W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o stanie mienia komunalnego- 2021r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminy Mirosławiec

 

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) przedmiotowa informacja jest częścią sprawozdania odnoszącą się do wykonania budżetu jednostki samorządu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

A.    Dane dotyczące przysługujących Gminie Mirosławiec praw własności.

Gmina i Miasto Mirosławiec  wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. dysponuje prawem własności do 590,2346  ha gruntów, na które składają się:

- grunty rolne – 324,4820 ha

- grunty zabudowane – 39,5400 ha

- grunty rekreacyjno-wypoczynkowe – 14,7585 ha

- grunty leśne – 26,8842 ha

- drogi – 177,1907 ha

- pozostałe – 7,3792 ha

Szczegółowy podział gruntów a także pozostałych składników mienia komunalnego gminy przedstawia poniższa tabela.

Lp.
Wyszczególnienie
Wartość 
1
GRUNTY
20 156 386,00
01
Grunty rolne 
1 892 647,81
 
Grunty orne (010)
1 207 685,27
 
Pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)
568 349,66
 
Grunty rolne zabudowane (014)
100 272,00
 
Pozostałe (016-017-018)
16 340,88
02
Grunty leśne 
552 243,88
03
Grunty zabudowane 
3 372 576,88
 
tereny mieszkaniowe (030)
285 333,89
 
tereny przemysłowe (031)
1 569 392,85
 
tereny zabudowane inne (032)
702 110,42
 
zurbanizowane tereny niezabudowane lub                   w trakcie zabudowy (033)
815 739,72
 
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)
204 919,22
 
Pozostałe (035-061-062)
46 156,30
 
Drogi
14 087 841,91
2
BUDYNKI I LOKALE
14 395 554,07   
 
Budynki niemieszkalne
10 851 218,63
 
Budynki przemysłowe (101)
544 098,72
 
Budynki transportu i łączności (102)
1 955,00
 
Budynki biurowe (105)
1 613 284,86
 
Przychodnia Zdrowia (106)
214 706,55
 
Budynki Oświaty (107)
5 918 868,58
 
Pozostałe budynki (104-108-109)
2 558 304,92
 
Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)
3 544 335,44
3
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ
36 561 098,11
 
Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)
32 535 307,80
 
Urządzenia - gr 3
152 715,87
 
Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)
1 250 512,12
4
ŚRODKI TRANSPORTU
2 622 562,32
 
RAZEM
73 735 600,50
 

Gmina posiada dwa budynki mieszkalne, które nie zostały ujęte w tabeli  ponieważ są w obcym zarządzie, a gmina posiada tam tylko pojedyncze lokale mieszkalne.  Jest to budynek wspólnoty przy ul. Orla 1, tu Gmina posiada 1 lokal mieszkalny. Drugi  to budynek wspólnoty przy ul. Parkowej 3 ( Korpal ) gdzie Gmina posiada 4 lokale mieszkalne.

 

W ramach gospodarki  mieniem komunalnym 17,0174 ha gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym,  265,0607 ha jest w dzierżawie.

 

 
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
DZIERŻAWA
RAZEM
Ilość (ha)
17,0174 ha
265,0607 ha
282,0781 ha
Dochody (zł)
39 398,66 zł
83 235,16 zł
122 633,82 zł
 

Grunty o powierzchni 3,4133 ha znajdują się w trwałym zarządzie. 

            Dane dotyczące innych własności praw  majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów                w spółkach, akcji o posiadaniu.

 

Gmina Mirosławiec  posiada udziały w następujących podmiotach:

1)      Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

2)      Spółka ZECWiK Mirosławiec

3)      Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

4)      Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – KZN Zachodniopomorskie

 

Lp
Nazwa podmiotu w którym gmina posiada udziały lub akcje
Rodzaj waloru (udziały/akcje)
Wartość w zł
1
MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI
udziały
50 000,00 zł
2
SPÓŁKA ZECWIK MIROSŁAWIEC
udziały
9 293 500,00 zł
3
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
udziały
250,00 zł
4
SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN-ZACHODNIOPOMORSKIE
udziały
3 000 000,00 zł
RAZEM
 
12 343 750,00 zł
 

 

 

 

 

 

B.     Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt A  Lp.
Wyszczególnienie
 Stan na 01.01.2021 
Zwiększenie
Zmniejszenie
 Stan na 31.12.2021 
0
GRUNTY
20 181 218,30 zł
977,39 zł
25 809,69 zł
20 156 386,00 zł
01
Grunty rolne 
1 900 314,73 zł
0,00 zł
7 666,92 zł
1 892 647,81 zł
 
grunty orne (010)
1 213 911,32 zł
0,00 zł
6 226,05 zł
1 207 685,27 zł
 
pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)
569 790,53 zł
0,00 zł
1 440,87 zł
568 349,66 zł
 
grunty rolne zabudowane (014)
100 272,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
100 272,00 zł
 
pozostałe (016-017-018)
16 340,88 zł
0,00 zł
0,00 zł
16 340,88 zł
02
Grunty leśne 
552 243,88 zł
0,00 zł
0,00 zł
552 243,88 zł
03
Grunty zabudowane 
3 385 570,66 zł
977,39 zł
13 971,17 zł
3 372 576,88 zł
 
tereny mieszkaniowe (030)
284 356,50 zł
977,39 zł
0,00 zł
285 333,89 zł
 
tereny przemysłowe (031)
1 569 392,85 zł
0,00 zł
0,00 zł
1 569 392,85 zł
 
tereny zabudowane inne (032)
712 340,42 zł
0,00 zł
10 230,00 zł
702 110,42 zł
 
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)
819 480,89 zł
0,00 zł
3 741,17 zł
815 739,72 zł
 
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)
204 919,22 zł
0,00 zł
0,00 zł
204 919,22 zł
 
Pozostałe 
46 156,30 zł
0,00 zł
0,00 zł
46 156,30 zł
 
Drogi
14 092 013,51 zł
0,00 zł
4 171,60 zł
14 087 841,91 zł
1
BUDYNKI I LOKALE
14 222 474,03 zł
186 237,42 zł
13 157,38 zł
14 395 554,07 zł
 
Budynki niemieszkalne
10 664 981,21 zł
186 237,42 zł
0,00 zł
10 851 218,63 zł
 
budynki przemysłowe (101)
544 098,72 zł
0,00 zł
0,00 zł
544 098,72 zł
 
budynki transportu i łączności (102)
1 955,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1 955,00 zł
 
budynki biurowe (105)
1 471 422,27 zł
141 862,59 zł
0,00 zł
1 613 284,86 zł
 
Przychodnia Zdrowia (106)
214 706,55 zł
0,00 zł
0,00 zł
214 706,55 zł
 
Budynki Oświaty (107)
5 918 868,58 zł
0,00 zł
0,00 zł
5 918 868,58 zł
 
pozostałe budynki (104-108-109)
2 513 930,09 zł
44 374,83 zł
0,00 zł
2 558 304,92 zł
 
Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)
3 557 492,82 zł
0,00 zł
13 157,38 zł
3 544 335,44 zł
2
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ
33 833 928,03 zł
243 338,47 zł
138 730,71 zł
33 938 535,79 zł
 
Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)
32 291 969,33 zł
243 338,47 zł
0,00 zł
32 535 307,80 zł
 
Urządzenia - gr 3
157 015,87 zł
0,00 zł
4 300,00 zł
152 715,87 zł
 
Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)
1 384 942,83 zł
0,00 zł
134 430,71 zł
1 250 512,12 zł
3
ŚRODKI TRANSPORTU
2 592 825,34 zł
29 736,98 zł
0,00 zł
2 622 562,32 zł
RAZEM
70 830 445,70 zł
460 290,26 zł
177 697,78 zł
71 113 038,18 zł
 

                                                                                                                                                        

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W 2021 r. dokonano sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy                  Mirosławiec w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na rzecz właścicieli działek sąsiadujących, celem poprawy warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległych lub uregulowania stanu prawnego działek.

W trybie przetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1.      Nieruchomość rolna o nr geodezyjnym 114/3 o pow. 1,4817 ha, położona                               w miejscowości Kalinówka, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034  – 48 480 zł.

 

Łącznie w trybie przetargowym sprzedano 1 nieruchomość na  kwotę 48 480  zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1.      Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek o nr geodezyjnych  92/3, 93/2                        i 94/3  o łącznej pow. 0,0192 ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny  Mirosławiec 0001  – 8 500 zł. 

2.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 803/1 o pow. 0,2232 ha, położona               w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 – 15 000 zł.

3.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 177/10 o pow. 0,0026  ha, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 – 4 500 zł

4.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym  300/6  o pow. 0,0325 ha, położona  w miejscowości Piecnik, obręb ewidencyjny Piecnik 0025  – 10 500 zł (płatne w 10 rocznych ratach po 1 050 zł każda)

5.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 729/5 o pow. 0,0440 ha, położona                w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 001 – 17 000 zł

6.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 729/6 o pow. 0,0280 ha, położona               w Mirosławcu obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 – 11 500 zł.

7.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 729/7 o pow. 0,0249 ha, położona               w Mirosławcu obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 – 10 500 zł.

8.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 729/8 o pow. 0,0259 ha, położona               w Mirosławcu obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 – 10 500 zł.

 

 

 Łącznie w trybie bezprzetargowym sprzedano 8 nieruchomości na łączną kwotę 88 000  zł

 

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

W 2021 r. sprzedano  2 lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mirosławiec. Jeden z lokali został sprzedany na rzecz dotychczasowego najemcy, drugi został sprzedany w trybie przetargowym. 

1.      Lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w budynku wielorodzinnym  w Mirosławcu przy ul. Zamkowej 11 – 12 250 zł  (cena uwzględnia bonifikatę w wysokości 75%)

2.      Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku wielorodzinnym w Mirosławcu przy ul. Zamkowej 11 – 57 570  zł 

 

Łącznie sprzedano 2 lokale mieszkalne na kwotę 69 820 zł. 

 

NABYCIE LOKALI MIESZKALNYCH

W 2021 r. Gmina nabyła (odkupiła)  za kwotę 4 000 zł jeden lokal mieszkalny od osoby fizycznej, znajdujący się w Mirosławcu przy ul. Plac Wolności 5/4. Przedmiotowy lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym, który ze względu na zły stan techniczny przeznaczony jest do rozbiórki. W związku z nabyciem w/w lokalu Gmina stała się jedynym właścicielem budynku. 

 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

W 2021 roku gmina uzyskała, z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania, dochody w wysokości 487 026,03 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela.

 

Lp
Dochody z tytułu
 Wysokość dochodów               w zł 
1
Sprzedaż gruntów rolnych 
                    65 780,00 zł 
2
Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych 
                    90 314,22 zł 
3
Sprzedaż działek drogowych
                    53 573,73 zł
4
Czynsz dzierżawny
                    83 235,16 zł 
5
Najem lokali użytkowych
                    97 169,11 zł 
6
Opłata adiacencka
                    56 930,10 zł 
7
Opłaty za użytkowanie wieczyste
                    39 398,66 zł 
8
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
                         625,05 zł 
RAZEM
                  487 026,03 zł 
 

C.    Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

 

1)      Zniszczenia mienia komunalnego na skutek klęsk żywiołowych – nie wystąpiły.

2)      Ustanowienia hipotek na nieruchomościach stanowiących własność Gminy                  Mirosławiec – nie nastąpiło.

3)       Nie zostały złożone wnioski o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Gminy               Mirosławiec.

4)      Nie zostały złożone wnioski o pozbycie się praw własność nieruchomości Gminy   Mirosławiec. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego