Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec

tel.: +48 (67) 259 50 42

NIP: 765 100 33 97
REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Wykaz danych kontaktowych pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec

tel.: +48 (67) 259 50 42

NIP: 765 100 33 97
REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Wykaz danych kontaktowych pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kierownictwo urzędu

Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik
   Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu :


poniedziałek : 7.00-15.00

wtorek : 7.00-15.00

środa  : 7.00 -15.00

czwartek: 7.00- 16.00

piątek :  7.00 – 14.00

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe pracowników  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
1. Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik

67-259-61-86         

- 7
2.  Zastępca Burmistrza     Dariusz Bartosik

67-259-61-85 

45 9
3. Sekretarz Monika Stąporek 67-259-02-64     34 8
4. Skarbnik Alicja Michor

67-259-02-63  

  

33 108

Numery kont bankowych

Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w Banku SBL Złotów O/Mirosławiec
Należności z tytułu:  wieczystego użytkowania, sprzedaży mieszkań komunalnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego  nabycie prawa własności  oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, odpłatnego korzystania z mienia (najem, dzierżawa),  sprzedaży działek, wydania zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych, wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozostałenależy dokonywać na nr rachunku: 57-8941-1032-0092-2937-2000-0020......

Ważny komunikat

KOMUNIKAT w sprawie zmiany taryf opłat za wodę i ścieki na terenie gminy i miasta Mirosławiec

KOMUNIKAT w sprawie zmiany taryf opłat za wodę i ścieki na terenie gminy i miasta Mirosławiec Na podstawie decyzji o zatwierdzeniu taryf z dnia 23.05.2018r. wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy na...

więcej o informacji: KOMUNIKAT w sprawie zmiany taryf opłat za wodę i ścieki na terenie gminy i miasta Mirosławiec

Tablica ogłoszeń

Stypendium szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 należy składaćod dnia 01 września 2018 r. do 15 września 2018 r. w odniesieniu do uczniów imłodzieży od dnia 01 września 2018 r. do 15 października 2018 r. w odniesieniu do słuchaczy kolegiów pracowników służb...

GIŚ.6733.9.2018.DB - obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej z zadaszonym tarasem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 42/7 oraz 45 położonych w Toporzyku do uzgodnień.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu GIŚ.6733.9.2018.DB   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 sierpnia 2018 r. o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień       Burmistrz Mirosławca na podstawie...

GIŚ.6733.8.2018.DB zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej SN-15kV i słupa linii SN – 15kV w celu przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN Tuczno nr 953 – Program Leśny w gm. Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu GIŚ.6733.8.2018.DB     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 02 sierpnia 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego       Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1,  art. 49 ustawy z...

GIŚ.6733.7.2018.DB obwieszczenie Burmistrza z 01.08.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu celu publicznego dla budowie gazociągu niskiego ciśnienia o długości około 65 m i średnicy 125 mm na działkach nr 682 i 987/10 położonych w obr. M. Mirosławiec (0001)

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu GIŚ.6733.7.2018.DB     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 01 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy...

Praca

stanowisko: Referent ds. gospodarki mieszkaniowej w ZECWiK sp. z o .o.

stanowisko Referent ds. gospodarki mieszkaniowej w ZECWiK sp. z o .o.

miejsce pracy Zakład Energetyki Cieplnej Wodocią i Kanalizacji sp. z o.o.w Mirosławcu ul. Wolności 37

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biurze Zarządu Spółki w Mirosławcu, ul. Wolności 37

stanowisko: Podinspektor ds. oświaty i zdrowia

stanowisko Podinspektor ds. oświaty i zdrowia

miejsce pracy Urząd Miejski w Mirosławcu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Zamówienia publiczne

Brak artykułów

Uchwały Rady

uchwała nr: UCHWAŁA NR XLIII/357/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu

uchwała nr UCHWAŁA NR XLIII/357/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Status Obowiązująca

uchwała nr: UCHWAŁA NR XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu

uchwała nr UCHWAŁA NR XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Status Obowiązująca

uchwała nr: UCHWAŁA NR XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu

uchwała nr UCHWAŁA NR XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2018/2019 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Biały Zdrój - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Status Obowiązująca

uchwała nr: UCHWAŁA NR XLIII/353/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu

uchwała nr UCHWAŁA NR XLIII/353/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025

Status Obowiązująca

uchwała nr: UCHWAŁA NR XLII/352/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu

uchwała nr UCHWAŁA NR XLII/352/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do projektu pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu"

Status Obowiązująca

uchwała nr: UCHWAŁA NR XLII/351/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu

uchwała nr UCHWAŁA NR XLII/351/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia planu działań Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie rozwoju turystyki

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 61

zarządzenie nr 61

wydane przez Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 60

zarządzenie nr 60

wydane przez Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Mirosławiec

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 59

zarządzenie nr 59

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 58/2018

zarządzenie nr 58/2018

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 57

zarządzenie nr 57

wydane przez Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 56/2018

zarządzenie nr 56/2018

wydane przez Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

zmieniające zarządzenie nr zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij