W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.2.2024.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 30.04.2024 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch budynków gospodarczych, wiaty lub budynku, silosu, ogrodzenia o wysokości pow. 2,2m wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 256/3 położonej w Jabłonowie 42, w obrębie 0027, Jabłonowo, w gminie Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
IGN.6733.2.2024.DB
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)   oraz art. 50, 53 ust. 1 i 59  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                        o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977), zawiadamia iż, w dniu 30 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków gospodarczych, wiaty lub budynku, silosu, ogrodzenia  o wysokości pow. 2,2m  wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej geodezyjnie nr 256/3 położonej  w Jabłonowie 42, 78-650 Jabłonowo, w jednostce ewidencyjnej 321703_5 Mirosławiec – Obszar Wiejski, w obrębie 0027, Jabłonowo,  w gminie Mirosławiec.
Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego z  siedzibą w Szczecinie przy  ul. Wąskiej 13, 71-415 Szczecin  reprezentowanego przez Wiceprezesa Pana Macieja Tracza.
Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 30 kwietnia 2024 r.

Zamieszczono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w dniu 30 kwietnia 2024 r.
Czas    znajdowania   się   obwieszczenia  w  BIP  UM  w Mirosławcu: od 30 kwietnia do 14 maja 2024  r. 
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 30 kwietnia 2024 r.

Załączniki

Powiadom znajomego