W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o stanie mienia komunalnego - 2022r.

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminy Mirosławiec

 

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) przedmiotowa informacja jest częścią sprawozdania odnoszącą się do wykonania budżetu jednostki samorządu od 1 stycznia 2022 r.                            do 31 grudnia 2022 r. 

 

A.   Dane dotyczące przysługujących Gminie Mirosławiec praw własności.

Gmina Mirosławiec  wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. dysponuje prawem własności do 590 0036  ha gruntów, na które składają się:

- grunty rolne – 324,3707 ha

- grunty zabudowane – 39,6660 ha

- grunty rekreacyjno-wypoczynkowe – 14,6713 ha

- grunty leśne – 26,8842 ha

- drogi – 177,0322 ha

- pozostałe – 7,3792 ha

Szczegółowy podział gruntów a także pozostałych składników mienia komunalnego gminy przedstawia poniższa tabela.

Lp.
Wyszczególnienie
Wartość w złotych
1
GRUNTY
20 181 410,00
01
Grunty rolne 
1 902 241,65
 
Grunty orne (010)
1 205 717,41
 
Pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)
577 919,66
 
Grunty rolne zabudowane (014)
102 162,00
 
Pozostałe (016-017-018)
16 442,58
02
Grunty leśne 
552 243,88
03
Grunty zabudowane 
3 366 286,03
 
tereny mieszkaniowe (030)
281 202,40
 
tereny przemysłowe (031)
1 569 392,85
 
tereny zabudowane inne (032)
706 708,39
 
zurbanizowane tereny niezabudowane lub                   w trakcie zabudowy (033)
808 982,39
 
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)
237 579,63
 
Pozostałe (035-061-062)
46 156,30
 
Drogi
14 076 902,51
2
BUDYNKI I LOKALE
16 364 051,91
 
Budynki niemieszkalne
12 804 388,34
 
Budynki przemysłowe (101)
544 098,72
 
Budynki transportu i łączności (102)
1 955,00
 
Budynki biurowe (105)
1 613 284,86
 
Przychodnia Zdrowia (106)
214 706,55
 
Budynki Oświaty (107)
5 980 860,58
 
Pozostałe budynki (104-108-109)
4 485 482,63
 
Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)
3 523 663,57
3
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ
33 660 530,46
 
Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)
32 097 494,37
 
Urządzenia - gr 3
262 260,94
 
Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)
1 300 775,15
4
ŚRODKI TRANSPORTU
2 783 632,82
 
RAZEM
72 989 625,19
 

Gmina posiada dwa budynki mieszkalne, które nie zostały ujęte w tabeli  ponieważ są                w obcym zarządzie, a gmina posiada tam tylko pojedyncze lokale mieszkalne.  Jest to budynek wspólnoty przy ul. Orla 1, tu Gmina posiada 1 lokal mieszkalny. Drugi  to budynek wspólnoty przy ul. Parkowej 3 ( Korpal ) gdzie Gmina posiada 3 lokale mieszkalne.

 

W ramach gospodarki  mieniem komunalnym 17,0174 ha gruntów znajduje się                           w użytkowaniu wieczystym,  264,6142 ha jest w dzierżawie.

 

 
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
DZIERŻAWA
RAZEM
Ilość (ha)
17,0174 ha
264,6142 ha
281,6316 ha
Dochody (zł)
64 607,43 zł
124 074,76 zł
188 682,19 zł
 

Grunty o powierzchni 3,4133 ha znajdują się w trwałym zarządzie. 

         Dane dotyczące innych własności praw  majątkowych, w tym                                      w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji o posiadaniu.

 

Gmina Mirosławiec  posiada udziały w następujących podmiotach:

1)   Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

2)   Spółka ZECWiK Mirosławiec

3)   Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

4)   Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – KZN Zachodniopomorskie

 

Lp
Nazwa podmiotu w którym gmina posiada udziały lub akcje
Rodzaj waloru (udziały/akcje)
Wartość w zł
1
MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI
udziały
50 000,00 zł
2
SPÓŁKA ZECWIK MIROSŁAWIEC
udziały
9 522 500,00 zł
3
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
udziały
250,00 zł
4
SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN-ZACHODNIOPOMORSKIE
udziały
3 000 000,00 zł
RAZEM
 
12 572 750,00 zł
 

 

 

 

 

 

 

B.    Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym                w pkt A  

 

Lp.
Wyszczególnienie
 Stan na 01.01.2022r. 
Zwiększenie
Zmniejszenie
 Stan na 31.12.2022r. 
0
GRUNTY
20 156 386,00 zł
48 820,08 zł
23 796,08 zł
   20 181 410,00 zł 
01
Grunty rolne 
1 892 647,81 zł
11 561,70 zł
1 967,86 zł
      1 902 241,65 zł 
 
grunty orne (010)
1 207 685,27 zł
0,00 zł
1 967,86 zł
      1 205 717,41 zł 
 
pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)
568 349,66 zł
      9 570,00 zł 
0,00 zł
         577 919,66 zł 
 
grunty rolne zabudowane (014)
100 272,00 zł
      1 890,00 zł 
0,00 zł
         102 162,00 zł 
 
pozostałe (016-017-018)
16 340,88 zł
         101,70 zł 
0,00 zł
          16 442,58 zł 
02
Grunty leśne 
552 243,88 zł
0,00 zł
0,00 zł
         552 243,88 zł 
03
Grunty zabudowane 
3 372 576,88 zł
4 597,97 zł
10 888,82 zł
      3 366 286,03 zł 
 
tereny mieszkaniowe (030)
285 333,89 zł
0,00 zł
4 131,49 zł
         281 202,40 zł 
 
tereny przemysłowe (031)
1 569 392,85 zł
0,00 zł
0,00 zł
      1 569 392,85 zł 
 
tereny zabudowane inne (032)
702 110,42 zł
      4 597,97 zł 
0,00 zł
         706 708,39 zł 
 
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)
815 739,72 zł
0,00 zł
6 757,33 zł
         808 982,39 zł 
 
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)
204 919,22 zł
    32 660,41 zł 
0,00 zł
         237 579,63 zł 
 
Pozostałe 
46 156,30 zł
0,00 zł
0,00 zł
            46 156,30 zł 
 
Drogi
14 087 841,91 zł
0,00 zł
10 939,40 zł
    14 076 902,51 zł 
1
BUDYNKI I LOKALE
14 395 554,07 zł
1 989 169,71 zł
20 671,87 zł
    16 364 051,91 zł 
 
Budynki niemieszkalne
10 851 218,63 zł
1 989 169,71 zł
0,00 zł
    12 840 388,34 zł 
 
budynki przemysłowe (101)
544 098,72 zł
0,00 zł
0,00 zł
            544 098,72 zł 
 
budynki transportu i łączności (102)
1 955,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
                1 955,00 zł 
 
budynki biurowe (105)
1 613 284,86 zł
0,00 zł
0,00 zł
         1 613 284,86 zł 
 
Przychodnia Zdrowia (106)
214 706,55 zł
0,00 zł
0,00 zł
            214 706,55 zł 
 
Budynki Oświaty (107)
5 918 868,58 zł
       61 992,00 zł 
0,00 zł
         5 980 860,58 zł 
 
pozostałe budynki (104-108-109)
2 558 304,92 zł
  1 927 177,71 zł 
0,00 zł
         4 485 482,63 zł 
 
Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)
3 544 335,44 zł
0,00 zł
20 671,87 zł
      3 523 663,57 zł 
2
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ
33 938 535,79 zł
159 808,10 zł
437 813,43 zł
    33 660 530,46 zł 
 
Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)
32 535 307,80 zł
0,00 zł
437 813,43 zł
       32 097 494,37 zł 
 
Urządzenia - gr 3
152 715,87 zł
     109 545,07 zł 
0,00 zł
            262 260,94 zł 
 
Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)
1 250 512,12 zł
       50 263,03 zł 
0,00 zł
         1 300 775,15 zł 
3
ŚRODKI TRANSPORTU
2 622 562,32 zł
  161 070,50 zł 
0,00 zł
      2 783 632,82 zł 
RAZEM
71 113 038,18 zł
2 358 868,39 zł
482 281,38 zł
72 989 625,19 zł
 

                                                                                                                                                        

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

W 2022 r. dokonano sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na rzecz właścicieli działek sąsiadujących, celem poprawy warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległych lub uregulowania stanu prawnego działek.

W trybie przetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1.    Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 987/1 o pow. 0,0850 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001  – 44 280 zł.

2.    Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 987/5 o pow. 0,0994 ha, położona  w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001  – 51 774,39 zł.

3.    Nieruchomość rolna o nr geodezyjnym 987/1 o pow. 0,0173 ha, położona  w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001  – 1 550 zł.

Łącznie w trybie przetargowym sprzedano 3 nieruchomości na  kwotę 97 604,39  zł.

 

W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1.    Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 542/2 o pow. 0,0072 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001  – 4 526 zł.

2.    Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 634/3 o pow. 0,0337 ha, położona  w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001  – 18 876 zł.

3.    Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym  o nr geodezyjnym 363/6 o pow. 0,0027 ha, położona  w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001  – 8 822,79 zł.

4.    Nieruchomość drogowa o nr geodezyjnym 105/1 o pow. 0,0262 ha, położona w miejscowości Kalinówka, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034  – 3 400 zł.

5.    Nieruchomość drogowa o nr geodezyjnym 105/2 o pow. 0,0914 ha, położona  w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001  – 5 900 zł.

 

 

 Łącznie w trybie bezprzetargowym sprzedano 5 nieruchomości na kwotę 41 524,79  zł

 

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

W 2022 r. Gmina zakupiła od osoby fizycznej nieruchomość gruntową stanowiącą działkę o nr geodezyjnym 319/19,o pow. 0,0043 ha, położoną w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 za kwotę 4 574 zł. Działka została zakupiona z przeznaczeniem pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej  na trasie Mirosławiec- Kalinówka.

 

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

W 2022r. Gmina dokonała zamiany nieruchomości gruntowej o nr geodezyjnym 319/16  o pow. 1,0008 ha, położonej w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 na  2 nieruchomości gruntowe o nr geodezyjnych 319/21 i 319/23 o łącznej powierzchni 0,0085 ha, położone w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001, które należały do osoby fizycznej.  Cena działki gminnej została ustalona na kwotę 59 140,86 zł. Cena działek osoby fizycznej została ustalona na kwotę 9 000 zł. Strony wyraziły zgodę na dokonanie zamiany przedmiotowych nieruchomości za dopłatą różnicy na rzecz Gminy Mirosławiec. Celem zamiany była regulacja stanu prawnego nieruchomości. Działki o nr 319/21    i 319/24, które nabyła Gmina zostaną przeznaczone pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Mirosławiec – Kalinówka. 

 

NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH (DAROWIZNA)

W 2022 r. Gmina dokonała nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej o nr geodezyjnym 575/2 o pow.0,0574 ha, położonej w Mirosławcu, obręb ewidencyjny  Mirosławiec 0034 na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                        i Autostrad. Przedmiotowa działka została przekazana (darowana) GDDKiA na cele związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu dk 10 na odcinku Mirosławiec –Łowicz Wałecki. 

 

SŁUŻEBNOŚĆ NA NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH 

W 2022 r. Gmina wyraziła zgodę na ustanowienie opłatnej służebności przesyłu na niżej wymienionych nieruchomościach gruntowych należących do Gminy Mirosławiec:

1.    Działka o nr geodezyjnym 178/2, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034

2.    Działka o nr geodezyjnym 211/3, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034.

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności na przedmiotowych działkach wyniosło łącznie 2001 zł

 

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

W 2022 r. sprzedano  2 lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mirosławiec. Oba lokale zostały sprzedane na rzecz dotychczasowych najemców. 

1.    Lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w budynku wielorodzinnym  w Mirosławcu przy ul. Zamkowej 41 – 37 399 zł  (cena uwzględnia bonifikatę w wysokości 75%).

2.    Lokal mieszkalny nr 36 znajdujący się w budynku wielorodzinnym w Mirosławcu przy ul. Parkowej 3 – 13 750 zł (cena uwzględnia bonifikatę w wysokości 75%).

 

Łącznie sprzedano 2 lokale mieszkalne na kwotę 51 149 zł. 

 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

W 2022 roku gmina uzyskała, z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania, dochody w wysokości 486 607,53 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Lp
Dochody z tytułu
 Wysokość dochodów               w zł 
1
Sprzedaż gruntów rolnych 
                      3 850,00 zł 
2
Sprzedaż działek budowlanych 
                    94 071,12 zł 
3
Sprzedaż lokali mieszkalnych 
                    51 149,00 zł 
4
Sprzedaż działek drogowych
                    36 782,60 zł 
5
Czynsz dzierżawny
                  124 074,76 zł 
6
Najem lokali użytkowych
                  111 551,03 zł 
7
Opłata adiacencka
                                 0,00 zł 
8
Opłaty za użytkowanie i służebność
1,00 zł
9
Opłaty za użytkowanie wieczyste
                    64 607,43 zł 
10
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
                         520,59 zł 
RAZEM
                  486 607,53 zł 
 

C.    Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

 

1)   Zniszczenia mienia komunalnego na skutek klęsk żywiołowych – nie wystąpiły.

2)   Ustanowienia hipotek na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mirosławiec – nie nastąpiło.

3)   Nie zostały złożone wnioski o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Gminy Mirosławiec.

4)   Nie zostały złożone wnioski o pozbycie się praw własność nieruchomości Gminy   Mirosławiec. 

 

Sporządziła:

 

Załączniki

Powiadom znajomego