W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekty uchwał

XML

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Mirosławiec Górny”

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Mirosławiec Górny” Na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz § 4 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr...

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

UCHWAŁA NR LVII/   /2023 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz...

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 5 ust. 4...

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mirosławiec

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mirosławiec Na...

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) i art. 160 § 1 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o...

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirosławiec za 2022 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz....

Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: § 1. Udziela się wotum zaufania...

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok.

UCHWAŁA NR LVI/   /2023 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r....

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

UCHWAŁA NR LVI/   /2023 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r....

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR LVI/   /2023 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572)  Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej...

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie  podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada...