W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 10 w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na DK10 na odcinku Łowicz Wałecki - Mirosławiec”.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy K-AP-1.7820.8.2023.EW(3) OBWIESZCZENIE
Typ sprawy Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
Znak pisma K-AP-1.7820.8.2023.EW(3) OBWIESZCZENIE
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

 

Koszalin, 19 lutego 2024 r.
Znak: K-AP-1.7820.8.2023.EW(3)


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie  dróg  publicznych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek    z 27.12.2023 r. (uzupełniony 26.01.2024 r.) Pana Krzysztofa Tomkiewicza występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 10 w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na DK10 na odcinku Łowicz Wałecki - Mirosławiec”.

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:

Gmina Miasto Mirosławiec, obręb Łowicz Wałecki: dz. nr 182/4, 182/3, 182/1, 182/2, 8158/4, 8157/5, 8157/9, 15, 16/2.
Gmina Miasto Mirosławiec, obręb Mirosławiec 34: dz. nr 264, 575/1, 575/2, 574, 573/5, 573/7, 569/2, 568/4.

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów:

Gmina Miasto Mirosławiec, obręb Łowicz Wałecki: dz. nr 147, 8158/4, 8157/5.
Działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących):
Gmina Miasto Mirosławiec, obręb Mirosławiec 34: dz. nr 698.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić w formie podania na piśmie, jak również za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej (tj. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, faksem lub telefonicznie). Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie - delegatura w Koszalinie (ul. Władysława Andersa 34), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty.

Dane do kontaktu:
numer telefonu: 94-34-28-375

Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego
Marta Rodziewicz
Dyrektor Wydziału
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

 


Załączniki

Powiadom znajomego