W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wydanie decyzji zatwierdzającej granice i znaki

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
 1. Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

 

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

 1. Sposoby odbioru dokumentów 

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. Wniosek wg wzoru podpisany przez wszystkich współwłaścicieli (wzór w załączniku),
 3. Protokół graniczny wraz ze szkicem granicznym lub akt ugody,
 4. Kserokopia potwierdzeń odbioru wezwań granicznych.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul Wolności 37,78-650 Mirosławiec

e-mail: urząd@miroslawiec.pl

Opłaty:

Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Odbiór decyzji zatwierdzającej granice i znaki następuje:

- osobiście przez wnioskodawcę lub upoważnioną osobę,

- pocztą na wskazany przez wnioskodawcę adres

 Podstawa prawna:

 1. Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020.2052 ze zm. ),
 2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r.Nr 45, poz. 453),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. 2021.735).

Tryb odwoławczy:

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, przekazania sprawy do rozpatrzenia sądowi za pośrednictwem Gminy.

Do terminu przysługującego na przekazanie sprawy do sądu nie wlicza się dnia otrzymania (doręczenia) decyzji. Jeżeli koniec 14 dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem do przekazania sprawy jest najbliższy dzień powszedni.

O zachowaniu terminu decyduje termin złożenia sprawy w urzędzie, a jeżeli zostało nadane  w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, decyduje data nadania (data stempla pocztowego).

 1. Dodatkowe informacje, uwagi:
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
 3. Odbiór decyzji zatwierdzającej granice i znaki następuje:
  - osobiście przez wnioskodawcę lub upoważnioną osobę,
  - pocztą na wskazany przez wnioskodawcę adres

Uwaga: Aby można złożyć wniosek do Urzędu w formie elektronicznej, konieczne jest założenie indywidualnego konta na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego w celu elektronicznego podpisania przesłanych dokumentów.

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi Agnieszka Pilarska, pokój nr 2, tel. 067 259 62 66

Załączniki

Powiadom znajomego