W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o LVIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu

Informuję, iż w dniu 29 sierpnia 2023 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu o godz. 13.00 odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie LVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miejskiej.
5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LVI Sesji Rady Miejskiej. - sprawozdanie
a)    przyjęcie sprawozdania.
7. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy Mirosławiec za I półrocze 2023 roku.
a)    informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu;- informacja
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie informacji.
8. Podjęcie uchwały w  sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca. - projekt uchwały
9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Mirosławiec Górny”. - projekt uchwały
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Kalinówka”. - projekt uchwały
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Łowicz Wałecki”. - projekt uchwały
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jabłonowo”. - projekt uchwały
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Piecnik”. - projekt uchwały
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Hanki”. - projekt uchwały
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Bronikowo”. - projekt uchwały
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jadwiżyn”. - projekt uchwały
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Toporzyk”. - projekt uchwały
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Orle”. - projekt uchwały
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Próchnowo”. - projekt uchwały
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Sołectwa „Jabłonkowo”. - projekt uchwały
21. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości. - projekt uchwały
22. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika. - projekt uchwały
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. - projekt uchwały
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 rok. - projekt uchwały
25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029.- projekt uchwały
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. - projekt uchwały
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. - projekt uchwały
28. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. - projekt uchwały
29. Interpelacje i zapytania Radnych.
30. Wnioski i oświadczenia Radnych.
31. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
32. Zamknięcie obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 Przewodniczący Rady Miejskiej

      /-/  Piotr Czech

Powiadom znajomego