W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku hangaru nr 125, budowie stacji transformatorowej SN/nN wraz z zespołem prądotwórczym, budową i przebudową nawierzchni utwardzonych, w tym dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ciągów pieszych, budową sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, instalacji elektroenergetycznej SN, 15kV, instalacji nN wraz z instalacją oświetleniową 0,4 kV,

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy AP-3.746.24.2023.RJW
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Znak: AP-3.746.24.2023.RJW(3)                                                                      Szczecin,  21 kwietnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.), zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku hangaru nr 125, budowie stacji transformatorowej SN/nN wraz z zespołem prądotwórczym, budową i przebudową nawierzchni utwardzonych, w tym dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ciągów pieszych, budową sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, instalacji elektroenergetycznej SN, 15kV, instalacji nN wraz z instalacją oświetleniową 0,4 kV, telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i  pakietem rozsączającym, zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji ciepłowniczej oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr 39/17 obręb 0127 Mirosławiec, gmina Mirosławiec, powiat wałecki, stanowiącym teren zamknięty MON.

Zgodnie z art. 49 § 2 kpa wskazuje się 26.04.2023 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zgodnie z art. 10 kpa strony i ich przedstawiciele mogą uzyskać wszelkie informacje w niniejszej sprawie oraz zgłaszać swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 pod numerem telefonu 91 4303681, a także pod adresem: rjakubiak@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl, w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji – wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w ZUW w Szczecinie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.

Załączniki

Powiadom znajomego