W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o stanie mienia komunalnego- 2020r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminy i Miasta Mirosławiec

 

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) przedmiotowa informacja jest częścią sprawozdania odnoszącą się do wykonania budżetu jednostki samorządu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

A.    Dane dotyczące przysługujących Gminie i Miastu Mirosławiec praw własności.

Gmina i Miasto Mirosławiec  wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. dysponuje prawem własności do 591,9444  ha gruntów, na które składają się:

- grunty rolne – 326,1816 ha

- grunty zabudowane – 39,6644 ha

- grunty rekreacyjno-wypoczynkowe – 14,7585 ha

- grunty leśne – 26,8842 ha

- drogi – 177,0765 ha

- pozostałe – 7,3792 ha

Szczegółowy podział gruntów a także pozostałych składników mienia komunalnego gminy przedstawia poniższa tabela.

Lp.
Wyszczególnienie
Wartość 
1
GRUNTY
20 181 218,30 zł

 
01
Grunty rolne 
1 900 314,73 zł
 
Grunty orne (010)
1 213 911,32 zł
 
Pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)
569 790,53 zł
 
Grunty rolne zabudowane (014)
100 272,00 zł
 
Pozostałe (016-017-018)
16 340,88 zł
02
Grunty leśne 
552 243,88 zł
03
Grunty zabudowane 
3 385 570,66 zł 
 
tereny mieszkaniowe (030)
284 356,50 zł
 
tereny przemysłowe (031)
1 569 392,85 zł
 
tereny zabudowane inne (032)
712 340,42 zł
 
zurbanizowane tereny niezabudowane lub                   w trakcie zabudowy (033)
819 480,89 zł
 
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)
204 919,22 zł
 
Pozostałe (035-061-062-070)
46 156,30 zł
 
Drogi
14 092 013,51 zł
2
BUDYNKI I LOKALE
14 222 474,03 zł
 
Budynki niemieszkalne
10 664 981,21 zł
 
Budynki przemysłowe (101)
544 098,72 zł
 
Budynki transportu i łączności (102)
1 955,00 zł
 
Budynki biurowe (105)
1 471 422,27 zł
 
Przychodnia Zdrowia (106)
214 706,55 zł
 
Budynki Oświaty (107)
5 918 868,58 zł
 
Pozostałe budynki (104-108-109)
2 513 930,09 zł
 
Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)
3 557 492,82 zł
3
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ
33 833 928,03 zł
 
Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)
32 291 969,33 zł
 
Urządzenia - gr 3
157 015,87 zł
 
Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)
1 384 942,83 zł
4
ŚRODKI TRANSPORTU
2 592 825,34 zł
 
RAZEM
70 830 445,70 zł
 

Gmina posiada dwa budynki mieszkalne, które nie zostały ujęte w tabeli  ponieważ są w obcym zarządzie, a gmina posiada tam tylko pojedyncze lokale mieszkalne.  Jest to budynek wspólnoty przy ul. Orla 1, tu Gmina posiada 1 lokal mieszkalny. Drugi  to budynek wspólnoty przy ul. Parkowej 3 ( Korpal ) gdzie Gmina posiada 4 lokale mieszkalne.

 

W ramach gospodarki  mieniem komunalnym 17,0174 ha gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym,  267,0133 ha jest w dzierżawie.

 

 
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
DZIERŻAWA
RAZEM
Ilość (ha)
17,0174 ha
267,0133 ha
284,0307 ha
Dochody (zł)
17 176,59 zł
67 995,70 zł
85 172,29 zł
 

W roku 2020 oddano w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni 3,4133 ha. Na realizację celów statutowych Szkoły Podstawowej w Mirosławcu zostało przekazanych w trwały zarząd 1,0234 ha. Na realizację celów statutowych Szkoły Podstawowej w Piecniku zostało przekazanych w trwały zarząd 2,3899 ha. Trwały zarząd został ustanowiony na czas nieoznaczony.    

            Dane dotyczące innych własności praw  majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji o posiadaniu.

 

Gmina i Miasto Mirosławiec  posiada udziały w następujących podmiotach:

1)      Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

2)      Spółka ZECWiK Mirosławiec

3)      Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

 

Lp
Nazwa podmiotu w którym gmina posiada udziały lub akcje
Rodzaj waloru (udziały/akcje)
Wartość w zł
1
MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI
udziały
50 000,00 zł
2
SPÓŁKA ZECWIK MIROSŁAWIEC
udziały
8 922 000,00 zł
3
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
udziały
250,00 zł
RAZEM
 
8 972 250,00 zł
 

 

 

 

 

B.     Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt A              i B od złożenia poprzedniej deklaracji.

Lp.
Wyszczególnienie
Stan na 01.01.2020
Zwiększenie
Zmniejszenie
 Stan na 31.12.2020 
0
GRUNTY
    20 268 548,23 zł 
118 556,06 zł
    205 885,99 zł 
20 181 218,30 zł
01
Grunty rolne 
      1 838 557,24 zł 
64 644,91 zł
        2 887,42 zł 
1 900 314,73 zł
 
grunty orne (010)
        1 215 964,65 zł 
0,00 zł
          2 053,33 zł 
1 213 911,32 zł
 
pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)
           505 145,62 zł 
64 644,91 zł
0,00 zł
569 790,53 zł
 
grunty rolne zabudowane (014)
           101 106,09 zł 
0,00 zł
             834,09 zł 
100 272,00 zł
 
pozostałe (016-017-018)
             16 340,88 zł 
0,00 zł
0,00 zł
16 340,88 zł
02
Grunty leśne 
         574 541,38 zł 
0,00 zł
      22 297,50 zł 
552 243,88 zł
03
Grunty zabudowane 
      3 520 576,59 zł 
22 559,14 zł
157 565,07 zł
3 385 570,66 zł
 
tereny mieszkaniowe (030)
           282 011,94 zł 
2 344,56 zł
0,00 zł
284 356,50 zł
 
tereny przemysłowe (031)
        1 641 978,43 zł 
0,00 zł
         72 585,58 zł 
1 569 392,85 zł
 
tereny zabudowane inne (032)
           797 319,91 zł 
0,00 zł
         84 979,49 zł 
712 340,42 zł
 
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)
           799 266,31 zł 
20 214,58 zł
0,00 zł
819 480,89 zł
 
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)
         204 740,53 zł 
178,69 zł
0,00 zł
204 919,22 zł
 
Pozostałe 
           69 292,30 zł 
0,00 zł
      23 136,00 zł 
46 156,30 zł
 
Drogi
    14 060 840,19 zł 
31 173,32 zł
0,00 zł
14 092 013,51 zł
1
BUDYNKI I LOKALE
    24 451 258,86 zł 
0,00 zł
10 228 784,83 zł
14 222 474,03 zł
 
Budynki niemieszkalne
    20 880 060,54 zł 
0,00 zł
10 215 079,33 zł
10 664 981,21 zł
 
budynki przemysłowe (101)
           544 098,72 zł 
0,00 zł
0,00 zł
544 098,72 zł
 
budynki transportu i łączności (102)
               1 955,00 zł 
0,00 zł
0,00 zł
1 955,00 zł
 
budynki biurowe (105)
        1 471 422,27 zł 
0,00 zł
0,00 zł
1 471 422,27 zł
 
Przychodnia Zdrowia (106)
           214 706,55 zł 
0,00 zł
0,00 zł
214 706,55 zł
 
Budynki Oświaty (107)
       16 131 236,93 zł 
0,00 zł
  10 212 368,35 zł 
5 918 868,58 zł
 
pozostałe budynki (104-108-109)
        2 516 641,07 zł 
0,00 zł
          2 710,98 zł 
2 513 930,09 zł
 
Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)
      3 571 198,32 zł 
0,00 zł
13 705,50 zł
3 557 492,82 zł
2
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ
    32 974 930,19 zł 
1 284 242,69 zł
425 244,85 zł
33 833 928,03 zł
 
Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)
       31 240 455,64 zł 
1 051 513,69 zł
0,00 zł
32 291 969,33 zł
 
Urządzenia - gr 3
           582 260,72 zł 
0,00 zł
425 244,85 zł
157 015,87 zł
 
Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)
        1 152 213,83 zł 
232 729,00 zł
0,00 zł
1 384 942,83 zł
3
ŚRODKI TRANSPORTU
      2 313 741,34 zł 
279 084,00 zł
0,00 zł
2 592 825,34 zł
RAZEM
    80 008 478,62 zł 
1 681 882,75 zł
10 859 915,67 zł
70 830 445,70 zł
                                                                                                                                            

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W 2020 r. dokonano sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy                  i Miasta Mirosławiec w trybie przetargowym i bezprzetargowym , na rzecz właścicieli działek sąsiadujących, celem poprawy warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległych.

W trybie przetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 326/1 o pow. 0,0284 położona                               w miejscowości Drzewoszewo, obręb 0029 Jabłonowo  – 76 220 zł.

 

Łącznie w trybie przetargowym sprzedano 1 nieruchomość na  kwotę 76 220  zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1.      Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek o nr geodezyjnych  640/5 i 640/6   o łącznej pow. 0,0651 ha, położona w Mirosławcu, obręb 0001  – 23 000 zł. (płatne w 10 rocznych  ratach po 2300 zł każda)

2.      Nieruchomość zabudowana budynkiem garażu o nr geodezyjnym 615 o pow.                                     0,0021 ha, położona w Mirosławcu Górnym, obręb 0034 – 1 599 zł.

3.      Nieruchomość zabudowana budynkiem garażu o nr geodezyjnym 661 o pow.                        0,0018  ha, położona w Mirosławcu Górnym, obręb 0034 – 1 599 zł

4.      Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek o nr geodezyjnych  210/7 i 210/8   o łącznej pow. 0,0068 ha, położona w Mirosławcu, obręb 0001  – 5 000 zł

5.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 341 o pow. 0,0060 ha, położona w miejscowości Drzewoszewo, obręb 0027 Jabłonowo – 3 000 zł

6.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 591/7 o pow. 0,0371 ha, położona w Mirosławcu obręb 0001 – 13 000 zł.

 

 Łącznie w trybie bezprzetargowym sprzedano 6 nieruchomości kwotę 47 198  zł

 

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

W 2020 r. sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców 2  lokale mieszkalne, wchodzące              w skład zasobu mieszkaniowego Gminy i Miasta Mirosławiec. 

1.      Lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w budynku wielorodzinnym  w Mirosławcu przy ul. Kościuszki 15 – 19 250 zł  (cena uwzględnia bonifikatę w wysokości 75%)

2.      Lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się w budynku wielorodzinnym w Mirosławcu przy ul. Wolności 28 – 24 250 zł (cena uwzględnia bonifikatę w wysokości 75%)

Łącznie sprzedano 2 lokale mieszkalne na kwotę 43 500 zł. 

 

NABYCIE LOKALI MIESZKALNYCH

W 2020 r. Gmina nabyła (odkupiła) 2 lokale mieszkalne od osób fizycznych, znajdujące się                 w Mirosławcu przy ul. Plac Wolności 5. Przedmiotowe lokale znajdują się w budynku wielorodzinnym, który ze względu na zły stan techniczny przeznaczony jest do rozbiórki.

1.      Lokal mieszkalny nr 1 –   9 800 zł

2.      Lokal mieszkalny nr 2  –  7 475 zł

Łącznie nabyto 2 lokale mieszkalne na kwotę 17 275 zł 

 

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

W 2020 r. dokonano zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec                       a osobami fizycznymi za dopłatą różnicy.

Burmistrz Mirosławca działając w imieniu Gminy i Miasta Mirosławiec przeniósł odpłatnie prawo własności działki gruntu położonej w Mirosławcu, obręb 0001 oznaczonej nr geodezyjnym 655/1 o pow. 1,0006 ha o wartości ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 50 830,98 zł brutto  na rzecz osoby fizycznej.  W zamian za to na rzecz gminy zostało przeniesione odpłatnie prawo własności 2 działek położonych w Mirosławcu, obręb 0001 oznaczonych nr geodezyjnymi 641 i 642 o łącznej pow.0,0462 ha o łącznej wartości ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 20 591 zł brutto. Dopłata na rzecz Gminy wyniosła 30 239,98 zł.

 

 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

W 2019 roku gmina uzyskała, z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania, dochody w wysokości 253 957,24 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Lp.
Dochody z tytułu
 Wysokość dochodów               w zł 
1
Sprzedaż gruntów rolnych 
 

96 520,00 zł

 
2
Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych 
71 014,10 zł
3
Czynsz dzierżawny
67 995,70 zł
4
Opłata adiacencka
0,00 zł
5
Opłaty za użytkowanie wieczyste
17 176,59 zł
6
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1 250,25 zł
RAZEM
253 956,64 zł
 

C.    Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

 

1)      Zniszczenia mienia komunalnego na skutek klęsk żywiołowych – nie wystąpiły.

2)      Ustanowienia hipotek na nieruchomościach stanowiących własność Gminy                  i Miasta Mirosławiec – nie nastąpiło.

3)       Nie zostały złożone wnioski o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Gminy               i Miasta Mirosławiec.

4)      Nie zostały złożone wnioski o pozbycie się praw własność nieruchomości Gminy   i Miasta Mirosławiec. 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego