W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o stanie mienia komunalnego -2023r.

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminy Mirosławiec

 

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) przedmiotowa informacja jest częścią sprawozdania odnoszącą się do wykonania budżetu jednostki samorządu od 1 stycznia 2023 r.  do 31 grudnia 2023 r. 

 

A.   Dane dotyczące przysługujących Gminie Mirosławiec praw własności.

Gmina Mirosławiec  wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. dysponuje prawem własności do 585,7645  ha gruntów, na które składają się:

- grunty rolne – 319,6257 ha

- grunty zabudowane – 39,3191 ha

- grunty rekreacyjno-wypoczynkowe – 14,6713 ha

- grunty leśne – 26,9176 ha

- drogi – 177,8516 ha

- pozostałe – 7,3792 ha

Szczegółowy podział gruntów a także pozostałych składników mienia komunalnego gminy przedstawia poniższa tabela.

Lp.
Wyszczególnienie
Wartość w złotych
1
GRUNTY
20 456 728,71
01
Grunty rolne 
2 037 274,69
 
Grunty orne (010)
1 195 692,82
 
Pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)
564 500,57 
 
Grunty rolne zabudowane (014)
212 214,70
 
Pozostałe (016-017-018)
64 866,60
02
Grunty leśne 
545 914,13
03
Grunty zabudowane 
3 370 739,38
 
tereny mieszkaniowe (030)
270 886,83
 
tereny przemysłowe (031)
1 608 972,96

 
 
tereny zabudowane inne (032)
785 805,71
 
zurbanizowane tereny niezabudowane lub                   w trakcie zabudowy (033)
705 073,88
 
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)
237 579,63
 
Pozostałe (035-061-062)
46 156,30
 
Drogi
14 219 064,58
2
BUDYNKI I LOKALE
17 190 458,00
 
Budynki niemieszkalne
13 700 894,90
 
Budynki przemysłowe (101)
544 098,72
 
Budynki transportu i łączności (102)
1 955,00
 
Budynki handlowo-usługowe (103)
349 158,17
 
Budynki biurowe (105)
1 613 284,86
 
Przychodnia Zdrowia (106)
214 706,55
 
Budynki Oświaty (107)
6 027 716,03
 
Pozostałe budynki (104-108-109)
4 949 975,57
 
Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)
3 489 563,10
3
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ
45 058 371,63
 
Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)
42 593 840,62
 
Urządzenia - gr 3
262 260,94
 
Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)
2 202 270,07
4
ŚRODKI TRANSPORTU
2 792 441,46
 
RAZEM
85 497 999,80
 

Gmina posiada dwa budynki mieszkalne, które nie zostały ujęte w tabeli  ponieważ są   w obcym zarządzie, a gmina posiada tam tylko pojedyncze lokale mieszkalne.  Jest to budynek wspólnoty przy ul. Orla 1, tu Gmina posiada 1 lokal mieszkalny komunalny i  1 lokal mieszkalny socjalny. Drugi  to budynek wspólnoty przy ul. Parkowej 3 ( Korpal ) gdzie Gmina posiada 2 lokale mieszkalne.

 

W ramach gospodarki  mieniem komunalnym 16,9695 ha gruntów znajduje się  w użytkowaniu wieczystym,  271,5513 ha jest w dzierżawie.

 

 
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
DZIERŻAWA
RAZEM
Ilość (ha)
16,9695 ha
271,5513 ha
288,5208 ha
Dochody (zł)
84 252,34 zł
288 616,12 zł
372 868,46 zł
 

Grunty o powierzchni 3,4133 ha znajdują się w trwałym zarządzie. 

         Dane dotyczące innych własności praw  majątkowych, w tym                                      w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji o posiadaniu.

 

Gmina Mirosławiec  posiada udziały w następujących podmiotach:

1)   Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

2)   Spółka ZECWiK Mirosławiec

3)   Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

4)   Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – KZN Zachodniopomorskie

Lp
Nazwa podmiotu w którym gmina posiada udziały lub akcje
Rodzaj waloru (udziały/akcje)
Wartość w zł
1
MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI
udziały
50 000,00 zł
2
SPÓŁKA ZECWIK MIROSŁAWIEC
udziały
9 613 000,00 zł
3
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
udziały
250,00 zł
4
SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN-ZACHODNIOPOMORSKIE
udziały
3 264 450,00 zł
RAZEM
 
12 927 700,00 zł
 
B.    Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym                w pkt A 
Lp.
Wyszczególnienie
 Stan na 01.01.2023 
Zwiększenie
Zmniejszenie
 Stan na 31.12.2023 
0
GRUNTY
   20 181 410,00 zł 
419 316,22 zł
  143 997,51 zł 
     20 456 728,71 zł 
01
Grunty rolne 
     1 902 241,65 zł 
158 476,72 zł
    23 443,68 zł 
       2 037 274,69 zł 
 
grunty orne (010)
        1 205 717,41 zł 
0,00 zł
       10 024,59 zł 
          1 195 692,82 zł 
 
pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)
          577 919,66 zł 
0,00 zł
       13 419,09 zł 
             564 500,57 zł 
 
grunty rolne zabudowane (014)
          102 162,00 zł 
          110 052,70 zł 
0,00 zł
             212 214,70 zł 
 
pozostałe (016-017-018)
            16 442,58 zł 
           48 424,02 zł 
0,00 zł
              64 866,60 zł 
02
Grunty leśne 
        552 243,88 zł 
0,00 zł
      6 329,75 zł 
          545 914,13 zł 
03
Grunty zabudowane 
     3 366 286,03 zł 
118 677,43 zł
  114 224,08 zł 
       3 370 739,38 zł 
 
tereny mieszkaniowe (030)
          281 202,40 zł 
0,00 zł
       10 315,57 zł 
             270 886,83 zł 
 
tereny przemysłowe (031)
        1 569 392,85 zł 
           39 580,11 zł 
0,00 zł
          1 608 972,96 zł 
 
tereny zabudowane inne (032)
          706 708,39 zł 
           79 097,32 zł 
0,00 zł
             785 805,71 zł 
 
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)
          808 982,39 zł 
0,00 zł
     103 908,51 zł 
             705 073,88 zł 
 
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)
        237 579,63 zł 
0,00 zł
0,00 zł
          237 579,63 zł 
 
Pozostałe 
          46 156,30 zł 
0,00 zł
0,00 zł
            46 156,30 zł 
 
Drogi
   14 076 902,51 zł 
       142 162,07 zł 
0,00 zł
     14 219 064,58 zł 
1
BUDYNKI I LOKALE
   16 364 051,91 zł 
860 506,56 zł
34 100,47 zł
     17 190 458,00 zł 
 
Budynki niemieszkalne
   12 840 388,34 zł 
860 506,56 zł
0,00 zł
     13 700 894,90 zł 
 
budynki przemysłowe (101)
          544 098,72 zł 
0,00 zł
0,00 zł
             544 098,72 zł 
 
budynki transportu i łączności (102)
              1 955,00 zł 
0,00 zł
0,00 zł
                1 955,00 zł 
 
budynki handlowo-usługowe (103)
0,00 zł
          349 158,17 zł 
0,00 zł
             349 158,17 zł 
 
budynki biurowe (105)
        1 613 284,86 zł 
0,00 zł
0,00 zł
          1 613 284,86 zł 
 
Przychodnia Zdrowia (106)
          214 706,55 zł 
0,00 zł
0,00 zł
             214 706,55 zł 
 
Budynki Oświaty (107)
        5 980 860,58 zł 
           46 855,45 zł 
0,00 zł
          6 027 716,03 zł 
 
pozostałe budynki (104-108-109)
        4 485 482,63 zł 
          464 492,94 zł 
0,00 zł
          4 949 975,57 zł 
 
Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)
     3 523 663,57 zł 
0,00 zł
34 100,47 zł
       3 489 563,10 zł 
2
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ
   33 660 530,46 zł 
  11 397 841,17 zł 
0,00 zł
     45 058 371,63 zł 
 
Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)
      32 097 494,37 zł 
     10 496 346,25 zł 
0,00 zł
        42 593 840,62 zł 
 
Urządzenia - gr 3
          262 260,94 zł 
0,00 zł
0,00 zł
             262 260,94 zł 
 
Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)
        1 300 775,15 zł 
          901 494,92 zł 
0,00 zł
          2 202 270,07 zł 
3
ŚRODKI TRANSPORTU
     2 783 632,82 zł 
           8 808,64 zł 
0,00 zł
       2 792 441,46 zł 
RAZEM
72 989 625,19 zł
12 686 472,59 zł
178 097,98 zł
85 497 999,80 zł
 
 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

W 2023 r. dokonano sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy  Mirosławiec w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na rzecz właścicieli działek sąsiadujących, celem poprawy warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległych lub uregulowania stanu prawnego działek.

W trybie przetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1.    Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 342 o pow. 0,0123 ha, położona w miejscowości Drzewoszewo, obręb ewidencyjny Jabłonowo 0027  –       19 190 zł.

2.    Nieruchomość rolna o nr geodezyjnym 825 o pow. 0,1455 ha, położona      w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001  – 4 950 zł.

3.    Nieruchomość rolna o nr geodezyjnym 249/11 o pow. 0,4011 ha, położona  w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034  – 15 529 zł.

Łącznie w trybie przetargowym sprzedano 3 nieruchomości na łączną  kwotę 39 669,00  zł.

 

W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1.    Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 621/14 o pow. 0,0065 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001  – 7 995 zł.

2.    Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 831/2 o pow. 0,0045 ha, położona   w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001  – 6 765 zł.

3.    Nieruchomość niezabudowana  o nr geodezyjnym 686/3 o pow. 0,0035 ha, położona  w miejscowości Hanki, obręb ewidencyjny Hanki 0030  – 5 535 zł.

4.    Nieruchomość drogowa o nr geodezyjnym 32/73 o pow. 0,0150 ha, położona                               

w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001  – 8 500 zł.

 
 Łącznie w trybie bezprzetargowym sprzedano 5 nieruchomości na łączną kwotę  

 28 795,00  zł


ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

W 2023r. Gmina dokonała zamiany nieruchomości gruntowych ze Skarbem Państwa –   w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mirosławiec. Gmina przekazała na rzecz Nadleśnictwa Mirosławiec działkę o nr 55/7 o pow. 3,86 ha, położoną w miejscowości Piecnik, obręb ewidencyjny Piecnik 0025. Nadleśnictwo Mirosławiec przekazało na rzecz Gminy:

1.    cztery działki gruntowe:

- dz. o nr geodezyjnym 8082/2 o pow. 0,0977 ha,  położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034,

- dz. o nr geodezyjnym 8190/6 o pow. 0,0100 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034,

- dz. o nr geodezyjnym 8190/13 o pow. 0,1716 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034,

- dz. o nr geodezyjnym 958 o pow. 0,0028 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001,

2.    dwie działki drogowe:

- dz. o nr geodezyjnym 244/1 o pow. 0,3264 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Piecnik 0025,

- dz. o nr geodezyjnym 8190/4 o pow. 0,1689 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Łowicz Wałecki 0035. 

Celem zamiany było uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. Zamiana odbyła się bez jakichkolwiek dopłat. 

NIEODPŁATNE NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (KOMUNALIZACJA)

1. W 2023 r. Gmina nabyła od Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32 poz. 191 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) prawo własności do następujących nieruchomości:

- dz. nr 376/2 o pow. 0,1322 ha, położonej w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001,

- dz. o nr 396 o pow. 0,0660 ha i 398 o pow. 0,0565 ha, położonych w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034,

- dz. o nr 230/7 o pow. 0,0516 ha, położonej w miejscowości Bronikowo, obręb ewidencyjny Bronikowo 0029.

2. W 2023 r. Gmina nabyła od Skarbu Państwa na podstawie art. 18 ust. 1 w związku  z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. nr 32 poz. 191 ze zm.) prawo własności do nieruchomości o nr 76 o pow. 0,1516 ha, położonej w miejscowości Hanki, obręb ewidencyjny Hanki 0030. 

 

SŁUŻEBNOŚĆ NA NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH 

W 2023 r. Gmina wyraziła zgodę na ustanowienie opłatnej służebności drogowej na nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Mirosławiec, stanowiącej działkę o nr geodezyjnym 11/7, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034. Jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności na przedmiotowej działce wyniosło 9 900 zł.

 

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

W 2023 r. sprzedano  2 lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mirosławiec. Oba lokale zostały sprzedane na rzecz dotychczasowych najemców. 

1.    Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku wielorodzinnym  w Mirosławcu przy ul. Plac Wolności 4 – 43 000 zł  (cena uwzględnia bonifikatę w wysokości 75%).

2.    Lokal mieszkalny nr 4 znajdujący się w budynku wielorodzinnym w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 42 – 27 625 zł (cena uwzględnia bonifikatę w wysokości 75%).

 

Łącznie sprzedano 2 lokale mieszkalne na kwotę 70 625 zł. 

 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

W 2023 roku gmina uzyskała, z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania, dochody w wysokości 605 718,83 zł. (słownie: sześćset pięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 83/100) Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela.

 

 

Lp
Dochody z tytułu
 Wysokość dochodów w zł 
1
Sprzedaż gruntów rolnych 
66 365,20 zł
2
Sprzedaż działek budowlanych 
19 893,40 zł
3
Sprzedaż lokali mieszkalnych 
84 350,00 zł
4
Sprzedaż działek drogowych
49 930,43 zł
5
Czynsz dzierżawny / najem lokali 
288 616,12 zł
6
Opłata adiacencka
0,00 zł
7
Opłaty za użytkowanie i służebność
11 892,59 zł
8
Opłaty za użytkowanie wieczyste
84 252,34 zł
9
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
418,75 zł
RAZEM
605 718,83 zł
 

C.    Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.


1)   Zniszczenia mienia komunalnego na skutek klęsk żywiołowych – nie wystąpiły.

2)   Ustanowienia hipotek na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mirosławiec – nie nastąpiło.

3)   Nie zostały złożone wnioski o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Gminy Mirosławiec.

4)   Nie zostały złożone wnioski o pozbycie się praw własność nieruchomości Gminy   Mirosławiec. 

 

 

 

 


Załączniki

Powiadom znajomego