W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 51 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących na rzecz użytkownika wieczystego stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 51

Burmistrza Mirosławca

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego stanowiących mienie komunalne Gminy MirosławiecNa podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust.1, art. 35 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 198g ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwały nr LXI/486/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2023r. poz. 6596) Burmistrz zarządza co następuje:

§ 1. Przeznacza do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

 


Załącznik do zarządzenia Nr 51

Burmistrza Mirosławca

z dnia 2 kwietnia 2024 r.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

I. 

1.  Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działek o nr geodezyjnych 979/3 i 979/15, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny 0001 Mirosławiec

2.  Łączna powierzchnia działek: 0,0343 ha

3.  Księga wieczysta: KO1W/00041757/4

4.  Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (4.U8)

5.  Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec.

6.  Dotychczasowa wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - 4%.

7. Wartość nieruchomości ustalona na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego z dnia 27.10.2023r. - 15 582 zł. (słownie: piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote)

8.  Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz użytkownika wieczystego.

9.  Cena sprzedaży ustalona zostanie w drodze negocjacji, zgodnie z art. 69 ust. 2 u.g.n - Cenę nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, ustala się w wysokości nie niższej niż dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż wartość nieruchomości gruntowej określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Powiadom znajomego