W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 sierpnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu


Na podstawie art 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 40, 572, 1473) oraz art 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz 1270, 1273, 1407), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się w 2023 roku ze środków budżetu Gminy Mirosławiec pomoc finansową w formie dotacji celowej Powiatowi Wałeckiemu w wysokości 5.522,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote) z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na uruchomieniu i funkcjonowaniu autobusowej linii użyteczności publicznej na trasie: Martew - Tuczno - Lubiesz - Marcinkowice - Jamienko - Bronikowo - Próchnowo - Piecnik - Jabłonkowo - Jabłonowo - Lubno - Piława - Wałcz.
§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej oraz sposobu jej rozliczenia określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Mirosławiec a Powiatem Wałeckim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, udzielenie pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego musi być poprzedzone podjęciem odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Mirosławiec planuje udzielić pomoc finansową Powiatowi Wałeckiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na uruchomieniu i funkcjonowaniu autobusowej linii użyteczności publicznej na trasie: Martew - Tuczno - Lubiesz - Marcinkowice - Jamienko - Bronikowo - Próchnowo - Piecnik - Jabłonkowo - Jabłonowo - Lubno - Piława - Wałcz.
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego