W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 58 Burmistrza Mirosławca z dnia 29 kwietnia 2024r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 58
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 29 kwietnia 2024 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec


Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust.1, art. 35 ust.1, art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Burmistrz zarządza co następuje:
§ 1. Przeznacza do sprzedaży nieruchomości gruntowe wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiące mienie komunalne Gminy Mirosławiec.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 58
Burmistrza Mirosławca
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec
I.
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka o nr 954/24, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 
2. Powierzchnia działki: 0,1656 ha
3. Księga wieczysta: KO1W/00038888/7
4. Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (7.MN5).
5. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec.
6. Forma sprzedaży: przetargowa (przetarg ustny nieograniczony)
7. Cena wywoławcza sprzedaży : 77 000 zł netto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
8. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

II.
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka o nr 980/15, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001 
2. Powierzchnia działki: 0,0021 ha
3. Księga wieczysta: KO1W/00037016/7
4. Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren  ciągów pieszo-rowerowych (4.KX2)).
5. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec.
6. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz właściciela działki o nr 460/1 - powiększenie nieruchomości.  
7. Cena wywoławcza sprzedaży : 1 950 zł netto ( słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
8. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

III.
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka o nr 76/3, położona w miejscowości Piecnik, obręb ewidencyjny Piecnik 0025
2. Powierzchnia działki: 0,0025 ha
3. Księga wieczysta: KO1W/00028619/8
4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - bark
5. Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec - teren mieszkaniowy M2
6. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz właściciela działki o nr 76/2 - powiększenie nieruchomości.  
8. Cena wywoławcza sprzedaży : 2 000 zł brutto ( słownie: dwa tysiące złotych).

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski  w terminie do 20 czerwca 2024 r. 

Załączniki

Powiadom znajomego