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GRZYMAŁA Jan Stanisław;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― POLAK Genowefa,

        ― SZEWCZYK Jan;

c)   lista nr 11 ― KWW DOBRA DROGA 2050 uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SŁOMKA Maciej;

d)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DUDOR Zbigniew Józef;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 18328;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 9152 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9152;

6)   głosów ważnych oddano 8568;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHOJNACKI Michał;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CYBULA Stanisław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― PŁAŻALSKI Piotr Michał,

        ― ZBYTEK Violetta Maria;

d)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KORCZYŃSKI Karol Adam,

        ― SAMEK Halina;

e)   lista nr 13 ― KWW PSL TRZECIA DROGA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― BUDZYŃSKI Tomasz Jan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 12235;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5801 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5799;

6)   głosów ważnych oddano 5524;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― GŁOWACKA Barbara;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KOZŁOWSKI Jacek Jerzy,

        ― BUCZEK Grażyna Bogusława;

c)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― WŁODARCZYK Waldemar Krzysztof,

        ― PTAK Urszula Henryka;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Krzęcin

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 43.
Wybory do Rady Gminy Krzęcin

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 14 okręgach wyborczych. 

4.   Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 9, w którym zarejestrowano jedną listę kandydatów.

5.   Uprawnionych do głosowania było 2540.

6.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 1402 osobom.

7.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1402 osób, to jest 55,20% uprawnionych do głosowania.

8.   Głosów ważnych oddano 1356, to jest 96,72% ogólnej liczby głosów oddanych.

9.   Głosów nieważnych oddano 46, to jest 3,28% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 17, to jest 36,96% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29, to jest 63,04% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 203;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 116 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116;

6) głosów ważnych oddano 110;

7) radnym został wybrany:

― CIESIOŁKIEWICZ Mieczysław,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 162;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 95 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95;

6) głosów ważnych oddano 95;

7) radnym został wybrany:

― OGONOWSKI Andrzej Krzysztof,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 217;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 110 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113;

6) głosów ważnych oddano 105;

7) radnym został wybrany:

― PIERZCHAŁA Ryszard,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 266;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 158 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155;

6) głosów ważnych oddano 152;

7) radnym został wybrany:

― PREIS Sebastian,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 194;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 106 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106;

6) głosów ważnych oddano 104;

7) radną została wybrana:

― MATUSZAK Małgorzata,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 200;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 100 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100;

6) głosów ważnych oddano 96;

7) radnym został wybrany:

― KNERA Grzegorz,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 236;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 136 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136;

6) głosów ważnych oddano 129;

7) radnym został wybrany:

― BODNAR Tomasz Andrzej,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 140;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 65 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 65;

6) głosów ważnych oddano 63;

7) radnym został wybrany:

― KONOPELSKI Artur Olgierd,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radną została wybrana:

― PREIS Paulina,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 213;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 106 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106;

6) głosów ważnych oddano 105;

7) radną została wybrana:

― WIŚNIEWSKA Małgorzata Beata,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 150;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 103 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103;

6) głosów ważnych oddano 97;

7) radnym został wybrany:

― JÓZEFCZYK Janusz,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 141;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 75 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75;

6) głosów ważnych oddano 75;

7) radną została wybrana:

― OLEJNIK-PAPROTA Marzena,

z listy nr 4            KKW LEWICA.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 159;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 65 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 65;

6) głosów ważnych oddano 65;

7) radnym został wybrany:

― KUSZ Przemysław,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 128;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 92 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92;

6) głosów ważnych oddano 86;

7) radnym został wybrany:

― KAMIŃSKI Daniel Paweł,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 131;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 75 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75;

6) głosów ważnych oddano 74;

7) radnym został wybrany:

― NOWAK Kamil Jakub,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 2.
Wybory do Rady Powiatu Choszczeńskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 36188.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 18829 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18828 osób, to jest 52,03% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 17754, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1074, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 720, to jest 67,04% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 354, to jest 32,96% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 4              KKW LEWICA;

4)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

5)   lista nr 11             KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK;

6)   lista nr 12             KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 6381;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3568;

6)   głosów ważnych oddano 3315;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― OWCZAREK Henryk;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOŁUDA Aneta Maria;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RADOMIAK Maciej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 16121;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8231 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8232;

6)   głosów ważnych oddano 7927;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― RYDZ Stanisław Krzysztof,

        ― CIEŚLAK Barbara;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SIEŃKO Magdalena;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ADAMCZYK Robert,

        ― KAMELA Piotr Tomasz;

d)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KASZAK Wioletta,

        ― KOZUBSKI Jerzy;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 7932;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4175 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4175;

6)   głosów ważnych oddano 3893;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BUCHAJCZYK Małgorzata Grażyna,

        ― KIŁOCZKO Jolanta;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOWALCZYK Izabela;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KONOPELSKI Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 5754;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2853 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2853;

6)   głosów ważnych oddano 2619;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHEBA Wojciech Henryk;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZYŁUCKI Sławomir;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KWIATKOWSKI Bogdan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Mirosławiec

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 53.
Wybory do Rady Miejskiej w Mirosławcu

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 14 okręgach wyborczych. 

4.   Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 13, w którym zarejestrowano jedną listę kandydatów.

5.   Uprawnionych do głosowania było 3783, w tym 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

6.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 1720 osobom.

7.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1720 osób, to jest 45,47% uprawnionych do głosowania.

8.   Głosów ważnych oddano 1642, to jest 95,47% ogólnej liczby głosów oddanych.

9.   Głosów nieważnych oddano 78, to jest 4,53% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 20, to jest 25,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58, to jest 74,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 229;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 116 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116;

6) głosów ważnych oddano 112;

7) radną została wybrana:

― GARBACZ Ewelina Katarzyna,

z listy nr 15          KWW „NIEZALEŻNI”.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 254;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113;

6) głosów ważnych oddano 107;

7) radnym został wybrany:

― KRAWCZYK Paweł,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 256;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 133 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133;

6) głosów ważnych oddano 126;

7) radnym został wybrany:

― SUCHOJAD Piotr,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 251;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 135 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135;

6) głosów ważnych oddano 130;

7) radną została wybrana:

― SENDAL Magdalena,

z listy nr 15          KWW „NIEZALEŻNI”.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 241;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 110 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109;

6) głosów ważnych oddano 104;

7) radną została wybrana:

― SZYBALSKA Justyna Joanna,

z listy nr 16          KWW PRZYJAZNA GMINA MIROSŁAWIEC.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 312;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 103 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103;

6) głosów ważnych oddano 93;

7) radnym został wybrany:

― WESOŁOWSKI Ryszard Andrzej,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 276;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 125 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125;

6) głosów ważnych oddano 116;

7) radną została wybrana:

― MARKOWSKA Justyna Beata,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 294;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 137 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138;

6) głosów ważnych oddano 127;

7) radną została wybrana:

― KICIŃSKA Karolina Marta,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 257;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 123 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123;

6) głosów ważnych oddano 119;

7) radną została wybrana:

― MILEWSKA Agnieszka Marta,

z listy nr 16          KWW PRZYJAZNA GMINA MIROSŁAWIEC.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 386;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 204 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204;

6) głosów ważnych oddano 201;

7) radnym został wybrany:

― BIAŁYŃSKI Robert Marek,

z listy nr 16          KWW PRZYJAZNA GMINA MIROSŁAWIEC.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 205, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 80 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80;

6) głosów ważnych oddano 78;

7) radnym został wybrany:

― SULIK Krzysztof,

z listy nr 16          KWW PRZYJAZNA GMINA MIROSŁAWIEC.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 322, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 117 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117;

6) głosów ważnych oddano 111;

7) radną została wybrana:

― JURENC Katarzyna Zofia,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― GŁUSCOW Wasilij,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 285;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113;

6) głosów ważnych oddano 111;

7) radną została wybrana:

― KŁOS Iwona,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 215;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 111 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111;

6) głosów ważnych oddano 107;

7) radną została wybrana:

― JANUSZEWSKA Agnieszka Maria,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 18.
Wybory do Rady Powiatu w Wałczu

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 39508.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 20022 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20020 osób, to jest 50,67% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 19048, to jest 95,14% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 972, to jest 4,86% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 566, to jest 58,23% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 406, to jest 41,77% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 11             KWW „NIEZALEŻNI”;

5)   lista nr 12             KWW „WSPÓLNY POWIAT”.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 18447;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 9328 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9328;

6)   głosów ważnych oddano 8980;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ZASADA Bartosz Henryk,

        ― DOŁOWY Janusz Jakub;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― WANKIEWICZ Bogdan Jan,

        ― NIEWCZAS Sławomir,

        ― PAWLUS Jolanta,

        ― TEREFENKO Bożena Alicja;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― JARCZEWSKA Anna;

d)   lista nr 12 ― KWW „WSPÓLNY POWIAT” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RÓŻAŃSKI Janusz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 9603;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4771 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4771;

6)   głosów ważnych oddano 4488;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SUBOCZ Jadwiga Maria;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WENIO Tadeusz;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― MAKSYMOWICZ Przemysław Piotr;

d)   lista nr 12 ― KWW „WSPÓLNY POWIAT” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― STANISŁAWSKI Przemysław;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 11458;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5923 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5921;

6)   głosów ważnych oddano 5580;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PIERZYŃSKI Piotr Stanisław;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KĘSEK Danuta,

        ― GOSTOŁEK Andrzej Czesław,

        ― NAREL Wojciech;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GRUDZIŃSKI Jan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Pełczyce

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 59.
Wybory do Rady Miejskiej w Pełczycach

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 13 okręgach wyborczych. 

4.   Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 9, nr 14, w których zarejestrowano jedną listę kandydatów.

5.   Uprawnionych do głosowania było 5083.

6.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2527 osobom.

7.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2526 osób, to jest 49,70% uprawnionych do głosowania.

8.   Głosów ważnych oddano 2432, to jest 96,28% ogólnej liczby głosów oddanych.

9.   Głosów nieważnych oddano 94, to jest 3,72% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 33, to jest 35,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 61, to jest 64,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 434;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 234 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234;

6) głosów ważnych oddano 228;

7) radną została wybrana:

― JĘDRZEJCZYK-ROWICKA Halina Elżbieta,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 396;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 203 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203;

6) głosów ważnych oddano 201;

7) radnym został wybrany:

― SOWIŃSKI Marek Jacek,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZ DOM.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 397;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 206 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206;

6) głosów ważnych oddano 193;

7) radną została wybrana:

― JAGIEŁŁO Barbara,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZ DOM.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 339;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 162 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162;

6) głosów ważnych oddano 155;

7) radnym został wybrany:

― ŚWIRSKI Daniel,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 389;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 204 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204;

6) głosów ważnych oddano 193;

7) radnym został wybrany:

― JANUSZKE Szymon,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 428;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 220 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220;

6) głosów ważnych oddano 212;

7) radną została wybrana:

― DYC Anna,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZ DOM.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 349;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 194 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194;

6) głosów ważnych oddano 190;

7) radną została wybrana:

― NAGŁA Dominika,

z listy nr 14          KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 356;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 168 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168;

6) głosów ważnych oddano 155;

7) radnym został wybrany:

― KWIECIŃSKI Ryszard Andrzej,

z listy nr 16          KWW RYSZARD KWIECIŃSKI.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radną została wybrana:

― MASTALERZ Barbara Alina,

z listy nr 14          KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 394;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 177 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177;

6) głosów ważnych oddano 171;

7) radną została wybrana:

― KWAŚNA Beata,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 429;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 194 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193;

6) głosów ważnych oddano 184;

7) radną została wybrana:

― WESELSKA-POLLO Aleksandra,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 491;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 228 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228;

6) głosów ważnych oddano 226;

7) radnym został wybrany:

― OLEJNIK Michał,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZ DOM.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 354;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 152 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152;

6) głosów ważnych oddano 146;

7) radnym został wybrany:

― NOWAK Tomasz,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― KASPRZAK Michał,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZ DOM.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 327;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 185 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185;

6) głosów ważnych oddano 178;

7) radną została wybrana:

― MARUDA Izabela Sylwia,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 2.
Wybory do Rady Powiatu Choszczeńskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 36188.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 18829 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18828 osób, to jest 52,03% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 17754, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1074, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 720, to jest 67,04% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 354, to jest 32,96% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 4              KKW LEWICA;

4)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

5)   lista nr 11             KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK;

6)   lista nr 12             KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 6381;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3568;

6)   głosów ważnych oddano 3315;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― OWCZAREK Henryk;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOŁUDA Aneta Maria;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RADOMIAK Maciej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 16121;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8231 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8232;

6)   głosów ważnych oddano 7927;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― RYDZ Stanisław Krzysztof,

        ― CIEŚLAK Barbara;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SIEŃKO Magdalena;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ADAMCZYK Robert,

        ― KAMELA Piotr Tomasz;

d)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KASZAK Wioletta,

        ― KOZUBSKI Jerzy;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 7932;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4175 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4175;

6)   głosów ważnych oddano 3893;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BUCHAJCZYK Małgorzata Grażyna,

        ― KIŁOCZKO Jolanta;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOWALCZYK Izabela;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KONOPELSKI Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 5754;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2853 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2853;

6)   głosów ważnych oddano 2619;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHEBA Wojciech Henryk;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZYŁUCKI Sławomir;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KWIATKOWSKI Bogdan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Recz

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 69.
Wybory do Rady Miejskiej w Reczu

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 4034.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2114 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2114 osób, to jest 52,40% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 2039, to jest 96,45% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 75, to jest 3,55% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 14, to jest 18,67% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 61, to jest 81,33% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 238;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 131 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131;

6) głosów ważnych oddano 123;

7) radną została wybrana:

― ZAJĄCZKOWSKA Kamila,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 269;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 164 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164;

6) głosów ważnych oddano 158;

7) radnym został wybrany:

― NAKIELA Bartłomiej,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 263;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 145 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145;

6) głosów ważnych oddano 145;

7) radną została wybrana:

― MROCZEK Julita,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 313;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 168 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167;

6) głosów ważnych oddano 160;

7) radnym został wybrany:

― PETRYKOWSKI Artur,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNIE DLA GMINY.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 301;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 172 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172;

6) głosów ważnych oddano 166;

7) radnym został wybrany:

― KOŹMIŃSKI Dawid,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 248;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 126 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126;

6) głosów ważnych oddano 122;

7) radnym został wybrany:

― PILŻYS Sławomir,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 260;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 155 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156;

6) głosów ważnych oddano 149;

7) radnym został wybrany:

― SMUS Tomasz,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 254;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 150 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150;

6) głosów ważnych oddano 144;

7) radną została wybrana:

― POKORSKA Barbara,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNIE DLA GMINY.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 290;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 140 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140;

6) głosów ważnych oddano 140;

7) radnym został wybrany:

― WALCZAK Rafał,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNIE DLA GMINY.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 303;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 153 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153;

6) głosów ważnych oddano 147;

7) radnym został wybrany:

― SANKOWSKI Andrzej Stanisław,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 376;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 153 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153;

6) głosów ważnych oddano 147;

7) radnym został wybrany:

― KONIECZNY Edward Krzysztof,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNIE DLA GMINY.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 272;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 155 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155;

6) głosów ważnych oddano 148;

7) radnym został wybrany:

― NIEWLACZYN Artur,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 222;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 120 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120;

6) głosów ważnych oddano 120;

7) radną została wybrana:

― IGNATOWICZ Natalia,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 160;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 97 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97;

6) głosów ważnych oddano 90;

7) radnym został wybrany:

― LIS Ariel,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 265;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 85 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85;

6) głosów ważnych oddano 80;

7) radnym został wybrany:

― GRZELAK Paweł,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNIE DLA GMINY.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 2.
Wybory do Rady Powiatu Choszczeńskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 36188.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 18829 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18828 osób, to jest 52,03% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 17754, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1074, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 720, to jest 67,04% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 354, to jest 32,96% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 4              KKW LEWICA;

4)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

5)   lista nr 11             KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK;

6)   lista nr 12             KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 6381;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3568;

6)   głosów ważnych oddano 3315;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― OWCZAREK Henryk;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOŁUDA Aneta Maria;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RADOMIAK Maciej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 16121;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8231 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8232;

6)   głosów ważnych oddano 7927;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― RYDZ Stanisław Krzysztof,

        ― CIEŚLAK Barbara;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SIEŃKO Magdalena;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ADAMCZYK Robert,

        ― KAMELA Piotr Tomasz;

d)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KASZAK Wioletta,

        ― KOZUBSKI Jerzy;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 7932;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4175 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4175;

6)   głosów ważnych oddano 3893;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BUCHAJCZYK Małgorzata Grażyna,

        ― KIŁOCZKO Jolanta;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOWALCZYK Izabela;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KONOPELSKI Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 5754;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2853 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2853;

6)   głosów ważnych oddano 2619;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHEBA Wojciech Henryk;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZYŁUCKI Sławomir;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KWIATKOWSKI Bogdan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Tuczno

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 90.
Wybory do Rady Miejskiej w Tucznie

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 3637, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2007 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2007 osób, to jest 55,18% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 1947, to jest 97,01% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 60, to jest 2,99% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 15, to jest 25,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 45, to jest 75,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 272;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 145 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145;

6) głosów ważnych oddano 141;

7) radną została wybrana:

― KARASEK Małgorzata,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 285;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 178 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178;

6) głosów ważnych oddano 172;

7) radną została wybrana:

― MATUSIK Ewa Maria,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 209;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 137 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137;

6) głosów ważnych oddano 134;

7) radną została wybrana:

― KWIECIŃSKA Izabela,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 320;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 180 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180;

6) głosów ważnych oddano 176;

7) radnym został wybrany:

― WROŃSKI Deonizy Marek,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 188;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 98 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98;

6) głosów ważnych oddano 92;

7) radną została wybrana:

― TUROWSKA Katarzyna,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 222;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 138 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138;

6) głosów ważnych oddano 138;

7) radnym został wybrany:

― SOCHACKI Paweł Adam,

z listy nr 14          KWW ALTERNATYWA DLA TUCZNA.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 204, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 115 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115;

6) głosów ważnych oddano 105;

7) radną została wybrana:

― SAŁACHUB Katarzyna Joanna,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 200;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 119 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119;

6) głosów ważnych oddano 119;

7) radną została wybrana:

― PECIO Marzena Katarzyna,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 193;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 98 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98;

6) głosów ważnych oddano 95;

7) radnym został wybrany:

― PIAST Piotr Karol,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 312;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 147 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147;

6) głosów ważnych oddano 141;

7) radną została wybrana:

― KWIATKOWSKA Ewa,

z listy nr 17          KWW PERSPEKTYWA.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 196;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 123 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123;

6) głosów ważnych oddano 119;

7) radnym został wybrany:

― KOSTECKI Szymon Piotr,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 249;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 123 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123;

6) głosów ważnych oddano 119;

7) radną została wybrana:

― KUNCEWICZ Dagmara Anna,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 223;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 112 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112;

6) głosów ważnych oddano 108;

7) radnym został wybrany:

― KURKIEWICZ Zbigniew Wiesław,

z listy nr 5            KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 301;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 135 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135;

6) głosów ważnych oddano 130;

7) radnym został wybrany:

― BŁAŻEWICZ Mariusz,

z listy nr 5            KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 263;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 159 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159;

6) głosów ważnych oddano 158;

7) radną została wybrana:

― KANIA Małgorzata,

z listy nr 5            KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 18.
Wybory do Rady Powiatu w Wałczu

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 39508.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 20022 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20020 osób, to jest 50,67% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 19048, to jest 95,14% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 972, to jest 4,86% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 566, to jest 58,23% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 406, to jest 41,77% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 11             KWW „NIEZALEŻNI”;

5)   lista nr 12             KWW „WSPÓLNY POWIAT”.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 18447;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 9328 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9328;

6)   głosów ważnych oddano 8980;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ZASADA Bartosz Henryk,

        ― DOŁOWY Janusz Jakub;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― WANKIEWICZ Bogdan Jan,

        ― NIEWCZAS Sławomir,

        ― PAWLUS Jolanta,

        ― TEREFENKO Bożena Alicja;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― JARCZEWSKA Anna;

d)   lista nr 12 ― KWW „WSPÓLNY POWIAT” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RÓŻAŃSKI Janusz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 9603;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4771 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4771;

6)   głosów ważnych oddano 4488;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SUBOCZ Jadwiga Maria;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WENIO Tadeusz;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― MAKSYMOWICZ Przemysław Piotr;

d)   lista nr 12 ― KWW „WSPÓLNY POWIAT” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― STANISŁAWSKI Przemysław;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 11458;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5923 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5921;

6)   głosów ważnych oddano 5580;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PIERZYŃSKI Piotr Stanisław;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KĘSEK Danuta,

        ― GOSTOŁEK Andrzej Czesław,

        ― NAREL Wojciech;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GRUDZIŃSKI Jan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

m. Wałcz

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział II
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 14.
Wybory do Rady Miasta Wałcz

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 21 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 18435, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 9325 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 9321 osób, to jest 50,56% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 9073, to jest 97,34% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 248, to jest 2,66% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 144, to jest 58,06% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 104, to jest 41,94% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

3)   lista nr 14             KWW MŁODZI WAŁCZA 2050;

4)   lista nr 15             KWW RUCH SAMORZĄDOWY ORS „PRZYSZŁOŚĆ”;

5)   lista nr 16             KWW „NIEZALEŻNI”;

6)   lista nr 17             KWW WSPÓLNY WAŁCZ.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 5538;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2724 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2724;

6)   głosów ważnych oddano 2639;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RYDER Zdzisław;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻEBROWSKI Maciej Grzegorz,

        ― SZALLA Dariusz,

        ― KWIATKOWSKI Sebastian;

c)   lista nr 14 ― KWW MŁODZI WAŁCZA 2050 uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― TEREFENKO Magdalena;

d)   lista nr 17 ― KWW WSPÓLNY WAŁCZ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KUCH Halina;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 6640;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3259 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3258;

6)   głosów ważnych oddano 3179;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― MINKOWSKA Maria,

        ― SUBOCZ Andrzej Piotr;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― FILIPIAK Piotr Jacek,

        ― ŚWIĄTKOWSKA Magdalena,

        ― PIESIAK Małgorzata;

c)   lista nr 14 ― KWW MŁODZI WAŁCZA 2050 uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― BIESIADA Monika Ewa;

d)   lista nr 15 ― KWW RUCH SAMORZĄDOWY ORS „PRZYSZŁOŚĆ” uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― ZIELONKA-RUCIŃSKA Małgorzata Zofia;

e)   lista nr 16 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PIOTROWSKI Krzysztof Grzegorz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 6257, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3342 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3339;

6)   głosów ważnych oddano 3255;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GOSZCZYŃSKI Maciej Jerzy;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŁAKOMY Paweł,

        ― FRANASZEK Ewa Hanna;

c)   lista nr 14 ― KWW MŁODZI WAŁCZA 2050 uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― BĄK Mateusz Łukasz;

d)   lista nr 15 ― KWW RUCH SAMORZĄDOWY ORS „PRZYSZŁOŚĆ” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KSEPKO Andrzej Lech;

e)   lista nr 16 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KWAŚNIEWSKI Wiktor Henryk;

f)    lista nr 17 ― KWW WSPÓLNY WAŁCZ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― TOWALEWSKA Bogusława Maria;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 18.
Wybory do Rady Powiatu w Wałczu

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 39508.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 20022 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20020 osób, to jest 50,67% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 19048, to jest 95,14% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 972, to jest 4,86% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 566, to jest 58,23% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 406, to jest 41,77% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 11             KWW „NIEZALEŻNI”;

5)   lista nr 12             KWW „WSPÓLNY POWIAT”.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 18447;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 9328 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9328;

6)   głosów ważnych oddano 8980;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ZASADA Bartosz Henryk,

        ― DOŁOWY Janusz Jakub;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― WANKIEWICZ Bogdan Jan,

        ― NIEWCZAS Sławomir,

        ― PAWLUS Jolanta,

        ― TEREFENKO Bożena Alicja;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― JARCZEWSKA Anna;

d)   lista nr 12 ― KWW „WSPÓLNY POWIAT” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RÓŻAŃSKI Janusz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 9603;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4771 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4771;

6)   głosów ważnych oddano 4488;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SUBOCZ Jadwiga Maria;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WENIO Tadeusz;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― MAKSYMOWICZ Przemysław Piotr;

d)   lista nr 12 ― KWW „WSPÓLNY POWIAT” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― STANISŁAWSKI Przemysław;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 11458;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5923 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5921;

6)   głosów ważnych oddano 5580;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PIERZYŃSKI Piotr Stanisław;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KĘSEK Danuta,

        ― GOSTOŁEK Andrzej Czesław,

        ― NAREL Wojciech;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GRUDZIŃSKI Jan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Wałcz

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 93.
Wybory do Rady Gminy Wałcz

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 14 okręgach wyborczych. 

4.   Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 1, w którym zarejestrowano jedną listę kandydatów.

5.   Uprawnionych do głosowania było 8854.

6.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4427 osobom.

7.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4423 osób, to jest 49,95% uprawnionych do głosowania.

8.   Głosów ważnych oddano 4316, to jest 97,58% ogólnej liczby głosów oddanych.

9.   Głosów nieważnych oddano 107, to jest 2,42% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 48, to jest 44,86% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 59, to jest 55,14% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― KUROWSKI Kornel,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNA GMINA.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 752;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 408 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 407;

6) głosów ważnych oddano 405;

7) radnym został wybrany:

― MARCHEWKA Janusz Józef,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNA GMINA.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 640;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 321 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 321;

6) głosów ważnych oddano 315;

7) radnym został wybrany:

― KASIŃSKI Andrzej,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNA GMINA.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 570;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 264 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 264;

6) głosów ważnych oddano 260;

7) radną została wybrana:

― MICHOREK Mariola,

z listy nr 14          KWW RAZEM DLA GMINY WAŁCZ.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 712;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 342 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 342;

6) głosów ważnych oddano 330;

7) radną została wybrana:

― OSTASZEWSKA-PELC Agnieszka,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNA GMINA.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 690;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 348 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 346;

6) głosów ważnych oddano 330;

7) radnym został wybrany:

― KWAŚNICA Ryszard Piotr,

z listy nr 5            KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 579;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 316 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 316;

6) głosów ważnych oddano 309;

7) radnym został wybrany:

― KAPECKI Marek Jerzy,

z listy nr 14          KWW RAZEM DLA GMINY WAŁCZ.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 750;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 326 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 326;

6) głosów ważnych oddano 316;

7) radnym został wybrany:

― MIKOŁAJCZAK Paweł Tomasz,

z listy nr 14          KWW RAZEM DLA GMINY WAŁCZ.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 662;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 351 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 351;

6) głosów ważnych oddano 342;

7) radną została wybrana:

― HUBAR Dorota,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNA GMINA.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 679;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 338 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 338;

6) głosów ważnych oddano 333;

7) radną została wybrana:

― GOSŁAWSKA Iwona Angelika,

z listy nr 5            KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 605;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 270 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 270;

6) głosów ważnych oddano 262;

7) radną została wybrana:

― ALASZEWICZ Renata Sylwia,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNA GMINA.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 552;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 289 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 288;

6) głosów ważnych oddano 284;

7) radnym został wybrany:

― GĄSIOROWSKI Robert,

z listy nr 14          KWW RAZEM DLA GMINY WAŁCZ.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 545;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 311 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 311;

6) głosów ważnych oddano 308;

7) radnym został wybrany:

― DŁUŻAK Robert Kamil,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNA GMINA.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 589;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 299 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 299;

6) głosów ważnych oddano 293;

7) radną została wybrana:

― HAWRYLUK Izabela Beata,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNA GMINA.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 529;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 244 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 244;

6) głosów ważnych oddano 229;

7) radnym został wybrany:

― HEJAK Zbigniew,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNA GMINA.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 18.
Wybory do Rady Powiatu w Wałczu

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 39508.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 20022 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20020 osób, to jest 50,67% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 19048, to jest 95,14% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 972, to jest 4,86% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 566, to jest 58,23% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 406, to jest 41,77% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 11             KWW „NIEZALEŻNI”;

5)   lista nr 12             KWW „WSPÓLNY POWIAT”.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 18447;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 9328 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9328;

6)   głosów ważnych oddano 8980;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ZASADA Bartosz Henryk,

        ― DOŁOWY Janusz Jakub;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― WANKIEWICZ Bogdan Jan,

        ― NIEWCZAS Sławomir,

        ― PAWLUS Jolanta,

        ― TEREFENKO Bożena Alicja;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― JARCZEWSKA Anna;

d)   lista nr 12 ― KWW „WSPÓLNY POWIAT” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RÓŻAŃSKI Janusz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 9603;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4771 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4771;

6)   głosów ważnych oddano 4488;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SUBOCZ Jadwiga Maria;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WENIO Tadeusz;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― MAKSYMOWICZ Przemysław Piotr;

d)   lista nr 12 ― KWW „WSPÓLNY POWIAT” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― STANISŁAWSKI Przemysław;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 11458;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5923 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5921;

6)   głosów ważnych oddano 5580;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PIERZYŃSKI Piotr Stanisław;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KĘSEK Danuta,

        ― GOSTOŁEK Andrzej Czesław,

        ― NAREL Wojciech;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GRUDZIŃSKI Jan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Wierzchowo

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 97.
Wybory do Rady Gminy Wierzchowo

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 3309.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 1808 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1808 osób, to jest 54,64% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 1754, to jest 97,01% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 54, to jest 2,99% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 7, to jest 12,96% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 47, to jest 87,04% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 220;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 104 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 104;

6) głosów ważnych oddano 103;

7) radną została wybrana:

― BOROWIEC Barbara,

z listy nr 19          KWW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 206;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 132 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132;

6) głosów ważnych oddano 130;

7) radnym został wybrany:

― RYDER Przemysław Adam,

z listy nr 16          KWW POJEZIERZE DRAWSKIE.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 193;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 110 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110;

6) głosów ważnych oddano 106;

7) radnym został wybrany:

― SZARZYŃSKI Roman Piotr,

z listy nr 19          KWW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 155;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 87 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 87;

6) głosów ważnych oddano 87;

7) radnym został wybrany:

― BOROWICZ Ryszard,

z listy nr 19          KWW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 149;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 68 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 68;

6) głosów ważnych oddano 68;

7) radną została wybrana:

― SOBCZAK Dorota Stanisława,

z listy nr 19          KWW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 206;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 97 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97;

6) głosów ważnych oddano 90;

7) radną została wybrana:

― KORDEK Dorota,

z listy nr 16          KWW POJEZIERZE DRAWSKIE.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 181;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107;

6) głosów ważnych oddano 100;

7) radnym został wybrany:

― BOGIŃ Maciej Karol,

z listy nr 19          KWW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 225;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 123 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123;

6) głosów ważnych oddano 120;

7) radnym został wybrany:

― PAWŁOWICZ Bogusław Aleksander,

z listy nr 19          KWW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 246;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 130 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130;

6) głosów ważnych oddano 125;

7) radnym został wybrany:

― RESZTA Olaf,

z listy nr 19          KWW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 263;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 163 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163;

6) głosów ważnych oddano 156;

7) radną została wybrana:

― AUGUSTYNIAK Jolanta Maria,

z listy nr 19          KWW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 225;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 132 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132;

6) głosów ważnych oddano 125;

7) radnym został wybrany:

― CZYLEKO Zbigniew,

z listy nr 19          KWW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 272;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 155 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155;

6) głosów ważnych oddano 149;

7) radną została wybrana:

― KLONEK Jolanta,

z listy nr 16          KWW POJEZIERZE DRAWSKIE.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 275;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 148 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 148;

6) głosów ważnych oddano 147;

7) radną została wybrana:

― KOWALCZYK Katarzyna,

z listy nr 18          KWW GMINĘ TWORZĄ JEJ MIESZKAŃCY.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 251;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 142 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142;

6) głosów ważnych oddano 139;

7) radnym został wybrany:

― MIKOŁAJSKI Radosław,

z listy nr 19          KWW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 242;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 110 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 110;

6) głosów ważnych oddano 109;

7) radną została wybrana:

― KAŁANDYK Lidia Anna,

z listy nr 19          KWW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 3.
Wybory do Rady Powiatu Drawskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 42828.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 21189 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21186 osób, to jest 49,47% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 19929, to jest 94,07% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1257, to jest 5,93% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 734, to jest 58,39% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 523, to jest 41,61% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 4              KKW LEWICA;

3)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 11             KWW DOBRA DROGA 2050;

5)   lista nr 12             KWW POJEZIERZE DRAWSKIE;

6)   lista nr 13             KWW PSL TRZECIA DROGA.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 12265;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6236 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6235;

6)   głosów ważnych oddano 5837;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GRZYMAŁA Jan Stanisław;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― POLAK Genowefa,

        ― SZEWCZYK Jan;

c)   lista nr 11 ― KWW DOBRA DROGA 2050 uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SŁOMKA Maciej;

d)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DUDOR Zbigniew Józef;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 18328;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 9152 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9152;

6)   głosów ważnych oddano 8568;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHOJNACKI Michał;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CYBULA Stanisław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― PŁAŻALSKI Piotr Michał,

        ― ZBYTEK Violetta Maria;

d)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KORCZYŃSKI Karol Adam,

        ― SAMEK Halina;

e)   lista nr 13 ― KWW PSL TRZECIA DROGA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― BUDZYŃSKI Tomasz Jan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 12235;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5801 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5799;

6)   głosów ważnych oddano 5524;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― GŁOWACKA Barbara;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KOZŁOWSKI Jacek Jerzy,

        ― BUCZEK Grażyna Bogusława;

c)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― WŁODARCZYK Waldemar Krzysztof,

        ― PTAK Urszula Henryka;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Złocieniec

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 99.
Wybory do Rady Miejskiej Złocieńca

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 12215, w tym 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5791 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 5790 osób, to jest 47,40% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 5612, to jest 96,93% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 178, to jest 3,07% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 42, to jest 23,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 136, to jest 76,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 786;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 418 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 418;

6) głosów ważnych oddano 410;

7) radnym został wybrany:

― MACUL Jan Władysław,

z listy nr 16          KWW AKTYWNI DLA GMINY.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 743;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 363 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 363;

6) głosów ważnych oddano 355;

7) radnym został wybrany:

― RUDY Paweł Maciej,

z listy nr 16          KWW AKTYWNI DLA GMINY.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 838;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 375 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 374;

6) głosów ważnych oddano 350;

7) radną została wybrana:

― KUCZYŃSKA-KOCHANA Monika,

z listy nr 17          KWW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 874;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 361 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 361;

6) głosów ważnych oddano 352;

7) radną została wybrana:

― KOZAK Grażyna,

z listy nr 16          KWW AKTYWNI DLA GMINY.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 811;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 422 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 422;

6) głosów ważnych oddano 416;

7) radną została wybrana:

― KUSZMAR Aneta Małgorzata,

z listy nr 16          KWW AKTYWNI DLA GMINY.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 752;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 399 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 399;

6) głosów ważnych oddano 385;

7) radnym został wybrany:

― JAKUBOWSKI Michał,

z listy nr 16          KWW AKTYWNI DLA GMINY.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 768;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 395 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395;

6) głosów ważnych oddano 387;

7) radną została wybrana:

― KAWA-MAZUR Renata,

z listy nr 16          KWW AKTYWNI DLA GMINY.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 881;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 415 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 415;

6) głosów ważnych oddano 384;

7) radnym został wybrany:

― SOBCZAK Jarosław Krzysztof,

z listy nr 16          KWW AKTYWNI DLA GMINY.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 789;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 344 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 344;

6) głosów ważnych oddano 334;

7) radnym został wybrany:

― BUCA Waldemar Grzegorz,

z listy nr 19          KWW - MOŻNA LEPIEJ 2024.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 866;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 396 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 395;

6) głosów ważnych oddano 379;

7) radnym został wybrany:

― HERBUT Edward Andrzej,

z listy nr 16          KWW AKTYWNI DLA GMINY.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 764;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 395 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 396;

6) głosów ważnych oddano 389;

7) radnym został wybrany:

― CYC Roman,

z listy nr 16          KWW AKTYWNI DLA GMINY.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 744;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 350 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 350;

6) głosów ważnych oddano 337;

7) radną została wybrana:

― KOWALEWICZ Romana Irena,

z listy nr 16          KWW AKTYWNI DLA GMINY.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 850;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 388 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 388;

6) głosów ważnych oddano 379;

7) radnym został wybrany:

― POKUTYŃSKI Radosław,

z listy nr 16          KWW AKTYWNI DLA GMINY.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 880, w tym 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 414 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 414;

6) głosów ważnych oddano 408;

7) radną została wybrana:

― PAWŁOWSKA Barbara,

z listy nr 17          KWW LOKALNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 869;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 356 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 356;

6) głosów ważnych oddano 347;

7) radną została wybrana:

― BYLINA Wioleta,

z listy nr 16          KWW AKTYWNI DLA GMINY.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 3.
Wybory do Rady Powiatu Drawskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 42828.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 21189 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21186 osób, to jest 49,47% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 19929, to jest 94,07% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1257, to jest 5,93% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 734, to jest 58,39% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 523, to jest 41,61% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 4              KKW LEWICA;

3)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 11             KWW DOBRA DROGA 2050;

5)   lista nr 12             KWW POJEZIERZE DRAWSKIE;

6)   lista nr 13             KWW PSL TRZECIA DROGA.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 12265;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6236 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6235;

6)   głosów ważnych oddano 5837;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GRZYMAŁA Jan Stanisław;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― POLAK Genowefa,

        ― SZEWCZYK Jan;

c)   lista nr 11 ― KWW DOBRA DROGA 2050 uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SŁOMKA Maciej;

d)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DUDOR Zbigniew Józef;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 18328;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 9152 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9152;

6)   głosów ważnych oddano 8568;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHOJNACKI Michał;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CYBULA Stanisław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― PŁAŻALSKI Piotr Michał,

        ― ZBYTEK Violetta Maria;

d)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KORCZYŃSKI Karol Adam,

        ― SAMEK Halina;

e)   lista nr 13 ― KWW PSL TRZECIA DROGA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― BUDZYŃSKI Tomasz Jan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 12235;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5801 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5799;

6)   głosów ważnych oddano 5524;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― GŁOWACKA Barbara;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KOZŁOWSKI Jacek Jerzy,

        ― BUCZEK Grażyna Bogusława;

c)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― WŁODARCZYK Waldemar Krzysztof,

        ― PTAK Urszula Henryka;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      rad 

gm. Bierzwnik

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 8.
Wybory do Rady Gminy Bierzwnik

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 3674.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2106 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2105 osób, to jest 57,29% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 2039, to jest 96,86% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 66, to jest 3,14% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 12, to jest 18,18% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 54, to jest 81,82% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 235;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 140 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139;

6) głosów ważnych oddano 137;

7) radną została wybrana:

― CEMBAŁA Joanna Katarzyna,

z listy nr 14          KWW GWARANCJA SUKCESU.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 204;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 115 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114;

6) głosów ważnych oddano 107;

7) radnym został wybrany:

― PIECHOTA Radosław Jan,

z listy nr 15          KWW LESZKA WALOCHA.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 199;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 133 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133;

6) głosów ważnych oddano 128;

7) radnym został wybrany:

― KOCYŁA Robert Maciej,

z listy nr 16          KWW TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 231;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 152 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152;

6) głosów ważnych oddano 146;

7) radną została wybrana:

― RADZISZEWICZ Beata Jadwiga,

z listy nr 15          KWW LESZKA WALOCHA.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 343;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 204 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204;

6) głosów ważnych oddano 199;

7) radnym został wybrany:

― MAREK Jan Wacław,

z listy nr 15          KWW LESZKA WALOCHA.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 186;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 82 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 82;

6) głosów ważnych oddano 76;

7) radnym został wybrany:

― SIERA Arkadiusz,

z listy nr 14          KWW GWARANCJA SUKCESU.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 231;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 119 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119;

6) głosów ważnych oddano 118;

7) radną została wybrana:

― BYCZKIEWICZ Krystyna,

z listy nr 15          KWW LESZKA WALOCHA.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 316;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 182 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 182;

6) głosów ważnych oddano 178;

7) radnym został wybrany:

― TERKA Wincenty,

z listy nr 14          KWW GWARANCJA SUKCESU.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 237;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 144 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144;

6) głosów ważnych oddano 139;

7) radną została wybrana:

― RĘBAS Karolina,

z listy nr 14          KWW GWARANCJA SUKCESU.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 231;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 115 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115;

6) głosów ważnych oddano 110;

7) radnym został wybrany:

― PRZYGOŃSKI Dominik,

z listy nr 14          KWW GWARANCJA SUKCESU.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 194;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 125 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126;

6) głosów ważnych oddano 120;

7) radnym został wybrany:

― PAWLAK Grzegorz,

z listy nr 14          KWW GWARANCJA SUKCESU.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 192;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 115 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115;

6) głosów ważnych oddano 109;

7) radną została wybrana:

― RYBIŃSKA Katarzyna,

z listy nr 16          KWW TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 320;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 152 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152;

6) głosów ważnych oddano 151;

7) radnym został wybrany:

― WASZKIEL Dawid,

z listy nr 14          KWW GWARANCJA SUKCESU.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 316;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 190 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 190;

6) głosów ważnych oddano 189;

7) radną została wybrana:

― WŁODARCZYK Anna Ewa,

z listy nr 15          KWW LESZKA WALOCHA.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 239;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 138 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138;

6) głosów ważnych oddano 132;

7) radnym został wybrany:

― HERMAN Szymon Jarosław,

z listy nr 15          KWW LESZKA WALOCHA.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 2.
Wybory do Rady Powiatu Choszczeńskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 36188.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 18829 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18828 osób, to jest 52,03% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 17754, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1074, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 720, to jest 67,04% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 354, to jest 32,96% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 4              KKW LEWICA;

4)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

5)   lista nr 11             KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK;

6)   lista nr 12             KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 6381;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3568;

6)   głosów ważnych oddano 3315;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― OWCZAREK Henryk;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOŁUDA Aneta Maria;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RADOMIAK Maciej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 16121;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8231 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8232;

6)   głosów ważnych oddano 7927;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― RYDZ Stanisław Krzysztof,

        ― CIEŚLAK Barbara;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SIEŃKO Magdalena;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ADAMCZYK Robert,

        ― KAMELA Piotr Tomasz;

d)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KASZAK Wioletta,

        ― KOZUBSKI Jerzy;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 7932;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4175 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4175;

6)   głosów ważnych oddano 3893;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BUCHAJCZYK Małgorzata Grażyna,

        ― KIŁOCZKO Jolanta;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOWALCZYK Izabela;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KONOPELSKI Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 5754;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2853 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2853;

6)   głosów ważnych oddano 2619;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHEBA Wojciech Henryk;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZYŁUCKI Sławomir;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KWIATKOWSKI Bogdan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Choszczno

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 18.
Wybory do Rady Miejskiej w Choszcznie

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 16123, w tym 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8225 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 8224 osób, to jest 51,01% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 8007, to jest 97,36% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 217, to jest 2,64% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 43, to jest 19,82% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 174, to jest 80,18% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1309;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 591 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 591;

6) głosów ważnych oddano 575;

7) radnym został wybrany:

― ZADKA Maciej,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1262, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 697 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 697;

6) głosów ważnych oddano 673;

7) radną została wybrana:

― KASIOR Teresa,

z listy nr 20          KWW TERESY KASIOR.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1332;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 548 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 548;

6) głosów ważnych oddano 532;

7) radnym został wybrany:

― MĘŻYKOWSKI Waldemar,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1181;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 601 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 601;

6) głosów ważnych oddano 585;

7) radnym został wybrany:

― WIERZBA Piotr,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1127;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 635 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 635;

6) głosów ważnych oddano 623;

7) radnym został wybrany:

― PUZIAK Michał,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1135;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 624 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 623;

6) głosów ważnych oddano 604;

7) radną została wybrana:

― MAJEWSKA Małgorzata Aneta,

z listy nr 21          KWW MAŁGORZATY MAJEWSKIEJ.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 736;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 416 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 416;

6) głosów ważnych oddano 405;

7) radnym został wybrany:

― ZAKRZEWSKI Andrzej Jerzy,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 863;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 475 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 475;

6) głosów ważnych oddano 468;

7) radnym został wybrany:

― ŻÓŁKIEWICZ Zbigniew,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 804;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 508 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 508;

6) głosów ważnych oddano 491;

7) radną została wybrana:

― KASZAK Malwina Antonina,

z listy nr 14          KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1526;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 747 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 747;

6) głosów ważnych oddano 734;

7) radną została wybrana:

― BIKOWSKA Anetta Maria,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 920, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 488 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 488;

6) głosów ważnych oddano 470;

7) radnym został wybrany:

― SZYMAŃSKI Bogusław Ireneusz,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 975;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 465 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 465;

6) głosów ważnych oddano 452;

7) radną została wybrana:

― MAZURKIEWICZ Sylwia Katarzyna,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1093;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 504 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 504;

6) głosów ważnych oddano 493;

7) radnym został wybrany:

― POŁOMSKI Krzysztof,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 947;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 437 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 437;

6) głosów ważnych oddano 425;

7) radnym został wybrany:

― CZAPIEWSKI Kazimierz Władysław,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 913;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 489 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 489;

6) głosów ważnych oddano 477;

7) radnym został wybrany:

― PILARSKI Adam,

z listy nr 19          KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 2.
Wybory do Rady Powiatu Choszczeńskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 36188.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 18829 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18828 osób, to jest 52,03% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 17754, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1074, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 720, to jest 67,04% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 354, to jest 32,96% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 4              KKW LEWICA;

4)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

5)   lista nr 11             KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK;

6)   lista nr 12             KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 6381;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3568;

6)   głosów ważnych oddano 3315;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― OWCZAREK Henryk;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOŁUDA Aneta Maria;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RADOMIAK Maciej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 16121;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8231 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8232;

6)   głosów ważnych oddano 7927;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― RYDZ Stanisław Krzysztof,

        ― CIEŚLAK Barbara;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SIEŃKO Magdalena;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ADAMCZYK Robert,

        ― KAMELA Piotr Tomasz;

d)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KASZAK Wioletta,

        ― KOZUBSKI Jerzy;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 7932;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4175 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4175;

6)   głosów ważnych oddano 3893;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BUCHAJCZYK Małgorzata Grażyna,

        ― KIŁOCZKO Jolanta;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOWALCZYK Izabela;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KONOPELSKI Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 5754;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2853 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2853;

6)   głosów ważnych oddano 2619;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHEBA Wojciech Henryk;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZYŁUCKI Sławomir;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KWIATKOWSKI Bogdan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Czaplinek

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 19.
Wybory do Rady Miejskiej w Czaplinku

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 8921, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4405 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4401 osób, to jest 49,33% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 4312, to jest 97,98% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 89, to jest 2,02% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 24, to jest 26,97% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 65, to jest 73,03% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 737;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 410 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 409;

6) głosów ważnych oddano 402;

7) radnym został wybrany:

― GABRYŚ Grzegorz,

z listy nr 20          KWW MARCIN NARUSZEWICZ.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 485;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 222 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 222;

6) głosów ważnych oddano 209;

7) radną została wybrana:

― SOBCZAK Ewa Jolanta,

z listy nr 17          KWW MICHAŁ OLEJNICZAK DZIAŁAJMY RAZEM.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 626;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 301 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 301;

6) głosów ważnych oddano 297;

7) radnym został wybrany:

― CZERNIAWSKI Marcin Jan,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 621;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 304 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 304;

6) głosów ważnych oddano 300;

7) radnym został wybrany:

― BERNAT Maciej Piotr,

z listy nr 16          KWW - MOŻNA LEPIEJ 2024.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 612;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 328;

6) głosów ważnych oddano 327;

7) radnym został wybrany:

― SIELATYCKI Marcin,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 548;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 298 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 298;

6) głosów ważnych oddano 291;

7) radną została wybrana:

― HEIB Patrycja,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 561;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 288 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 288;

6) głosów ważnych oddano 280;

7) radnym został wybrany:

― PASTUSZEK Szymon,

z listy nr 20          KWW MARCIN NARUSZEWICZ.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 509;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 265 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 265;

6) głosów ważnych oddano 263;

7) radną została wybrana:

― KAŁKA Anna,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 657;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 309 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 309;

6) głosów ważnych oddano 298;

7) radną została wybrana:

― JĘDRZEJEWSKA Ewa,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 595;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 292 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 290;

6) głosów ważnych oddano 281;

7) radną została wybrana:

― JĘDRZEJSZYN Katarzyna,

z listy nr 20          KWW MARCIN NARUSZEWICZ.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 645;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 355 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 355;

6) głosów ważnych oddano 348;

7) radnym został wybrany:

― KOTŁOWSKI Kacper Grzegorz,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 566;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 230 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 230;

6) głosów ważnych oddano 226;

7) radnym został wybrany:

― BABIAK Mariusz,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 641, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 294 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 294;

6) głosów ważnych oddano 288;

7) radnym został wybrany:

― BIEGAJŁO Rafał,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 569;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 256 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 255;

6) głosów ważnych oddano 249;

7) radną została wybrana:

― KUPCZYK Elżbieta,

z listy nr 19          KWW STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZAPLINKA.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 549;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 253 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253;

6) głosów ważnych oddano 253;

7) radną została wybrana:

― KUCHARCZYK Anna,

z listy nr 18          KWW KATARZYNA SZLOŃSKA-GETKA Z WAMI I DLA WAS.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 3.
Wybory do Rady Powiatu Drawskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 42828.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 21189 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21186 osób, to jest 49,47% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 19929, to jest 94,07% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1257, to jest 5,93% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 734, to jest 58,39% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 523, to jest 41,61% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 4              KKW LEWICA;

3)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 11             KWW DOBRA DROGA 2050;

5)   lista nr 12             KWW POJEZIERZE DRAWSKIE;

6)   lista nr 13             KWW PSL TRZECIA DROGA.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 12265;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6236 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6235;

6)   głosów ważnych oddano 5837;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GRZYMAŁA Jan Stanisław;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― POLAK Genowefa,

        ― SZEWCZYK Jan;

c)   lista nr 11 ― KWW DOBRA DROGA 2050 uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SŁOMKA Maciej;

d)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DUDOR Zbigniew Józef;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 18328;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 9152 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9152;

6)   głosów ważnych oddano 8568;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHOJNACKI Michał;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CYBULA Stanisław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― PŁAŻALSKI Piotr Michał,

        ― ZBYTEK Violetta Maria;

d)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KORCZYŃSKI Karol Adam,

        ― SAMEK Halina;

e)   lista nr 13 ― KWW PSL TRZECIA DROGA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― BUDZYŃSKI Tomasz Jan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 12235;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5801 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5799;

6)   głosów ważnych oddano 5524;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― GŁOWACKA Barbara;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KOZŁOWSKI Jacek Jerzy,

        ― BUCZEK Grażyna Bogusława;

c)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― WŁODARCZYK Waldemar Krzysztof,

        ― PTAK Urszula Henryka;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Człopa

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 20.
Wybory do Rady Miejskiej w Człopie

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 3802, w tym 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2110 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2110 osób, to jest 55,50% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 2055, to jest 97,39% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 55, to jest 2,61% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 9, to jest 16,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 46, to jest 83,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 337;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 198 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198;

6) głosów ważnych oddano 196;

7) radną została wybrana:

― GAZDA Krystyna,

z listy nr 18          KWW RAMIĘ W RAMIĘ Z MIESZKAŃCAMI.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 231;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 123 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123;

6) głosów ważnych oddano 119;

7) radnym został wybrany:

― MACIESZA Wojciech Jerzy,

z listy nr 15          KWW GMINA CZŁOPA 2030.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 284;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 171 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 171;

6) głosów ważnych oddano 169;

7) radnym został wybrany:

― BULIK Piotr,

z listy nr 15          KWW GMINA CZŁOPA 2030.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 229;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 145 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145;

6) głosów ważnych oddano 144;

7) radnym został wybrany:

― POGORZELSKI Dariusz Adam,

z listy nr 15          KWW GMINA CZŁOPA 2030.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 302;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 183 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183;

6) głosów ważnych oddano 177;

7) radnym został wybrany:

― SZLĘDAK Krzysztof,

z listy nr 15          KWW GMINA CZŁOPA 2030.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 197;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 86 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 86;

6) głosów ważnych oddano 81;

7) radnym został wybrany:

― NOWAK Mirosław,

z listy nr 15          KWW GMINA CZŁOPA 2030.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 212;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 122 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122;

6) głosów ważnych oddano 117;

7) radną została wybrana:

― SROCZYŃSKA Maria Anna,

z listy nr 18          KWW RAMIĘ W RAMIĘ Z MIESZKAŃCAMI.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 335;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 184 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 184;

6) głosów ważnych oddano 181;

7) radną została wybrana:

― KAWALEC Ewa Maria,

z listy nr 15          KWW GMINA CZŁOPA 2030.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 195;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 114 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114;

6) głosów ważnych oddano 113;

7) radnym został wybrany:

― OLEJARCZYK Tadeusz,

z listy nr 14          KWW NIEZALEŻNI - WSPÓLNOTA.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 254;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 131 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131;

6) głosów ważnych oddano 128;

7) radnym został wybrany:

― ZASKÓRSKI Lech Bolesław,

z listy nr 14          KWW NIEZALEŻNI - WSPÓLNOTA.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 188;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 101 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 101;

6) głosów ważnych oddano 99;

7) radnym został wybrany:

― LUBCZYŃSKI Karol Leon,

z listy nr 18          KWW RAMIĘ W RAMIĘ Z MIESZKAŃCAMI.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 170;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 97 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97;

6) głosów ważnych oddano 92;

7) radnym został wybrany:

― JABŁOŃSKI Maciej Bartosz,

z listy nr 16          KWW DOBRO GMINY.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 304, w tym 3 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 163 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163;

6) głosów ważnych oddano 158;

7) radnym został wybrany:

― LISOWSKI Wojciech Andrzej,

z listy nr 18          KWW RAMIĘ W RAMIĘ Z MIESZKAŃCAMI.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 214;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 84 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 84;

6) głosów ważnych oddano 80;

7) radnym został wybrany:

― ŻESZOT Wojciech,

z listy nr 15          KWW GMINA CZŁOPA 2030.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 350;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 208 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 208;

6) głosów ważnych oddano 201;

7) radną została wybrana:

― MAGDZIŃSKA Małgorzata Agnieszka,

z listy nr 16          KWW DOBRO GMINY.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 18.
Wybory do Rady Powiatu w Wałczu

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 39508.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 20022 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20020 osób, to jest 50,67% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 19048, to jest 95,14% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 972, to jest 4,86% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 566, to jest 58,23% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 406, to jest 41,77% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 11             KWW „NIEZALEŻNI”;

5)   lista nr 12             KWW „WSPÓLNY POWIAT”.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 18447;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 9328 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9328;

6)   głosów ważnych oddano 8980;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ZASADA Bartosz Henryk,

        ― DOŁOWY Janusz Jakub;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― WANKIEWICZ Bogdan Jan,

        ― NIEWCZAS Sławomir,

        ― PAWLUS Jolanta,

        ― TEREFENKO Bożena Alicja;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― JARCZEWSKA Anna;

d)   lista nr 12 ― KWW „WSPÓLNY POWIAT” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RÓŻAŃSKI Janusz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 9603;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4771 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4771;

6)   głosów ważnych oddano 4488;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SUBOCZ Jadwiga Maria;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WENIO Tadeusz;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― MAKSYMOWICZ Przemysław Piotr;

d)   lista nr 12 ― KWW „WSPÓLNY POWIAT” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― STANISŁAWSKI Przemysław;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 11458;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5923 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5921;

6)   głosów ważnych oddano 5580;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PIERZYŃSKI Piotr Stanisław;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KĘSEK Danuta,

        ― GOSTOŁEK Andrzej Czesław,

        ― NAREL Wojciech;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GRUDZIŃSKI Jan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Drawno

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 27.
Wybory do Rady Miejskiej w Drawnie

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 3898.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2069 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2069 osób, to jest 53,08% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 1994, to jest 96,38% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 75, to jest 3,62% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 23, to jest 30,67% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 52, to jest 69,33% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 252;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 144 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 144;

6) głosów ważnych oddano 142;

7) radnym został wybrany:

― WIŚNIOWSKI Wojciech,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 227;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 136 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136;

6) głosów ważnych oddano 133;

7) radnym został wybrany:

― EMILIANOWICZ Adam Andrzej,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 201;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107;

6) głosów ważnych oddano 103;

7) radnym został wybrany:

― LEWANDOWSKI Janusz Wojciech,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 200;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 103 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103;

6) głosów ważnych oddano 97;

7) radnym został wybrany:

― BOJARA Krzysztof Janusz,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 263;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 142 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142;

6) głosów ważnych oddano 137;

7) radnym został wybrany:

― BUCHAJCZYK Bogdan Sławomir,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 264;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 142 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 142;

6) głosów ważnych oddano 139;

7) radnym został wybrany:

― NOWAK Sławomir,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 346;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 191 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 191;

6) głosów ważnych oddano 186;

7) radnym został wybrany:

― KRYKWIŃSKI Patryk,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 369;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 185 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185;

6) głosów ważnych oddano 168;

7) radnym został wybrany:

― BUCHAJCZYK Łukasz,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 335;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 167 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167;

6) głosów ważnych oddano 162;

7) radną została wybrana:

― TRACZYK Agnieszka,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 350;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 213 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 213;

6) głosów ważnych oddano 207;

7) radnym został wybrany:

― KIC Tomasz,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 227;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 139 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 139;

6) głosów ważnych oddano 136;

7) radnym został wybrany:

― LEWDAŃSKI Karol Jakub,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 241;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 112 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112;

6) głosów ważnych oddano 108;

7) radnym został wybrany:

― DEMENTIEW Aleksander,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 234;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 107;

6) głosów ważnych oddano 103;

7) radnym został wybrany:

― KASPRZAK Paweł Piotr,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 235;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 106 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106;

6) głosów ważnych oddano 104;

7) radną została wybrana:

― KOŁODZIEJSKA Agnieszka,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 154;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 75 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75;

6) głosów ważnych oddano 69;

7) radną została wybrana:

― KUCHARSKA Jolanta,

z listy nr 14          KWW LEPSZA GMINA DRAWNO.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 2.
Wybory do Rady Powiatu Choszczeńskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 36188.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 18829 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18828 osób, to jest 52,03% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 17754, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1074, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 720, to jest 67,04% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 354, to jest 32,96% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 4              KKW LEWICA;

4)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

5)   lista nr 11             KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK;

6)   lista nr 12             KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 6381;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3568;

6)   głosów ważnych oddano 3315;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― OWCZAREK Henryk;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOŁUDA Aneta Maria;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RADOMIAK Maciej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 16121;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8231 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8232;

6)   głosów ważnych oddano 7927;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― RYDZ Stanisław Krzysztof,

        ― CIEŚLAK Barbara;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SIEŃKO Magdalena;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ADAMCZYK Robert,

        ― KAMELA Piotr Tomasz;

d)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KASZAK Wioletta,

        ― KOZUBSKI Jerzy;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 7932;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4175 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4175;

6)   głosów ważnych oddano 3893;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BUCHAJCZYK Małgorzata Grażyna,

        ― KIŁOCZKO Jolanta;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOWALCZYK Izabela;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KONOPELSKI Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 5754;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2853 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2853;

6)   głosów ważnych oddano 2619;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHEBA Wojciech Henryk;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZYŁUCKI Sławomir;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KWIATKOWSKI Bogdan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Drawsko Pomorskie

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 28.
Wybory do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 12985, w tym 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6070 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 6071 osób, to jest 46,75% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 5878, to jest 96,82% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 193, to jest 3,18% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 45, to jest 23,32% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 148, to jest 76,68% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 763;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 405 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 405;

6) głosów ważnych oddano 398;

7) radną została wybrana:

― JESIOŁOWSKA Ewa,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 855;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 454 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 454;

6) głosów ważnych oddano 439;

7) radnym został wybrany:

― KURZĄTKOWSKI Romuald,

z listy nr 16          KWW ZDR.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 948;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 474 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 474;

6) głosów ważnych oddano 451;

7) radnym został wybrany:

― TYLKA Andrzej Stefan,

z listy nr 16          KWW ZDR.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 814;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 341 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 341;

6) głosów ważnych oddano 331;

7) radnym został wybrany:

― CZERWIŃSKI Krzysztof Jan,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 864;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 373 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 373;

6) głosów ważnych oddano 359;

7) radnym został wybrany:

― KOWALCZYK Robert,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 887;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 390 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 390;

6) głosów ważnych oddano 372;

7) radnym został wybrany:

― KAMIŃSKI Artur Patryk,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 960;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 544 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 544;

6) głosów ważnych oddano 533;

7) radną została wybrana:

― BRZEŹNIAKIEWICZ Agnieszka Krystyna,

z listy nr 5            KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 956;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 472 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 473;

6) głosów ważnych oddano 456;

7) radnym został wybrany:

― WESOŁOWSKI Mateusz Łukasz,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 803;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 392 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 392;

6) głosów ważnych oddano 380;

7) radnym został wybrany:

― MATUSIAK Włodzimierz Jacek,

z listy nr 5            KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 855;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 392 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 392;

6) głosów ważnych oddano 377;

7) radnym został wybrany:

― SKRZYPCZAK Michał,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 972;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 398 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 398;

6) głosów ważnych oddano 391;

7) radną została wybrana:

― GRABOWSKA Anna,

z listy nr 4            KKW LEWICA.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 734;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 295 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 295;

6) głosów ważnych oddano 294;

7) radną została wybrana:

― MALEC Regina Sabina,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 872;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 422 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 422;

6) głosów ważnych oddano 417;

7) radnym został wybrany:

― GENDEK Ireneusz,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 1097;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 452 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 452;

6) głosów ważnych oddano 430;

7) radną została wybrana:

― WARDZAŁA Mariola,

z listy nr 5            KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 605, w tym 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 266 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266;

6) głosów ważnych oddano 250;

7) radnym został wybrany:

― BANY Roman Zdzisław,

z listy nr 17          KWW KRZYSZTOFA CZERWIŃSKIEGO.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 3.
Wybory do Rady Powiatu Drawskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 42828.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 21189 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21186 osób, to jest 49,47% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 19929, to jest 94,07% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1257, to jest 5,93% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 734, to jest 58,39% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 523, to jest 41,61% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 4              KKW LEWICA;

3)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 11             KWW DOBRA DROGA 2050;

5)   lista nr 12             KWW POJEZIERZE DRAWSKIE;

6)   lista nr 13             KWW PSL TRZECIA DROGA.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 12265;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6236 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6235;

6)   głosów ważnych oddano 5837;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GRZYMAŁA Jan Stanisław;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― POLAK Genowefa,

        ― SZEWCZYK Jan;

c)   lista nr 11 ― KWW DOBRA DROGA 2050 uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SŁOMKA Maciej;

d)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DUDOR Zbigniew Józef;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 18328;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 9152 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9152;

6)   głosów ważnych oddano 8568;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHOJNACKI Michał;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CYBULA Stanisław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― PŁAŻALSKI Piotr Michał,

        ― ZBYTEK Violetta Maria;

d)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KORCZYŃSKI Karol Adam,

        ― SAMEK Halina;

e)   lista nr 13 ― KWW PSL TRZECIA DROGA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― BUDZYŃSKI Tomasz Jan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 12235;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5801 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5799;

6)   głosów ważnych oddano 5524;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― GŁOWACKA Barbara;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KOZŁOWSKI Jacek Jerzy,

        ― BUCZEK Grażyna Bogusława;

c)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― WŁODARCZYK Waldemar Krzysztof,

        ― PTAK Urszula Henryka;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Kalisz Pomorski

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 35.
Wybory do Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 5346, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3081 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3080 osób, to jest 57,61% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 2999, to jest 97,37% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 81, to jest 2,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 18, to jest 22,22% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 63, to jest 77,78% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 455, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 271 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 271;

6) głosów ważnych oddano 269;

7) radnym został wybrany:

― WASIUTA Bogusław Ryszard,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 314;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 173 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 173;

6) głosów ważnych oddano 170;

7) radnym został wybrany:

― TUZIAK Waldemar Stanisław,

z listy nr 16          KWW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 368;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 234 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234;

6) głosów ważnych oddano 222;

7) radnym został wybrany:

― RYMARSKI Grzegorz,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 338;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 173 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172;

6) głosów ważnych oddano 164;

7) radną została wybrana:

― BANASIAK Aneta,

z listy nr 18          KWW JANUSZA GARBACZA.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 348;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 205 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 205;

6) głosów ważnych oddano 201;

7) radną została wybrana:

― RYDEL Natalia,

z listy nr 16          KWW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 303;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166;

6) głosów ważnych oddano 164;

7) radnym został wybrany:

― KĘDZIERSKI Grzegorz Karol,

z listy nr 18          KWW JANUSZA GARBACZA.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 370;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 203 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203;

6) głosów ważnych oddano 203;

7) radną została wybrana:

― STODULSKA Bogumiła,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 394;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 243 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 243;

6) głosów ważnych oddano 237;

7) radnym został wybrany:

― FURMAN Grzegorz Władysław,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 281;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 163 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 163;

6) głosów ważnych oddano 154;

7) radną została wybrana:

― SROKA Maria,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 360;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 168 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168;

6) głosów ważnych oddano 161;

7) radnym został wybrany:

― ROMANIUK Jacek,

z listy nr 16          KWW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 371;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 227 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227;

6) głosów ważnych oddano 222;

7) radną została wybrana:

― KOWALSKA Grażyna Teresa,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 290;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 151 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 151;

6) głosów ważnych oddano 150;

7) radnym został wybrany:

― GĄSIOROWSKI Paweł,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 387;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 229 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229;

6) głosów ważnych oddano 218;

7) radnym został wybrany:

― BUDZYŃSKI Szczepan,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 374;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 237 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 237;

6) głosów ważnych oddano 232;

7) radnym został wybrany:

― KARSZNIA Marcin,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 393;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 238 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 238;

6) głosów ważnych oddano 232;

7) radnym został wybrany:

― WITEK Zbigniew,

z listy nr 17          KWW ANETY OLSZACKIEJ.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 3.
Wybory do Rady Powiatu Drawskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 42828.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 21189 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 21186 osób, to jest 49,47% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 19929, to jest 94,07% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1257, to jest 5,93% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 734, to jest 58,39% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 523, to jest 41,61% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 4              KKW LEWICA;

3)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 11             KWW DOBRA DROGA 2050;

5)   lista nr 12             KWW POJEZIERZE DRAWSKIE;

6)   lista nr 13             KWW PSL TRZECIA DROGA.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 12265;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 6236 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 6235;

6)   głosów ważnych oddano 5837;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GRZYMAŁA Jan Stanisław;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― POLAK Genowefa,

        ― SZEWCZYK Jan;

c)   lista nr 11 ― KWW DOBRA DROGA 2050 uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SŁOMKA Maciej;

d)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DUDOR Zbigniew Józef;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 18328;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 9152 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9152;

6)   głosów ważnych oddano 8568;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHOJNACKI Michał;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CYBULA Stanisław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― PŁAŻALSKI Piotr Michał,

        ― ZBYTEK Violetta Maria;

d)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KORCZYŃSKI Karol Adam,

        ― SAMEK Halina;

e)   lista nr 13 ― KWW PSL TRZECIA DROGA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― BUDZYŃSKI Tomasz Jan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 12235;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5801 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5799;

6)   głosów ważnych oddano 5524;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― GŁOWACKA Barbara;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KOZŁOWSKI Jacek Jerzy,

        ― BUCZEK Grażyna Bogusława;

c)   lista nr 12 ― KWW POJEZIERZE DRAWSKIE uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― WŁODARCZYK Waldemar Krzysztof,

        ― PTAK Urszula Henryka;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Krzęcin

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 43.
Wybory do Rady Gminy Krzęcin

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 14 okręgach wyborczych. 

4.   Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 9, w którym zarejestrowano jedną listę kandydatów.

5.   Uprawnionych do głosowania było 2540.

6.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 1402 osobom.

7.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1402 osób, to jest 55,20% uprawnionych do głosowania.

8.   Głosów ważnych oddano 1356, to jest 96,72% ogólnej liczby głosów oddanych.

9.   Głosów nieważnych oddano 46, to jest 3,28% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 17, to jest 36,96% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 29, to jest 63,04% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 203;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 116 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116;

6) głosów ważnych oddano 110;

7) radnym został wybrany:

― CIESIOŁKIEWICZ Mieczysław,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 162;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 95 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 95;

6) głosów ważnych oddano 95;

7) radnym został wybrany:

― OGONOWSKI Andrzej Krzysztof,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 217;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 110 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113;

6) głosów ważnych oddano 105;

7) radnym został wybrany:

― PIERZCHAŁA Ryszard,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 266;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 158 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155;

6) głosów ważnych oddano 152;

7) radnym został wybrany:

― PREIS Sebastian,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 194;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 106 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106;

6) głosów ważnych oddano 104;

7) radną została wybrana:

― MATUSZAK Małgorzata,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 200;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 100 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 100;

6) głosów ważnych oddano 96;

7) radnym został wybrany:

― KNERA Grzegorz,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 236;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 136 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 136;

6) głosów ważnych oddano 129;

7) radnym został wybrany:

― BODNAR Tomasz Andrzej,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 140;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 65 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 65;

6) głosów ważnych oddano 63;

7) radnym został wybrany:

― KONOPELSKI Artur Olgierd,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radną została wybrana:

― PREIS Paulina,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 213;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 106 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 106;

6) głosów ważnych oddano 105;

7) radną została wybrana:

― WIŚNIEWSKA Małgorzata Beata,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 150;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 103 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103;

6) głosów ważnych oddano 97;

7) radnym został wybrany:

― JÓZEFCZYK Janusz,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 141;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 75 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75;

6) głosów ważnych oddano 75;

7) radną została wybrana:

― OLEJNIK-PAPROTA Marzena,

z listy nr 4            KKW LEWICA.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 159;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 65 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 65;

6) głosów ważnych oddano 65;

7) radnym został wybrany:

― KUSZ Przemysław,

z listy nr 14          KWW BOGDANA W. BRZUSTOWICZA „RAZEM DLA GMINY”.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 128;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 92 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 92;

6) głosów ważnych oddano 86;

7) radnym został wybrany:

― KAMIŃSKI Daniel Paweł,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 131;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 75 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 75;

6) głosów ważnych oddano 74;

7) radnym został wybrany:

― NOWAK Kamil Jakub,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 2.
Wybory do Rady Powiatu Choszczeńskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 36188.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 18829 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18828 osób, to jest 52,03% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 17754, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1074, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 720, to jest 67,04% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 354, to jest 32,96% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 4              KKW LEWICA;

4)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

5)   lista nr 11             KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK;

6)   lista nr 12             KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 6381;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3568;

6)   głosów ważnych oddano 3315;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― OWCZAREK Henryk;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOŁUDA Aneta Maria;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RADOMIAK Maciej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 16121;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8231 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8232;

6)   głosów ważnych oddano 7927;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― RYDZ Stanisław Krzysztof,

        ― CIEŚLAK Barbara;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SIEŃKO Magdalena;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ADAMCZYK Robert,

        ― KAMELA Piotr Tomasz;

d)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KASZAK Wioletta,

        ― KOZUBSKI Jerzy;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 7932;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4175 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4175;

6)   głosów ważnych oddano 3893;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BUCHAJCZYK Małgorzata Grażyna,

        ― KIŁOCZKO Jolanta;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOWALCZYK Izabela;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KONOPELSKI Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 5754;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2853 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2853;

6)   głosów ważnych oddano 2619;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHEBA Wojciech Henryk;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZYŁUCKI Sławomir;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KWIATKOWSKI Bogdan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Mirosławiec

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 53.
Wybory do Rady Miejskiej w Mirosławcu

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 14 okręgach wyborczych. 

4.   Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 13, w którym zarejestrowano jedną listę kandydatów.

5.   Uprawnionych do głosowania było 3783, w tym 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

6.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 1720 osobom.

7.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1720 osób, to jest 45,47% uprawnionych do głosowania.

8.   Głosów ważnych oddano 1642, to jest 95,47% ogólnej liczby głosów oddanych.

9.   Głosów nieważnych oddano 78, to jest 4,53% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 20, to jest 25,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 58, to jest 74,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 229;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 116 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 116;

6) głosów ważnych oddano 112;

7) radną została wybrana:

― GARBACZ Ewelina Katarzyna,

z listy nr 15          KWW „NIEZALEŻNI”.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 254;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113;

6) głosów ważnych oddano 107;

7) radnym został wybrany:

― KRAWCZYK Paweł,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 256;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 133 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133;

6) głosów ważnych oddano 126;

7) radnym został wybrany:

― SUCHOJAD Piotr,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 251;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 135 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135;

6) głosów ważnych oddano 130;

7) radną została wybrana:

― SENDAL Magdalena,

z listy nr 15          KWW „NIEZALEŻNI”.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 241;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 110 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 109;

6) głosów ważnych oddano 104;

7) radną została wybrana:

― SZYBALSKA Justyna Joanna,

z listy nr 16          KWW PRZYJAZNA GMINA MIROSŁAWIEC.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 312;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 103 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 103;

6) głosów ważnych oddano 93;

7) radnym został wybrany:

― WESOŁOWSKI Ryszard Andrzej,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 276;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 125 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125;

6) głosów ważnych oddano 116;

7) radną została wybrana:

― MARKOWSKA Justyna Beata,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 294;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 137 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138;

6) głosów ważnych oddano 127;

7) radną została wybrana:

― KICIŃSKA Karolina Marta,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 257;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 123 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123;

6) głosów ważnych oddano 119;

7) radną została wybrana:

― MILEWSKA Agnieszka Marta,

z listy nr 16          KWW PRZYJAZNA GMINA MIROSŁAWIEC.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 386;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 204 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204;

6) głosów ważnych oddano 201;

7) radnym został wybrany:

― BIAŁYŃSKI Robert Marek,

z listy nr 16          KWW PRZYJAZNA GMINA MIROSŁAWIEC.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 205, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 80 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80;

6) głosów ważnych oddano 78;

7) radnym został wybrany:

― SULIK Krzysztof,

z listy nr 16          KWW PRZYJAZNA GMINA MIROSŁAWIEC.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 322, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 117 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117;

6) głosów ważnych oddano 111;

7) radną została wybrana:

― JURENC Katarzyna Zofia,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― GŁUSCOW Wasilij,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 285;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 113;

6) głosów ważnych oddano 111;

7) radną została wybrana:

― KŁOS Iwona,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 215;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 111 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 111;

6) głosów ważnych oddano 107;

7) radną została wybrana:

― JANUSZEWSKA Agnieszka Maria,

z listy nr 14          KWW PIOTRA PAWLIKA.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 18.
Wybory do Rady Powiatu w Wałczu

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 39508.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 20022 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20020 osób, to jest 50,67% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 19048, to jest 95,14% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 972, to jest 4,86% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 566, to jest 58,23% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 406, to jest 41,77% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 11             KWW „NIEZALEŻNI”;

5)   lista nr 12             KWW „WSPÓLNY POWIAT”.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 18447;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 9328 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9328;

6)   głosów ważnych oddano 8980;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ZASADA Bartosz Henryk,

        ― DOŁOWY Janusz Jakub;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― WANKIEWICZ Bogdan Jan,

        ― NIEWCZAS Sławomir,

        ― PAWLUS Jolanta,

        ― TEREFENKO Bożena Alicja;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― JARCZEWSKA Anna;

d)   lista nr 12 ― KWW „WSPÓLNY POWIAT” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RÓŻAŃSKI Janusz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 9603;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4771 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4771;

6)   głosów ważnych oddano 4488;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SUBOCZ Jadwiga Maria;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WENIO Tadeusz;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― MAKSYMOWICZ Przemysław Piotr;

d)   lista nr 12 ― KWW „WSPÓLNY POWIAT” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― STANISŁAWSKI Przemysław;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 11458;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5923 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5921;

6)   głosów ważnych oddano 5580;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PIERZYŃSKI Piotr Stanisław;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KĘSEK Danuta,

        ― GOSTOŁEK Andrzej Czesław,

        ― NAREL Wojciech;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GRUDZIŃSKI Jan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Pełczyce

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 59.
Wybory do Rady Miejskiej w Pełczycach

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 13 okręgach wyborczych. 

4.   Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 9, nr 14, w których zarejestrowano jedną listę kandydatów.

5.   Uprawnionych do głosowania było 5083.

6.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2527 osobom.

7.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2526 osób, to jest 49,70% uprawnionych do głosowania.

8.   Głosów ważnych oddano 2432, to jest 96,28% ogólnej liczby głosów oddanych.

9.   Głosów nieważnych oddano 94, to jest 3,72% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 33, to jest 35,11% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 61, to jest 64,89% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 434;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 234 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 234;

6) głosów ważnych oddano 228;

7) radną została wybrana:

― JĘDRZEJCZYK-ROWICKA Halina Elżbieta,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 396;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 203 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203;

6) głosów ważnych oddano 201;

7) radnym został wybrany:

― SOWIŃSKI Marek Jacek,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZ DOM.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 397;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 206 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 206;

6) głosów ważnych oddano 193;

7) radną została wybrana:

― JAGIEŁŁO Barbara,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZ DOM.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 339;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 162 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162;

6) głosów ważnych oddano 155;

7) radnym został wybrany:

― ŚWIRSKI Daniel,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 389;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 204 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 204;

6) głosów ważnych oddano 193;

7) radnym został wybrany:

― JANUSZKE Szymon,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 428;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 220 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 220;

6) głosów ważnych oddano 212;

7) radną została wybrana:

― DYC Anna,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZ DOM.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 349;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 194 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194;

6) głosów ważnych oddano 190;

7) radną została wybrana:

― NAGŁA Dominika,

z listy nr 14          KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 356;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 168 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 168;

6) głosów ważnych oddano 155;

7) radnym został wybrany:

― KWIECIŃSKI Ryszard Andrzej,

z listy nr 16          KWW RYSZARD KWIECIŃSKI.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radną została wybrana:

― MASTALERZ Barbara Alina,

z listy nr 14          KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 394;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 177 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 177;

6) głosów ważnych oddano 171;

7) radną została wybrana:

― KWAŚNA Beata,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 429;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 194 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 193;

6) głosów ważnych oddano 184;

7) radną została wybrana:

― WESELSKA-POLLO Aleksandra,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 491;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 228 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 228;

6) głosów ważnych oddano 226;

7) radnym został wybrany:

― OLEJNIK Michał,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZ DOM.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 354;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 152 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 152;

6) głosów ważnych oddano 146;

7) radnym został wybrany:

― NOWAK Tomasz,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― KASPRZAK Michał,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZ DOM.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 327;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 185 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 185;

6) głosów ważnych oddano 178;

7) radną została wybrana:

― MARUDA Izabela Sylwia,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 2.
Wybory do Rady Powiatu Choszczeńskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 36188.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 18829 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18828 osób, to jest 52,03% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 17754, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1074, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 720, to jest 67,04% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 354, to jest 32,96% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 4              KKW LEWICA;

4)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

5)   lista nr 11             KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK;

6)   lista nr 12             KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 6381;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3568;

6)   głosów ważnych oddano 3315;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― OWCZAREK Henryk;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOŁUDA Aneta Maria;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RADOMIAK Maciej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 16121;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8231 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8232;

6)   głosów ważnych oddano 7927;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― RYDZ Stanisław Krzysztof,

        ― CIEŚLAK Barbara;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SIEŃKO Magdalena;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ADAMCZYK Robert,

        ― KAMELA Piotr Tomasz;

d)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KASZAK Wioletta,

        ― KOZUBSKI Jerzy;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 7932;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4175 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4175;

6)   głosów ważnych oddano 3893;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BUCHAJCZYK Małgorzata Grażyna,

        ― KIŁOCZKO Jolanta;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOWALCZYK Izabela;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KONOPELSKI Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 5754;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2853 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2853;

6)   głosów ważnych oddano 2619;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHEBA Wojciech Henryk;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZYŁUCKI Sławomir;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KWIATKOWSKI Bogdan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Recz

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 69.
Wybory do Rady Miejskiej w Reczu

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 4034.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2114 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2114 osób, to jest 52,40% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 2039, to jest 96,45% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 75, to jest 3,55% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 14, to jest 18,67% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 61, to jest 81,33% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 238;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 131 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 131;

6) głosów ważnych oddano 123;

7) radną została wybrana:

― ZAJĄCZKOWSKA Kamila,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 269;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 164 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 164;

6) głosów ważnych oddano 158;

7) radnym został wybrany:

― NAKIELA Bartłomiej,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 263;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 145 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145;

6) głosów ważnych oddano 145;

7) radną została wybrana:

― MROCZEK Julita,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 313;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 168 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167;

6) głosów ważnych oddano 160;

7) radnym został wybrany:

― PETRYKOWSKI Artur,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNIE DLA GMINY.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 301;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 172 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 172;

6) głosów ważnych oddano 166;

7) radnym został wybrany:

― KOŹMIŃSKI Dawid,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 248;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 126 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126;

6) głosów ważnych oddano 122;

7) radnym został wybrany:

― PILŻYS Sławomir,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 260;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 155 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156;

6) głosów ważnych oddano 149;

7) radnym został wybrany:

― SMUS Tomasz,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 254;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 150 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150;

6) głosów ważnych oddano 144;

7) radną została wybrana:

― POKORSKA Barbara,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNIE DLA GMINY.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 290;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 140 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140;

6) głosów ważnych oddano 140;

7) radnym został wybrany:

― WALCZAK Rafał,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNIE DLA GMINY.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 303;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 153 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153;

6) głosów ważnych oddano 147;

7) radnym został wybrany:

― SANKOWSKI Andrzej Stanisław,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 376;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 153 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153;

6) głosów ważnych oddano 147;

7) radnym został wybrany:

― KONIECZNY Edward Krzysztof,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNIE DLA GMINY.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 272;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 155 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 155;

6) głosów ważnych oddano 148;

7) radnym został wybrany:

― NIEWLACZYN Artur,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 222;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 120 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 120;

6) głosów ważnych oddano 120;

7) radną została wybrana:

― IGNATOWICZ Natalia,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 160;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 97 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 97;

6) głosów ważnych oddano 90;

7) radnym został wybrany:

― LIS Ariel,

z listy nr 15          KWW DAWIDA KOŹMIŃSKIEGO ŁĄCZY NAS GMINA.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 265;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 85 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85;

6) głosów ważnych oddano 80;

7) radnym został wybrany:

― GRZELAK Paweł,

z listy nr 16          KWW WSPÓLNIE DLA GMINY.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 2.
Wybory do Rady Powiatu Choszczeńskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 36188.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 18829 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18828 osób, to jest 52,03% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 17754, to jest 94,30% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 1074, to jest 5,70% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 720, to jest 67,04% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 354, to jest 32,96% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 4              KKW LEWICA;

4)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

5)   lista nr 11             KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK;

6)   lista nr 12             KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 6381;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 3570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 3568;

6)   głosów ważnych oddano 3315;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― OWCZAREK Henryk;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOŁUDA Aneta Maria;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RADOMIAK Maciej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 16121;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 8231 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 8232;

6)   głosów ważnych oddano 7927;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― RYDZ Stanisław Krzysztof,

        ― CIEŚLAK Barbara;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SIEŃKO Magdalena;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ADAMCZYK Robert,

        ― KAMELA Piotr Tomasz;

d)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KASZAK Wioletta,

        ― KOZUBSKI Jerzy;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 7932;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4175 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4175;

6)   głosów ważnych oddano 3893;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BUCHAJCZYK Małgorzata Grażyna,

        ― KIŁOCZKO Jolanta;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOWALCZYK Izabela;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KONOPELSKI Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 5754;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2853 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 2853;

6)   głosów ważnych oddano 2619;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― CHEBA Wojciech Henryk;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZYŁUCKI Sławomir;

c)   lista nr 11 ― KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― KWIATKOWSKI Bogdan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

gm. Tuczno

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 293 kandydatów zgłoszonych na 40 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 1251429 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 90.
Wybory do Rady Miejskiej w Tucznie

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych. 

4.   Uprawnionych do głosowania było 3637, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2007 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2007 osób, to jest 55,18% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 1947, to jest 97,01% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 60, to jest 2,99% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 15, to jest 25,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 45, to jest 75,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 272;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 145 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145;

6) głosów ważnych oddano 141;

7) radną została wybrana:

― KARASEK Małgorzata,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 285;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 178 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 178;

6) głosów ważnych oddano 172;

7) radną została wybrana:

― MATUSIK Ewa Maria,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 209;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 137 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 137;

6) głosów ważnych oddano 134;

7) radną została wybrana:

― KWIECIŃSKA Izabela,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 320;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 180 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 180;

6) głosów ważnych oddano 176;

7) radnym został wybrany:

― WROŃSKI Deonizy Marek,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 188;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 98 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98;

6) głosów ważnych oddano 92;

7) radną została wybrana:

― TUROWSKA Katarzyna,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 222;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 138 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138;

6) głosów ważnych oddano 138;

7) radnym został wybrany:

― SOCHACKI Paweł Adam,

z listy nr 14          KWW ALTERNATYWA DLA TUCZNA.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 204, w tym 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 115 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 115;

6) głosów ważnych oddano 105;

7) radną została wybrana:

― SAŁACHUB Katarzyna Joanna,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 200;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 119 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 119;

6) głosów ważnych oddano 119;

7) radną została wybrana:

― PECIO Marzena Katarzyna,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 193;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 98 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 98;

6) głosów ważnych oddano 95;

7) radnym został wybrany:

― PIAST Piotr Karol,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 312;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 147 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 147;

6) głosów ważnych oddano 141;

7) radną została wybrana:

― KWIATKOWSKA Ewa,

z listy nr 17          KWW PERSPEKTYWA.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 196;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 123 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123;

6) głosów ważnych oddano 119;

7) radnym został wybrany:

― KOSTECKI Szymon Piotr,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 249;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 123 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 123;

6) głosów ważnych oddano 119;

7) radną została wybrana:

― KUNCEWICZ Dagmara Anna,

z listy nr 15          KWW NASZA GMINA NASZYM DOBREM.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 223;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 112 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112;

6) głosów ważnych oddano 108;

7) radnym został wybrany:

― KURKIEWICZ Zbigniew Wiesław,

z listy nr 5            KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 301;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 135 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135;

6) głosów ważnych oddano 130;

7) radnym został wybrany:

― BŁAŻEWICZ Mariusz,

z listy nr 5            KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 263;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 159 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 159;

6) głosów ważnych oddano 158;

7) radną została wybrana:

― KANIA Małgorzata,

z listy nr 5            KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 18.
Wybory do Rady Powiatu w Wałczu

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 17 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 39508.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 20022 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 20020 osób, to jest 50,67% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 19048, to jest 95,14% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 972, to jest 4,86% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 566, to jest 58,23% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 406, to jest 41,77% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 11             KWW „NIEZALEŻNI”;

5)   lista nr 12             KWW „WSPÓLNY POWIAT”.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 18447;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 9328 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 9328;

6)   głosów ważnych oddano 8980;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ZASADA Bartosz Henryk,

        ― DOŁOWY Janusz Jakub;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 4 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― WANKIEWICZ Bogdan Jan,

        ― NIEWCZAS Sławomir,

        ― PAWLUS Jolanta,

        ― TEREFENKO Bożena Alicja;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― JARCZEWSKA Anna;

d)   lista nr 12 ― KWW „WSPÓLNY POWIAT” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― RÓŻAŃSKI Janusz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 9603;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 4771 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 4771;

6)   głosów ważnych oddano 4488;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SUBOCZ Jadwiga Maria;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WENIO Tadeusz;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― MAKSYMOWICZ Przemysław Piotr;

d)   lista nr 12 ― KWW „WSPÓLNY POWIAT” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― STANISŁAWSKI Przemysław;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 11458;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5923 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5921;

6)   głosów ważnych oddano 5580;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PIERZYŃSKI Piotr Stanisław;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KĘSEK Danuta,

        ― GOSTOŁEK Andrzej Czesław,

        ― NAREL Wojciech;

c)   lista nr 11 ― KWW „NIEZALEŻNI” uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GRUDZIŃSKI Jan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 1251429.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 617131 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 616907 osób, to jest 49,30% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 585562, to jest 94,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 31345, to jest 5,08% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 11326, to jest 36,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 20019, to jest 63,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 4              KKW LEWICA;

5)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

6)   lista nr 7              KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 343436;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 166814 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 166739;

6)   głosów ważnych oddano 163741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KURZAWA Agnieszka,

        ― NIBURSKI Rafał,

        ― DUKLANOWSKI Leszek;

b)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GEBLEWICZ Olgierd Tomasz,

        ― KALINA Teresa,

        ― NIEDZIELSKI Andrzej Antoni,

        ― ŻYŁKOWSKA Jagoda Maria,

        ― KUBISA Maria Urszula;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 199715;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 99256 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 99236;

6)   głosów ważnych oddano 93182;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DOBRZYŃSKI Leszek;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SIMIŃSKI Damian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŻMURKIEWICZ Janusz,

        ― SMOLEŃSKA Beata,

        ― FEDEŃCZAK Adam;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 214042;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107570 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107539;

6)   głosów ważnych oddano 100034;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CAREWICZ Henryk Władysław,

        ― SUBOCZ Marek Andrzej;

b)   lista nr 4 ― KKW LEWICA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― WZIĄTEK Stanisław Czesław;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― BAŃKOWSKA Anna,

        ― KOŁODZIEJSKA-MOTYL Krystyna Elżbieta;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 264230;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 129772 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 129713;

6)   głosów ważnych oddano 122291;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NIECKARZ Krzysztof,

        ― WÓJCIK Tomasz;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― KOPCZYŃSKA Elżbieta Urszula;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― HOŁUB-KOWALIK Małgorzata Natalia,

        ― MISZKE Magdalena Katarzyna,

        ― MIŚKO Waldemar Włodzimierz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 230006;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 113719 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 113680;

6)   głosów ważnych oddano 106314;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― JACH Michał,

        ― KOSTRZEWA Joanna;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― SZWAJLIK Sebastian;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NOWAK Anna,

        ― NYCZ Artur Adam;

d)   lista nr 7 ― KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PRZEPIÓRA Marcin Andrzej;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Szczecinie I
/-/ Tomasz Czapiewski


 

m. Wałcz

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SZCZECINIE I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 132 rad, z czego:

1) do 113 rad gmin, z tego:

a)   do 99 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 14 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 18 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

2.   Wybierano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

3.   Wybrano łącznie 2143 radnych, z czego:

1)   1793 radnych rad gmin, z tego:

a)   1485 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   308 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   320 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1606 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1468 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1400 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 99 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1485 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1485 radnych spośród 4065 kandydatów zgłoszonych przez 445 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1485 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1485 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1347 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 138 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 138 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 535627 osób, w tym 94 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 272239 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 272139 osób, to jest 50,81% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 264393, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 7746, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2045, to jest 26,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5701, to jest 73,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 308 radnych spośród 2106 kandydatów zgłoszonych na 273 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 308 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 555 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 675294 osób, w tym 58 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 328033 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 327928 osób, to jest 48,56% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 320510, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 7418, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3304, to jest 44,54% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4114, to jest 55,46% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. 

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów 

1.   Wybory przeprowadzono do 18 rad powiatów, w których utworzono 67 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 320 radnych spośród 2263 kandydatów zgłoszonych na 345 listach kandydatów przez 52 komitety wyborcze.

3.   Wybrano 320 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 67 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1109 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 858641 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 428410 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 428190 osób, to jest 49,87% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 406282, to jest 94,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 21908, to jest 5,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 12409, to jest 56,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9499, to jest 43,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liś