W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika

UCHWAŁA NR LVIII/  /2023
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 sierpnia 2023 r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) i art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 289, 614 i 1030) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zasięgnąć od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatce na ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu w wyborach na kadencję 2024 - 2027 Pani Honoraty Cegielskiej.
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu do przesłania, łącznie z uchwałą, następujących danych osobowych kandydatki, o której mowa w § 1:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko panieńskie;
3) imiona rodziców;
4) data i miejsce urodzenia;
5) miejsce zamieszkania;
6) miejsce pobytu jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania;
7) nr PESEL.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 162 § 9 ustawy o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 289, 614 i 1030) Rady Gminy zasięgają od Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego informacji o zgłoszonych kandydatach na ławnika.
Powołany uchwałą nr LVII/433/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu w dniu 28 czerwca 2023 r. zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika podczas posiedzenia w dniu 3 sierpnia 2023 r. dokonał weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia przesłanek określonych w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Ilość zgłoszonych kandydatów - 1 osoba.
W wyniku zakończenia procedury weryfikacji zgłoszeń Zespół zawnioskował do Burmistrza Mirosławca o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia o zgłoszonym kandydacie na ławnika informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Załączniki

Powiadom znajomego