W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekty uchwał

XML

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu

UCHWAŁA NR LIX/   /2023 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , art. 160 § 1, art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o...

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Na podstawie art. 6k ust....

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu Na podstawie art 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 40, 572, 1473) oraz art 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy o...

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

UCHWAŁA NR LVIII/   /2023 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn....

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia .................... 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j....

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jabłonkowo”

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jabłonkowo” Na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz § 4 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Próchnowo”

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Próchnowo” Na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz § 4 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Orle”

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Orle" Na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz § 4 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/358/2018...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Toporzyk”

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Toporzyk” Na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz § 4 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jadwiżyn”

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jadwiżyn” Na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz § 4 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Bronikowo”

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Bronikowo” Na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz § 4 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Hanki”

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Hanki” Na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz § 4 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Piecnik”

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Piecnik” Na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz § 4 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Jabłonowo”

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jabłonowo” Na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz § 4 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Łowicz Wałecki”

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki„ Na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz § 4 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Kalinówka”

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Kalinówka” Na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz § 4 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr...