W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy

Treść

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

Sposoby odbioru dokumentów

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466),

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 ze zm.)

Wymagane dokumenty:


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który powinien zawierać:

 

 1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę o adres producenta rolnego,
 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany lub numer ewidencyjny powszechnego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent jest osobą fizyczną,
 3. Numer z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru,
 4. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, położonych na obszarze gminy Mirosławiec,
 5. Pisemną zgodę współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego,
 6. Numer rachunku bankowego,

 Do Wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dołącza się:

 

 1. Faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie   6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 2. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji       i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych,
 3. Zestawienie do wniosku o zwrot akcyzy na ON;  LUTY (I półrocze) / SIERPIEŃ       (II półrocze),
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 5. Oświadczenie producenta rolnego w sprawie klasy Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Terminy składania wniosków:

 

  • od 1 lutego do ostatniego dnia lutego producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia.
  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca.

 Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

 

 •  od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały złożone w terminie od 1 lutego do ostatnie dnia lutego;
 •  od dnia 1 października do 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały złożone w terminie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

 Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa nie występuje.

 Miejsce złożenia dokumentów:


Biuro Obsługi Interesanta – Urząd Miejski w Mirosławcu, ul Wolności 37,                                78-650 Mirosławiec.

 Miejsce załatwienia sprawy:

 Referat finansowy, pokój 102

 Termin załatwienia sprawy:

 Decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni        od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

 Tryb odwoławczy:

 

       Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane