W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Treść

DZIERŻAWIENIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

 Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

 

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

  1. Sposoby odbioru dokumentów  

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       
  1. Wymagane dokumenty:

Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający:

- oznaczenie działki według ewidencji gruntów,

- powierzchnię,
- położenie,

- cel dzierżawy.

  1. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul Wolności 37,78-650 Mirosławiec

  e- mail: urzad@miroslawiec.pl

 Opłaty:

Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

W przypadku jednego wniosku termin realizacji 7 dni.

Do dwóch miesięcy – jeśli wpłynie więcej niż jeden wniosek, ponieważ Gmina zobowiązana jest przeprowadzić przetarg. W takim przypadku zostaje wydane zarządzenie Burmistrza Mirosławca wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, który jest wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Po tym terminie jest ogłoszony przetarg na dzierżawę Ogłoszenie o przetargu wraz z ceną wywoławczą  jest wywieszone przez  okres  30 dni. Po rozstrzygnięciu przetargu z wyłonionym dzierżawcą zostaje zawarta umowa dzierżawy, która kończy załatwienie sprawy.

Wysokość opłat za dzierżawę gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec określa zarządzenie Burmistrza Mirosławca z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mirosławiec.

 

Podstawa prawna:

1. Art.13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości  (Dz. U. 2020.1990),

2. Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713),

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021.735).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi:

Rada Miejska w Mirosławcu raz w roku podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec.

Uwaga: Aby można złożyć wniosek do Urzędu w formie elektronicznej, konieczne jest założenie indywidualnego konta na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego w celu elektronicznego podpisania przesłanych dokumentów.

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi Agnieszka Pilarska, pokój nr 3 tel. 067 259 62 66

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane