W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.13.2023.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 13.12.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa boiska do gier zespołowych, budowa budynku lub wiaty rekreacyjnej, montaż oświetlenia terenu, utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi, ogrodzenie terenu w Mirosławcu Górnym przy ul. Lotnictwa Polskiego, na działce nr 50/28 położonej w obrębie 0034, Mirosławiec 34.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IGN.6733.13.2023.DB
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
IGN.6733.13.2023.DB
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 grudnia 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775)   oraz art. 50, 53 ust. 1 i 59  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977), zawiadamia iż, w dniu 13 grudnia 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu działki oznaczonej geodezyjnie nr 50/28 położonej w Mirosławcu Górnym przy ul. Lotnictwa Polskiego, w jednostce ewidencyjnej 321703_5 Mirosławiec – Obszar Wiejski, w obrębie 0034, Mirosławiec 34 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (w ramach projektowanej inwestycji planuje się budowę boiska do gier zespołowych, budowę boiska do mini koszykówki, budowę budynku lub wiaty rekreacyjnej, montaż oświetlenia terenu, utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, ogrodzenie terenu oraz niezbędną infrastrukturę techniczną).

Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Gminy Mirosławiec z siedzibą w Mirosławcu przy ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec reprezentowanej przez Burmistrza Mirosławca Pana Piotra Pawlika.

Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 13 grudnia 2023 r.

Zamieszczono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w dniu 13 grudnia 2023 r. 

Czas    znajdowania   się   obwieszczenia  w  BIP  UM w Mirosławcu: od 13 do 27 grudnia 2023  r.  

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 13 grudnia 2023 r.

 

Załączniki

Powiadom znajomego